26-07-2022

YouTube ve Web Site Çevirisi Nasıl Yapılır?


YouTube ve Web Site Çevirisi Nasıl Yapılır?


Kurumsal video çevirisi hizmetlerinde seslendirme ve alt yazı çevirisi gibi kısımlar vardır. Seçilen ses tonunda seslendirme hizmetiyle gerçekleştirilen alt yazı çevirisi video formatından yeniden yapılandırılmakta olup alt yazı çevirisi hizmeti veren çevirmen video görüntülemesine uygun cümle ve kelime düzeninde hassas bir çalışma prensibi benimsemelidir. Ayrıca video çevirisi sırasında zamanlamanın doğru bir şekilde ayarlanması çok önemlidir.  Görüntüler arası geçişte söylenen ifadeyle yazı mutlaka aynı senkronda olmalıdır. Eğer bu konuda gereken hassasiyet sergilenmezse video tutarsızlıklarla ve ifade kayıplarıyla dolar. Bu anlamda video çevirileri profesyonel bir ekip işi olmalıdır. 


YouTube ise günümüzde video oluşturma ve paylaştırma konusunda dünyanın en popüler sitesi olma özelliğine sahiptir. Dünya genelinde sayısız kişinin Youtube kanalı vardır ve burada paylaşılan videolar yüz milyonlarca kişiye ulaşır. Ancak dünya üzerinde konuşulan pek çok farklı dil olduğundan her internet kullanıcısının, farklı dillerdeki tüm videoları anlaması mümkün değildir. Ülkemizdeki internet kullanıcılarından Youtube’da video paylaşanların büyük bir kısmı Türkçe videolarına İngilizce alt yazı eklemeyi tercih ederler. Bu dil seçeneğinin Youtube’un çeviri bölümünde otomatik olarak bağlanılan dil seçenekleriyle yapılabileceği gibi ilgili Youtube kanalının diğer kullanıcılara açık hale getirilmesi sayesinde çevirinin düzeltilmesi, farklı ifade edilmesi ve çevirinin gelişmesine yardımcı yorumlarla yapılandırılması sayesinde de gerçekleştirilebilir. Bu biraz daha interaktif çeviri olarak kabul edilse de Youtube videosu çevirisinin başarılı olması için tercüme bürolarından profesyonel hizmet alınması çok daha doğru bir adımdır. Özellikle yerelleştirme ihtiyacının olduğu durumlarda ise kaçınılmazdır denilebilir. 


Web Sitesi Çevirisi Neden Önemlidir?


Web sitesi çevirisi mevcut bir web sitesinin dilini hedef kitleye erişilebilir, kullanışlı ve kültürel olarak uygun hale getirme amacıyla uygun bir şekilde çevrilmesi işlemi olup yerelleştirme süreciyle iç içe yürütülmelidir. İnternet kullanıcılarının birçoğu farklı ana dillere sahiptir. Yapılan araştırmalar ziyaretçilerin genellikle web sitesinin kendi dillerinde olması halinde ilgili web sitesini daha sık ziyaret ettiğini göstermektedir. Bu nedenle şirketler yeni pazarlara açılmak, küresel izleyici kitlesine ulaşmak ve uluslararası satışları artırmak için web sitesi çevirisinden faydalanmak zorundadırlar.


Web sitesi internet ağı üzerinde yer alan sayfalar içindeki metinler, animasyonlar ve görseller aracılığıyla internet kullanıcılarına bilgi aktarma ve hizmet sunma görevini yerine getiren grafik tasarım ve yazılım dilleriyle biçimlendirilen dokümanlar topluluğu olarak tanımlanabilir. 


Web sitelerinin programlama dillerine ve içeriklerine göre farklı gruplar altında sınıflandırılması mümkündür: programlama diline göre web siteleri, dinamik web sitesi ve statik web sitesi.


İçeriklerine göre web siteleri ise hazır web sitesi, e-ticaret sitesi, kişisel web sitesi, kurumsal web sitesi ve mikro web sitesi olarak gruplandırılabilir. Özellikle kurumsal web siteleri, kişisel web siteleri ve e-ticaret siteleri dış dünyaya açılma noktasında sıklıkla tercih edilir. Bunun doğal sonucu web sitesi çevirisi hizmetlerine duyulan ihtiyacın giderek artmasıdır.


Günümüzde internet her tür verinin, ürünün ve hizmetin uluslararası paylaşıma açık hale gelmesine izin verir. Ayrıca ticaret de artık internet üzerinden ilerlemektedir. Şirketler uluslararası platformda satış yapmak ve daha geniş kitlelere ulaşmak için web sitelerinden faydalanırlar. Bu nedenle web sitesi tercümesi hizmetlerine ihtiyaç duyarlar.


Spesifik bir nedenle belirli bir kitleye ulaşmayı amaçlayan web siteleri o ülkenin ya da ilgili hedef kitlenin diline göre seçim yaparlar. Bununla birlikte genel olarak uluslararası açılım yapmak isteyen işletmeler ve markalar evrensel dil olarak kabul edilen İngilizce web sitesi çevirisi hizmetinden yararlanmayı tercih ederler.


Web Sitesi Çevirisi Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler


Web Sitesi Çevirisi Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler


Web sitesi çevirisi mevcut bir web sitesinin dilini hedef kitleye erişilebilir, kullanışlı ve kültürel açıdan uygun hale getirecek şekilde çevirmeye odaklanan bir hizmet türüdür. Web kullanıcıları genellikle kendi ana dillerindeki web sitelerini ziyaret etmeyi tercih ettiğinden şirketler yeni pazarlara açılma, küresel kullanıcılara ulaşma ve uluslararası satışlarını artırma noktasında web sitesi çevirisine büyük ölçüde gereksinim duyarlar.


Web sitesi çevirisi ve yerelleştirmesi markalar açısından dış pazarlara ulaşmanın ve uluslararası satışları artırmanın en iyi yolu olarak kabul edilir. İngilizce küresel bir dildir. Ancak internet kullanıcıları web sitesi kendi dillerinde olduğu takdirde söz konusu web sitesine çok daha fazla ilgi gösterirler. Ayrıca hedef kitleye kendi dillerinde ulaşmak ürün ve hizmetlerin satışı konusunda da önemli bir avantaj haline gelir. Bu nedenle özellikle e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren web siteleri söz konusu olduğunda etkinliğin uluslararası arenaya yayılması için önemli bir adım atılmış olur.


Web sitelerinin çevirisi dilsel ve kültürel uygunluk çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Kullanılan dilin hedef kitlenin kültürünü ve toplumunu en doğru şekilde yansıttığından emin olunması gerekir. Bu nedenle kelime hazinesi, terminoloji ve dil bilgisi kuralları dikkate alınmalıdır. Web sitesi çevirisi yapılırken çevirinin teknik terminoloji ve hedef kültüre uyum sağlama noktasında belirli zorluklara sahip olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Ancak bu sayede web sitesi çevirisinin başarılı olması sağlanabilir.


Web sitesi çevirisi adına dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri de çevirinin SEO çalışmalarına paralel ve destekler nitelikte olmasıdır.

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
FİYAT TEKLİFİ AL