Ülkemizde kamu hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla zaman zaman ihaleler düzenlenmektedir. Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan birtakım durumlarda kamu kurumları ihale düzenler. Bu ihale sonucunda özel kişilere ilgili işin yürütülmesi yetkisi verilir. Kamu kurumları ile özel kişiler arasında ortaya çıkan bu hukuki ilişkinin sağlanması noktasında ihale yönteminden faydalanılır. 


Kamu kurumlarının düzenlediği ihalelere yerli ya da yabancı firmaların katılması mümkün olup söz konusu işlemler çeşitli usullerde gerçekleştirilir. İhale yapılırken kapalı ihale, açık ihale ya da yarışma usulü gibi pek çok farklı yöntem kullanılabilir. 


İhalelerle birlikte ihale belgeleri çevirisi hizmeti ortaya çıkmıştır. İhale belgeleri çevirisi, çeviri özel türlerinden biridir. İhale belgeleri çevirisi profesyonel çevirmenler tarafından gerçekleştirilmelidir. Kaynak dil ve hedef dil arasında yürütülen çeviri süreci sırasında dikkate alınması gereken pek çok farklı faktör vardır. 


Çeviri hizmetlerinin çeşitli türleri vardır. Her geçen gün teknolojinin ve globalleşmenin etkisiyle yaşanan değişmeler ve gelişmeler sonucunda çeviri hizmetinin türleri de artmaktadır.  Teknolojik gelişmelere bağlı olarak gerçekleştirilen tercüme çalışmalarına ek olarak geleneksel pek çok farklı yöntem de vardır. Dijital dünyanın ortaya çıkardığı web sitesi tercümesi gibi çeviri hizmetlerinin yanı sıra ihale belgeleri çevirisi de sıklıkla kullanılan bir hizmet türüdür.


İhale Dosyası Nedir?


Çeviri hizmetlerinin her bir türü kendine özgü bir yapıya sahiptir. Çeviri hem sözlü hem yazılı olarak gerçekleştirilebilir. Yazılı ve sözlü çeviri hizmetleri profesyonel çevirmenler tarafından gerçekleştirilmelidir. Mütercimler genellikle belgeler üzerinde çalışmakla birlikte sözlü çeviriler tercümanlar tarafından gerçekleştirilir. Uzman çevirmenlerin hizmetini gerektiren çeviri türlerin arasında ihale belgeleri çevirisi de yer alır.


Kurumlar toplumu ilgilendiren çeşitli hizmetler ile ilgili olarak ihale açma hakkına sahiptirler. Topluma verilecek hizmeti kurum adına gerçekleştirmeye talip olan kişiler açılan ihalelere katılabilirler. Resmi olarak gerçekleştirilmesi gereken katılım sırasında bazı belgelerin ibraz edilmesi gerekliliği bulunmaktadır. 


İhaleye katılım sırasında ibraz edilmesi gereken belgeler arasında idari şartnameler ya da teknik şartnameler vardır. Buna ek olarak ihaleye yerli ya da yabancı firmaların katılması söz konusu olduğundan ihale dosyalarının hazırlanması ve tercüme edilmesi gerekliliği de bulunmaktadır. Yabancı firmaların ihaleye katıldığı durumlarda ihale dosyasının tercüme edilmesi tercihe bağlı bir durum olmaktan çıkar ve bir zorunluluk haline gelir. İhale dosyasının katılan firmanın diline veya ortak bir dil olan İngilizceye tercüme edilmesi yoluyla ihale dosyası çevrilir.


İhale Belgeleri Çevirisi Nedir?


İhale belgeleri çevirisi teknik bir çeviri türüdür. Çevirmenin teknik bilgisi ihale belgeleri çevirisinin kalitesi ve başarısı noktasında çok önemlidir. İhale belgeleri çevirisinde en önemli noktalardan biri çevirmenin terminoloji bilgisidir. İhale dosyaları aynı zamanda resmi belge niteliğindedirler. 


Düzenlenen ihalelere yerli firmalar gibi yabancı firmaların da katılma hakkı bulunur. Ancak yabancı firmaların düzenlediği ihale dosyası içinde bulunan ihale belgeleri katılan firmaların diline ya da ortak bir dil olarak kabul edilen İngilizce’ye çevrilmelidir. İhale belgeleri çevirisi yapılırken yeminli tercümanlarla çalışılması gerekliliği doğabilir.  İhale belgeleri çevirisi son derece geniş kapsamlı bir konu ve süreçtir. Çevirmenin bilgi düzeyi kadar teknik yeterliliği de önemlidir. 


İhale belgeleri çevirisi hizmeti verecek çevirmen kaynak dile ve hedef dile de tamamen hakim olmalıdır. Olası bir aksaklık, hak kayıpları ve maddi zararlar yaşanması riskinin ortadan kaldırılması için ihale belgesi çevirisi deneyimi ve donanımlı çevirmenlerce yapılmalıdır.


İhale Belgeleri Çevirisi Nasıl Yapılır?


Ülkemizde belirli kamu hizmetlerinin yürütülmesi aşamasında ihalelere başvurulması söz konusu olabilir. Toplumsal gereksinimlere bağlı olarak kamu kurumları ihaleler düzenler ve gerekli şartları yerine getiren özel kişilere ilgili işlerin yürütülmesine dair yetkiyi verir. Kamu kurumları ile özel kişiler arasında bu hukuki ilişkinin yürütülmesi ihale yöntemi ile sağlanır.


İhaleler ticari faaliyetlerle ilgili olduğu kadar hukuki yönü de bulunan süreçlerdir. Kurumlar toplumu ilgilendiren bir hizmete ihtiyaç duydukları durumlarda bu işi yaptırmak için genellikle ihale açmayı tercih ederler. Topluma verilecek hizmeti kurum adına yerine getirmek isteyen kişilerin ihaleye resmi olarak katılmak için ibraz etmesi gereken bazı belgeler vardır.


Diğer yandan ihale söz konusu olduğunda teknik ve idari şartnameler de gündeme gelen belgelerdir. İhaleye yerli şirketler gibi yabancı şirketlerin katılması da söz konusu olabildiği için hazırlanan ihale dosyalarının tercüme edilmesi ihtiyacından bahsedilebilir. Bu aşamada ihale dosyası çevirisi hizmetinden yararlanılması gerekmektedir.


İhale belgeleri çevirisi kapsamında; ihalelere katılan yabancı şirketlerin ihale dosyaları doğru ve eksiksiz bir şekilde tercüme edilir. Bu tür durumlarda ihaleye katılan firmaların diline ya da ortak bir dil olarak kabul edilen İngilizce’ye tercüme yapılarak ihale dosyalarının hazırlanması ve ibraz edilmesi gerekliliği bulunur.


İhale belgeleri çevirisi, hizmet verecek çevirmenin teknik bilgi sahibi olmasını zorunlu kılan çeviri türleri arasında yer alır. Bununla birlikte ihale belgeleri çevirisi ticari konulara yönelik bir alan olduğundan ihale dosyası çevirisi yapacak çevirmen terminoloji bilgisine de sahip olmalıdır.


İhale belgeleri, resmi belge statüsündedirler. İhalelere yerli ve yabancı firmaların katılma hakkı bulunduğundan ihale dosyalarının katılan firmaların dillerine ya da ortak bir dil olan İngilizce’ye çevrilmesi noktasında yeminli tercümanlardan çeviri hizmeti alınması gerekliliği doğabilir.


İhale belgeleri son derece geniş kapsamlı konularda hazırlanan belgeler olduklarından tercümanın teknik açıdan yeterliliği bu tür çevirilerde sağlanması zorunlu bir standart olarak kabul edilmelidir. Teknik çeviriler tercümanlar açısından değerlendirildiğinde en çok sorumluluk doğuran çeviri alanlarının arasında yer alırlar. Bununla birlikte ihale belgeleri çevirisi yapacak olan çevirmenin uzmanlığı ve üst düzey dil bilgisi de çevirinin kaliteli ve başarılı olması için yeterli bir durum değildir. İhale belgeleri çevirisi yapacak olan çevirmen uzman olduğu kadar deneyim sahibi de olmalıdır. İhale sürecinde ve sonrasında yaşanması olası herhangi bir aksaklığın önlenebilmesi için çeviri sürecinin profesyonel çevirmenler tarafından gerçekleştirilmesi konusunda gereken özen gösterilmelidir.


İhale dosyaları maddi olarak önemli olduğu kadar firma prestiji açısından da son derece önemlidir. Bu yüzden ihale dosyası çevirisi hizmetini gerçekleştirecek çevirmen ihale dosyasının kaynak diline de çevirinin yapılacağı hedef dile de üst düzeyde hakim olmak zorundadır. Diğer yandan hem kaynak hem hedef dilin üst düzeyde bilinmesi başarılı bir ihale dosyası çevirisi yapmak için yeterli bir durum olarak değerlendirilmemelidir. İhale dosyası çevirisi yapmak aynı zamanda çevirmenin ihale konusu alanla ilgili özel kalıplara ve terminolojiye hakim olması gerekliliğini de doğurmaktadır. İhale dosyalarının içeriği hukuki sözleşmeler de barındırdığından ihale dosyası çevirisi hizmetini verecek olan çevirmen hukuki alanda da yeterliliğe sahip olmalıdır.


İhale dosyalarındaki sözleşmelerin hukuki ve adli geçerliliği vardır. Bu nedenle ihale belgeleri çevirisi sırasında en küçük bir hata dahi yapılması birçok farklı sorunla karşılaşılması riski doğar. Yapılması olası çeviri hataları ihalenin her iki tarafının da zaman ve para kaybetmesine yol açabilir. Bu tür istenmeyen durumlarla karşılaşılmaması için ihale dosyası çevirisi her koşulda bu alanda uzman, deneyimli ve profesyonel çevirmenler tarafından yapılmalıdır. Doğru ve uygun bir çeviri yapılmalıdır. Çeviri konusu alana özel, profesyonel ve terminolojiye uygun bir dil kullanılmalıdır. Bu sayede firmanın prestijine ve hukuki haklarının korunmasına katkı sağlanması da mümkün olabilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Ortalama: (Toplam müşteri görüşü)

Yorumlar


FİYAT TEKLİFİ AL