03-10-2023

Teknik çeviri hizmetleri söz konusu olduğunda; uzmanlık gerektiren tercümeler ile ilgili dosya üzerinde analiz ve ilgili çalışmalar tamamlanır. Daha sonra kelime ya da boşluksuz karakter fiyatı hakkında bilgi verilir. Bu aşamadan unutulmaması gereken dilden dile fiyat değişimi olabileceğidir.


Teknik çeviri; bilim ve teknoloji alanları kapsamında ortaya çıkan, teknik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla teknik alanlarda üretim yapan sektörlerde gerçekleştirilen işlerle ya da ortaya çıkarılan ürünlerle bağlantılı metinlerin kaynak dilden hedef dile çevrilmesi sürecidir. Mühendislik, otomotiv, elektrik, enerji, tekstil, inşaat, elektronik, tıp, uzay bilimleri, telekomünikasyon, bilişim ve biyoloji gibi pek çok farklı alanda kaleme alınan kalite belgeleri, kullanma kılavuzları, izin belgeleri ve farklı amaçlara yönelik diğer belgelerin çevirisi hizmeti teknik çevirinin kapsamında yapılır. Yeni ürün tanıtımları, kullanma kılavuzları, garanti şartnameleri, ürün özellikleri belgeleri ve teknik talimatnameler teknik çeviri konusu belgeler arasında sayılabilir. 


Günümüzde hemen her sektörde bazı teknik uzmanlık alanları bulunmaktadır. Bu nedenle teknik çeviri hizmetlerinden faydalanan sektörel yelpazenin son derece geniş olduğunu söylemek mümkündür. Enerjiden bilişim sektörüne kadar her sektör, farklı dil ve iletişim ihtiyaçlarına sahiptir. Bu aynı zamanda özel bir terminoloji kullanımı gerekliliğini de beraberinde getirir. Tüm bu nedenler dolayısıyla teknik çeviri hizmetleri, çeviri konusu sektörde ve alanda yeterli bilgiye ve uzmanlığa sahip, eğitimli ve donanımlı profesyonel çevirmenler tarafından gerçekleştirilmelidir. Teknik çeviri hizmeti veren çevirmen yeterli uzmanlığa ve eğitime sahip olmazsa, çeviri konusu sektöre ait iş süreçlerinde aksamalar hatta itibar kayıpları yaşanabilir. Sonuç olarak pek çok farklı istenmeyen durum ortaya çıkabilir. 


Teknik Çeviri Uzmanlık ve Titiz Bir Çalışma Süreci Gerektirir


Tüm çeviri türlerinde olduğu gibi teknik çeviri hizmetlerinde de başarıyı yakalamak için bazı temel unsurlara dikkat etmek gerekir. Bunlara ek olarak çeviri hizmetinin konusu olan sektör özelinde de spesifik olarak uyulması gereken kuralların bulunması olası bir durumdur. Bu nedenle teknik çeviri hizmetlerine başlamadan önce, çeviri yapıldığı sırada ve çeviri süreci tamamlandıktan sonra göz önünde bulundurulması gereken adımlar aslında tüm sektörlerde gerçekleştirilen çeviriler özelinde de dikkate alınmalıdır.


Teknik çeviri hizmeti alınmadan önce ilk olarak çevirmene iletilecek talimat dosyaları hazırlanır. Talimat dosyaları ve referans dosyaları, çeviri hizmetini verecek olan tercümana verilir. Gönderilen çeviri, daha önce yapılmış bir çevirinin devamı niteliğini taşıyorsa CAT aracı çeviri belleğinin projeye dahil edilmesi söz konusu olabilir. Böylece benzer belgelerde yer alan ifadeleri tutarlı bir şekilde çevirme imkanı elde edilebilir.Teknik çeviriyi yapacak olan çevirmen, çeviri sürecine başlamadan önce kendisine sunulmuş olan talimatları ve referans dosyalarını eksiksiz bir şekilde incelemelidir. Bu sayede çevirmenin, çeviri konusu alanla ilgili detaylı bilgi sahibi olması sağlanabilir. Teknik çeviri aşamasının başlamasıyla birlikte sunulmuş olan talimatlar eşliğinde çeviri sürecine geçilir. 


Teknik çeviri sırasında çevirmen metin içinde doğruluğu, tutarlılığı ve teknik dil kullanımını kusursuz bir şekilde sağlamaya yönelik titiz bir tavra sahip olmalıdır. Çevirinin tamamlanmasından sonra çeviri belge, teknik alanda uzmanlık sahibi ikinci bir çevirmen tarafından redaksiyona tabi tutulur. Çeviri belge kalite kontrol aşamasında, kontrol araçlarından faydalanmak suretiyle bir kez daha kontrol edilir. Bu doğrultuda çevirmenin tüm talimatlara eksiksiz olarak uyup uymadığı ve istenilen terimleri kullanıp kullanmadığı kontrol edilebilir. Son aşamada hedef metni kaynak metinle birebir benzer hale getirmek için DTP düzenlemelerine başvurulur. Bu süreçte çevirinin nerede ve hangi amaçla kullanılacağı belirleyici bir unsur haline gelir. Bu kriterler tüm çeviri hizmetlerinde uyulması gereken standartlardır. Ayrıca teknik çeviri hizmetlerinde sağlanmaları halinde kaliteli ve başarılı teknik çevirilere ulaşmak mümkün olur.


Teknik Çevirmenlerin Bilgi ve Uzmanlık Düzeyi Önemlidir


Teknik çeviri hizmetleri sırasında kullanılan dil mutlaka teknik jargon ile uygun olmalıdır. Çeviri metinde belirsizlik oluşmasına neden olabilecek ifadelerden uzak durulmalı ve hedef kitlenin kolayca anlayacağı bir metin oluşturmaya dikkat edilmelidir. Teknik çeviriyi yapacak olan çevirmenin, çeviri konusu alanda üst düzey teknik bilgiye sahip olması çevirinin kalitesini etkileyen temel unsurlardandır. Bunu sağlamak için çevirmen, çeviri konusu alanda detaylı okumalar yapmalı, teknik dildeki sözcükler ile terminoloji kullanımı konusunda deneyimli olmalıdır. Çevirmenin hem kaynak dili hem hedef dili doğru bir şekilde kullanması, teknik çeviri projelerinin başarısını destekleyen unsurlar arasında sayılabilir.


Teknik çeviri hizmeti verecek olan çevirmen, çeviri hizmetinin konusunu oluşturacak olan alanda okumalar yapmalı ve edindiği terminolojiyi etkili bir şekilde kullanmalıdır. Bu sayede çeviride yaşanması olası olumsuzlukların öncesine geçmek mümkün olur. Teknik çeviride başarının sırrı, çevirmenin sürekli olarak araştırma halinde olması ve teknik kaynaklara başvurmasıdır. Çevirmen yaptığı araştırmalar sonucu doğru bilgilere ulaşması halinde, kaynak metindeki sözcükler ve teknik kullanımlara ilişkin en doğru karşılıklara erişebilir. Bu sayede yanlış ya da tutarsız ifade kullanımından kaynaklanan çeşitli olumsuz durumlarla karşılaşılması önlenebilir.


Teknik Çeviri Öncesi Hazırlık Süreci İhmal Edilmemeli


Teknik çeviri sürecine başlamadan önce teknik çevirmen mutlaka çeviri konusuyla ya da ürünle ilgili okuma ve araştırma yapmalıdır. Bu hazırlıklar tamamlanmasına rağmen teknik çevirmenin kaynak metinde anlamakta zorlandığı kısımlarla karşı karşıya kalabilir. Bu tür anlaşmazlıkların nedeni, kaynak metindeki dil kullanımı ya da sözcük seçimi olabilir. Teknik çevirmen. Bu aşamada müşterisiyle iletişime geçmeli, kaynak metinde anlaşmazlığa neden olan noktalar hakkında sürecin aksaksız bir şekilde ilerlemesini sağlayacak bilgilere ulaşmalıdır.


Profesyonel teknik çeviri hizmetleri kapsamında çevirmen, teknik içerikten herhangi bir şekilde ödün vermeksizin açık ifadeler kullanmaya özen göstermelidir. Kaynak metinde kullanılmış olan ifadeler hedef metne de aynı netlikte olacak şekilde aktarılmalıdır. Çeviri genelince kısa ve öz bir anlatım biçimi benimsenmesi gerekliliği göz ardı edilmemelidir. Ayrıca çeviri metinde belirsizlik yaratabilecek ifadeler kullanılmamalıdır.Teknik çeviri hizmetleri mutlaka alanında uzman, deneyimli, eğitimli ve profesyonel çevirmenler tarafından sağlanmalıdır. Teknik çevirmenlerin sadece üst düzey kaynak ve hedef dil hakimiyeti ile profesyonel çeviri becerilerine sahip olmasının, kaliteli bir teknik çeviri için yeterli olmadığı unutulmamalıdır. Teknik çevirmen aynı zamanda ihtiyaç duyulan alanda gerekli araştırmaları yapmalı, çeviri konusu alanın terminolojisine de eksiksiz bir şekilde hakim olmalıdır. Bu yüksek standartları karşılamak için teknik çeviri hizmeti alınacak olan çevirmenler ve tercüme büroları titizlikle seçilmelidir.


Teknik çeviri hizmetlerine en çok ihtiyaç duyulan durumların başında patent çevirileri gelir.. Patent belgesi, buluş sahibinin haklarını korumasını ve ihtiyaç halinde tüketiciye devredilmesini sağlama özelliği taşıyan yasal bir metin olarak tanımlanabilir. Bu yüzden patent çevirisi uzmanlık ve deneyim gerektiren çeviri türlerindendir. Patent çevirisi yapacak çevirmen gerek ilgili sektör gerek patentli ürün hakkında detaylı bilgi sahibi olmalıdır. Patentlerin yasal ve pratik gerekliliklere uygun olması zorunluluğu göz ardı edilmemelidir. Ayrıca ürünün çalışma şeklinin açıklanması sırasında çok fazla bilginin ifşa edilmesinden kaçınılmalıdır. Çok fazla bilgiyi ifşa etmek, patentin kapsamını sınırlayan bir etken haline dönüşebilir. Patent çevirisinin yüksek standartlarda gerçekleşebilmesi için deneyimli, uzman ve profesyonel teknik çevirmenlerden hizmet alınmalıdır.

İLETİŞİM FORMU

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
FİYAT TEKLİFİ AL