Makaleler bilginin serbest dolaşımını sağlamaları nedeniyle akademik dünyanın bel kemiğini oluşturan en önemli türlerden biridir. Makale tercüme hizmetleri de akademik çeviri kapsamında yer alır. Makaleler hazırlanıp son haline getirilene kadar geçen süreçte çok fazla emek ve zaman harcanmakta olup makale çevirisinin de bu emeği yansıtabilmesi çok önemlidir. Düşük kaliteli ve anlamı doğru şekilde yansıtmayan makale çevirileri uzun soluklu çalışmaların gölgede kalmasına yol açabilmekte olup bu çalışmaların yurt dışı dergilere yayımlanma amacıyla gönderildiği durumlarda dilin sorunsuz olmasına ekstra özen gösterilmelidir. Çünkü akademik dergiler yayımlayacakları makaleleri içeriğinin yanı sıra dil uygunluğu açısından da değerlendirirler. 


Makale Tercüme Nedir?


Makaleler yapılan bilimsel araştırmaların sonuçlarının bilim dünyası ile paylaşılması noktasında önemli bir rol oynar. Makaleler üretilmesi ve bu makalelerin uluslararası hakemli dergilerde yayımlanması da akademik yükselmenin yolunu açar. Bu tür dergilerde yayımlanması istenilen makaleler için profesyonel çevirmenler tarafından sunulan makale tercüme hizmetlerinden yararlanılmalıdır. Her tür akademik ve bilimsel çalışmanın kaynak dilden hedef dile çevrilmesi işlemine makale tercümesi denilir.


Son derece profesyonel bir şekilde gerçekleştirilmesi gereken çeviri alt türlerinden biri olan makale tercüme hizmetleri genellikle akademisyenler tarafından talep edilir. Makale tercüme hizmetlerinin başarısı bu hizmetin çeviri konusu alanda uzman ve alan terminolojisine hakim tercümanlar ile çalışılmasına bağlıdır. İstenilen kalitede ve hatasız makale tercüme yaptırmak için alanında yetkinlik sahibi, uzman ve profesyonel tercümanlarla çalışılmalıdır. Tercümanlar kendi uzmanlık alanları dahilindeki konularda makale tercümesi yaptıkları takdirde makale tercüme hizmetlerinde daha yüksek kalite standartlarının yakalanması mümkün olmaktadır.


Makale Tercüme Hangi Alanlarda Tercih Edilir?


Makale tercümesi tıp, işletme, hukuk, finans, teknik, edebiyat başta olmak üzere birçok farklı alanda yapılabilir. Makale tercümelerinin mutlaka sektörde uzun yıllardır faaliyet gösteren, deneyimli ve donanımlı akademisyenler ya da editörler tarafından verilmesi oldukça önemlidir. Bu sayede uzun çalışmalar sonucu kaleme alınan bilimsel konular ile ilgili makaleler uluslararası platformlarda yayımlanabilir ve başarı elde edebilir.


Bilimsel makaleler konunun uzmanlarına hitap etme amacıyla yazılan özel metinlerdir. Bu yüzden tercümeleri de konu hakkında gerekli bilgi birikimi olan tercümanlarca yapılmalıdır. Kaynak dile ve hedef dile üst düzey hakim olması bir zorunluluk olan tercümanlar aynı zamanda çeviri konusunu da tüm ince noktalarıyla birlikte kavramalıdırlar.


Makale Tercüme Hangi Dillere Tercüme Yapabilir?


Uluay Çeviri Hizmetleri 45 farklı dilde profesyonel tercüman kadrosu ile çeviri hizmetleri vermektedir. Makale tercüme hizmetleri de bu kapsamdaki diller için hızlı, kaliteli ve güvenilir bir şekilde sunulmaktadır.


Makale Tercüme Avantajları Nelerdir?


Makale tercüme akademik çeviri alt türlerinden biri olup asla hata kabul etmez. Metinde kullanılan dil ve üslup ile çeviride kullanılan dil ve üslup uyumlu olmalıdır. Uluslararası hakemli yayınlara gönderilecek olan makalelerin tercümesi konusunda alanında deneyimli, bilgili, profesyonel tercümanlarla çalışılmalıdır. Uluslararası hakemli yayınlara gönderilecek olan makaleler profesyonel bir şekilde çevrilmelidir. Aynı zamanda makalenin yayımlanmasının istendiği dergisi stil kılavuzuna uygun düzenlemeler yapılması gerekir. Bu sayede makale ile ilgili olarak hakemlerden daha az yorum alınması ve daha kısa bir süre içerisinde dönüş yapılması mümkün olmaktadır.


Bilimsel kelimelerin hedef dildeki literatürsel karşılığının bulunması ve en doğru kelimelerin tercih edilmesi son derece zorlayıcı bir süreç olup tamamen deneyim ve profesyonellik gerektirir. Bu yüzden makale yazarları akademik çevirinin son derece ciddi uzmanlık ve incelik gerektiren bir süreç olduğunun bilincindedirler. Literatüre hakim, güvenilir ve deneyimli profesyonel tercümanlar ile çalışmayı tercih ederler. Bu aslında tercüme konusu metinlerde çeviri hataları, anlatım bozuklukları ve yazım yanlışları ile karşılaşılmasını önlemek adına çok doğru bir adımdır. Makale tercümesinin dilin tüm olanakları kullanılarak kaliteli bir şekilde yapılması makalenin kolay ve zevkli bir şekilde okunabilmesinde de önemli bir rol üstlenir.Makale Tercüme Nasıl Yapılır?


Makale tercümesinde ilk kural çeviriyi yapacak olan tercümanın çeviri konusu alanda deneyimli, kaynak ve hedef dile hakim, profesyonel bir tercüman olmasıdır. Her ne kadar makalenin içeriği güçlü olsa da akademik dil zayıf olursa makale hakemli dergiler tarafından göz ardı edilebilir.


Makale tercümesi yapılırken içeriğin teknik yönden herhangi bir kayıp yaşamamasına maksimum derecede özen gösterilmelidir. Bunun için yalnızca kaynak ve hedef dili bilmek ve akademik üsluba hakim olmak yeterli gelmez. Aynı zamanda tercüman, tercüme konusu hakkında uzmanlığa sahip olmalıdır. Tercümanlar alanın teknik detaylarına hakim olduklarında çok daha hızlı ve kaliteli makale tercümelerini ortaya koyabilirler. Ayrıca makale çevirileri terminoloji bilgisi de gerektirebileceği için tercümanlar makale konusu alan hakkında geniş bilgi sahibi olmalıdırlar.


Makale Tercüme Neden Önemlidir?


Akademik dünyada en alttan en üst seviyeye kadar tüm aşamalarda ve farklı konularda makaleler yazılır ve yayımlanır. Makaleler tezlere göre daha kısa araştırma yazıları olma özelliğine sahiptir. Makalelerde belirli konular ele alınmakta olup kapsamlı araştırmalar sonucunda elde edilen bulguların yazılı olarak paylaşılması söz konusudur. Makaleler yazıldıktan sonra farklı dillere çevrilerek bilim dünyası ile paylaşılabilir ya da yayımlanacak oldukları hakemli dergilere gönderilebilir. Makale tercümesinin doğru ve kaliteli olması yayımların hakemli dergilerce kabulü sürecinde çok önemlidir. Çünkü hakemli dergiler kendilerine gönderilen makaleleri her noktası dahil olacak şekilde detaylıca incelerle ve çevirinin içeriği kadar kalitesini de değerlendirirler. 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Ortalama: (Toplam müşteri görüşü)

Yorumlar


FİYAT TEKLİFİ AL