Çeviri sektörü her geçen gün farklı ihtiyaçları karşılayacak hizmetler sunmakta olup bunlardan biri teknik çeviridir. Teknik çeviri hizmetleri kapsamında insanların kullanmakta oldukları her tür aletle ve cihazla ilgili broşürün, prospektüslerin, kullanım kılavuzlarının, katalogların ve benzer özelliklere sahip metinlerin farklı dillere çevirisi yapılır. Teknik çeviri diğer bir deyişle teknik alanda kaleme alınmış metinlerin çevirisi ile ilgilenir. Teknik çeviri hizmetleri mutlaka alanında uzman, deneyim sahibi ve teknik terminolojiye hakim olan çevirmenlerce verilmelidir.


Teknik Çeviri Nedir?


Teknik çeviri en genel şekliyle teknik ya da mühendislik uzmanlığı gerektiren çeviri türü olarak tanımlanabilir. Günümüzde teknoloji hızlı ve sürekli bir gelişim sergilemekte olup günlük yaşamın her alanında teknik bilgilere ihtiyaç duyulduğundan hızlı, doğru ve kaliteli bilgi akışının sağlanması çok önemlidir. Teknik bilginin ulaşılabilirliğine duyulan ihtiyaç arttıkça teknik çeviri hizmetleri de ön plana çıkmaktadır. En küçük üründen son derece komplike makinelere kadar tüm ürünlerin kimliklerinin de kullanım bilgilerinin de doğru bir şekilde aktarılması kaliteli teknik çeviri hizmetleri alınmasına bağlıdır. Bunun için de mutlaka alanında uzman profesyonellerden oluşan bir ekibe sahip olan tercüme bürolarıyla çalışılması tercih edilmelidir. Çünkü çevirinin kaliteli bir şekilde yapılabilmesindeki en önemli noktalardan biri çevirmenin uzmanlığı ve deneyimidir.

Whatsapp Destek İçin Tıklayın


Teknik Çeviri Nasıl Yapılır?


Çeviri türü ve konusu ne olursa olsun yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olunması başarılı bir çevirinin ortaya koyulması için yeterli değildir. Teknik çeviri yapacak olan çevirmenin ana dil düzeyinde yabancı dil bilgisinin yanı sıra çeviri konusu alanda teknik bilgiye sahip ve terminolojiye hakim olması da çok önemlidir. Eğer teknik çeviri yapan çevirmen çeviri konusu alanda bilgiye ve terminolojiye hakim olmazsa doğru ve eksiksiz bilgi aktarımı yapması mümkün olmaz.


Teknik çeviri konusu metinler çevrilirken net anlatıma dayanan bir üslup benimsenmesine özen gösterilmelidir. Özellikle mekanik bir cihazın kılavuz çevirisi ya da buna benzer özelliklere sahip teknik bir çeviri söz konusu olduğunda birbirine eklemelerle bağlanan uzun cümlelerden kaçınılmalıdır. Uzun açıklamalı bir metne ihtiyaç duyuluyorsa maddelendirme ya da görselli anlatım yolları tercih edilmeli ve anlatılmak istenilen konu basit ve sade bir şekilde aktarılmalıdır.


En çok uzmanlık ve dikkat gerektiren çeviri türlerinden biri olan teknik çeviride özel anlamlara sahip terimler sıkça kullanılmakla birlikte metin içerisinde tutarlılığın sağlanması da çok önemlidir. Çevirmen bu nedenle teknik terminolojiye, çeviri konusu alan özelinde bilgiye ve ek donanımlara sahip olmalıdır. Çevirmenin bu tür konularda gerekli yetkinliklere sahip olmaması hatalı teknik çeviriler ortaya konulmasına ve ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınmasına neden olabilir. Yeterli donanımları olan profesyonel çevirmenler kaliteli teknik çevirilere imza atabilirler.


Teknik Çeviri Neden Gereklidir?


Teknik çeviri havacılık, kimya, gemicilik, inşaat, otomotiv, mühendislik, enerji, elektronik, uzay teknolojileri, tekstil, makine kullanım kılavuzları gibi oldukça geniş bir alanı kapsar. Uzmanlık gerektiren çeviri türleri arasında ilk sıralarda yer alan teknik çeviri temel olarak iki farklı alanı bünyesinde barındırır. Bu alanların ilki kullanım kılavuzu, dahili notlar, finansal raporlar gibi teknik terminolojiden oluşan teknik belgelerin çevirisi olup bu kapsamda sınırlı bir kitlenin teknik alanda kullanımı amacına yönelik belgeler çevrilir. Diğer alan ise teknik konularla ilgili herhangi bir belgenin çevirisini üstlenir. Her iki teknik çeviri türü de uzmanlık gerektiren özel alanlar olduğundan çevirmenler çeviri konusu alana yatkın ve sektörün terminolojisine hakim olmalıdır.


Teknik çeviride son derece karışık ve özel bir terminoloji kullanılmakta olduğundan çevirmenin bu konuda donanımlı olması bir zorunluluk olarak kabul edilir. Ancak kaliteli, doğru ve etkili bir teknik çeviriye imza atılabilmesi için çevirmenin yalnızca terimlerin anlamına hakim olması yeterli değildir. Teknik çevirinin başarılı olabilmesi için çeviri sürecinin yerelleştirme ile eş zamanlı olarak ilerletilmesi çok önemlidir. Bu nedenle çevirmen hem kaynak dilin hem hedef dilin konuşulduğu toplumların kültürel yapılarına hakim olmalı, kültürel incelikleri benimsemeli ve bilgileri en doğru şekilde aktarabilmelidir. Bunun sağlanabilmesi için çeviri işlemine başlamadan önce çevirmen, çeviriye konu olan metni en iyi şekilde anlamalı, hedef kitleye uygun bir anlam yaratmayı hedeflemeli ve kelime kelime çeviri yapma hatasından uzak durmalıdır.
Teknik Çeviri Ne İşe Yarar?


Teknik çeviri pek çok çeviri türüne göre yoğun bilgi içermekte olup asla hata kaldırmaz. Teknik çeviri yapan tercümanlar kalite, deneyim, dil hakimiyeti, terminoloji ve tecrübe konusunda belirli standartları karşılamalıdır. Eğer teknik çeviri hizmetleri yeterli deneyime ve uzmanlığa sahip olmayan tercümanlardan alınırsa hatalı ya da eksik çeviri nedeniyle maddi zararlar yaşanması dahi söz konusu olabilir. Herhangi bir cihaza ait kullanım bilgisinin ya da talimatının yanlış ya da eksik çevrilmesi can kaybına kadar uzanan tehlikeli durumlara neden olabilir. Bu tür aksaklıklar yaşanması durumunda ürüne gösterilen talep azalmakta, marka maddi zararlarla karşı karşıya kalabilmektedir.


Teknik Tercüme Hizmeti


Herhangi bir bilim dalında ya da meslek dalında kullanılmakta olan sözcüklerin ve cümlelerin bir başka dile aktarılmasını sağlayan teknik çeviri tanımı ile genellikle edebiyat dışındaki tüm çeviri alanlarından söz edilir. Diğer bir deyişle, teknik çeviri teknik alanlardaki metinlerin çeviri işlemine tabi tutulması şeklinde tanımlanabilir. Son zamanlarda tüm alanlarda sürekli gelişim yaşanıyor olması nedeniyle teknolojik ve bilgi akışı son derece önemlidir. Günlük yaşamın her alanında teknik bilgiye ihtiyaç olması teknik çevirinin ne kadar önemli ve gerekli olduğunun göstergesidir.


Havacılık, otomotiv, kimya, mühendislik, gemicilik, enerji ve inşaat sektörleri teknik çeviri hizmetlerinin en çok tercih edildiği alanlardan bazılarıdır. Teknik çeviri konuları içerisinde; mühendislik, inşaat, fizik, biyoloji, hidrolik, bilişim, otomotiv, makine kullanım kılavuzları, tesis - ekipman kurulumları, kimya, finans, hava - deniz makinaları, gıda, enerji, mimarlık, elektronik, kimya, optik, televizyon, yazılım, uzay teknolojileri, hukuk, finans, ekonomi, tekstil, tarım ile ilgili teknik çeviri gerektiren konular bulunuyor.


Uluay Profesyonel Teknik Çeviri Hizmetleri İçin Doğru Adres


Çeviri konusu ne olursa olsun, bir dilin bilinmesi hiçbir zaman çeviri yapmak için tek başına yeterli değildir. Teknik çeviri yapmak için de yabancı dil bilgisinin yanı sıra teknik bilgiye sahip olunması ve terminolojiye hakim olunması gereklidir.Doğru bilgi aktarımı yapılabilmesi için teknik çeviri hizmeti veren çevirmenin söz konusu alanın bilgisine ve terminolojisine hakim olması adeta bir zorunluluktur. Eğer çevirmen alanda yeterli bilgiye sahip değilse ve çeviriyi olması gerektiği şekilde yapamazsa hem para hem de zaman kaybı söz konusu olabilir.


Teknik çeviriye günümüzde hemen her sektörde ihtiyaç duyulmakta olup globalleşmenin etkisi ile özellikle ihracat ve ithalat işlemleri esnasında teknik çeviri hizmeti alınması son derece önemlidir. Tüm çeviri hizmetlerinde olduğu gibi teknik çeviri hizmetlerinde de cümlelerin net ve anlaşılır olması en önemli önceliktir. Teknik çeviriler çoğunlukla ürün ya da hizmet odaklı olduğundan teknik çeviri hizmetleri ile mümkün olan en kısa ve en açık şekilde bilgi verilmesi hedeflenmelidir. Teknik çeviri metinlerinde çevirmenin yorum katması mümkün değildir. Metnin tamamında kelimelerin tam karşılığı kullanılmalıdır. Teknik çeviri uzmanlık gerektirdiğinden, çevirmenin yeterli bilgiye sahip ve alanın terminolojisine hakim olması önemlidir. Ayrıca, çeviri esnasında çevirmenin kullanmayı tercih ettiği kelimeler de sektöre uygun olmalıdır.


Teknik çeviri metinlerinde net anlatıma dayanana bir üslup benimsenmelidir. Özellikle bir mekanik cihazın kılavuz çevirisi ya da buna benzer bir teknik çeviri söz konusu ise birbirine eklemelerle bağlanmış uzun cümleler kurulmamalıdır. Uzun açıklamalı metin söz konusu olduğunda maddelendirme ya da görselli anlatım tercih edilebilir.


Teknik çeviri söz konusu olduğunda özellikle profesyonel bir çeviri bürosu ile çalışılması tercih edilmelidir. Çünkü çeviriyi yapacak olan çevirmenin uzmanlığı ve birikimi sayesinde söz konusu metnin çevirisi kaliteli bir şekilde yapılabilir. Yoğun bilgi içeren teknik çeviriler kesinlikle hata kabul etmeyen çeviriler olarak bilinir. Bu yüzden teknik çeviri hizmeti alınacak olan çeviri bürolarının ve çevirmenlerin gerekli deneyime, kaliteye, yabancı dil bilgisine ve teknik bilgiye sahip olmasına özen gösterilmelidir. Gerekli uzmanlığa sahip olmayan çeviri bürolarının ya da çevirmenlerin gerçekleştirdiği çeviri işlemleri maddi zararlar yaşanması gibi birtakım olumsuzluklar ile karşılaşılmasına neden olabilir.Tüm Çeviri İhtiyaçlarınız İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz


Uluya Çeviri Hizmetleri olarak sizlere 45 yabancı dilde profesyonel çeviri hizmetleri sunuyoruz. Uluslararası iletişimde yoğun olarak kullanılan diller dışında fazla bilinmeyen dillerde de çeviri hizmetleri vererek farklı coğrafyalar ile iletişim kurma yolunda en büyük destekçiniz olmayı hedefliyoruz. Akademik alan, hukuk, ticaret ve tıp gibi farklı alanlarda ihtiyaç duyulan çevirmenlik hizmetlerini profesyonel ekibimiz ile en üst kalitede sağlıyoruz.


Teknik çeviri hizmeti almak istediğiniz metinlerinizi analiz ediyor ve sektör özelinde bilgi sahibi deneyimli ekip üyelerimize yönlendiriyoruz. Metinlerin mesajının kavranması ve vurgulanmak istenen noktaların belirlenmesi için metin üzerinde gerekli çalışmaları tamamlıyoruz. Çevirisini gerçekleştirdiğimiz metinlere sizlerin bilgisi ve talebi dışında herhangi bir ekleme, çıkarma ya da değişiklik yapmıyoruz. Titizlikle tamamladığımız projelerimizi belirtmiş olduğunuz süre içerisinde eksiksiz bir şekilde tamamlanmış olarak size teslim ediyoruz. Kurumsal duruşunuza zarar vermeyecek şekilde titiz hizmetler sunuyor ve çevirisini tamamladığımız metinlerinizi teslim etmeden önce pek çok kez denetlemeden geçiriyoruz.


Tekil çeviriler oldukça geniş bir alanı kapsıyor. Ve her sektör için farklı teknik terimleri kullanılması gerekiyor. Bu nedenle teknik çeviri hizmetimizden yararlanmak isteyen iş ortaklarımızın göndermiş olduğu projeler, sektör özelinde değerlendiriyoruz. Kullanma kılavuzu çevirilerini yaparken proje uzmanlarımız ve iş ortaklarımız arasında ön proje olayının alınmasının ardından bir toplantı düzenliyoruz. Konuya ilişkin bir terminoloji sözlüğü oluşturuyor ve onayınıza sunuyoruz.Kullanmakta olduğumuz çeviri programları aracılığı ile oluşturduğumuz nitelikli çeviri hafızası, online global çevirmen havuzumuz ile etkileşim, çevirmenlerimiz değişse dahi değişmeyen bir bilgi datasına sahip olmamız nedeniyle çevirilerimizde her zaman için tutarlılık sağlayabiliyoruz. Teknik çeviri hizmeti almak isteyen iş ortaklarımız ile proje uzmanlarımız iletişime geçiyor. Ardından kendilerine teknik detayların yoğun olduğu bir kısım kullanılarak üç farklı deneme metni gönderiliyor.


İş ortağımızın tercih ettiği içerik dili ile çalışmaya devam ediyoruz. Ayrıca deneyimli uzmanlarımız bir şirket sözlüğü oluşturuyor ve iş ortaklarımızın onayına sunuyor. Süreç boyunca kısmi proje gönderimlerimiz aracılığı ile çeviri süreci esnasında daima iletişimde kalıyoruz. Kişisel müşteri danışmanlarımız uzmanlık gerektirmekte olan çeviri talepleri ile ilgili olarak söz konusu dosya üzerinde analizleri ve ilgili çalışmaları tamamlıyor. Ardından iş ortaklarımıza kelime ve boşluksuz karakter fiyatlarımızı iletiyoruz. Teknik çeviri hizmetleri kapsamında verdiğimiz hizmetler arasında; 45 dilde profesyonel kullanma kılavuzu, ihale dokümanlarına ait teknik şartname, ürün teknik özellikleri, yedek parça listesi, yüksek mühendislik gerektirmekte olan dokümanlar, makine yazılımları, teknik destek yazışmaları ve teknik dokümanlar, teknik bilgilendirmeler ile ilgili videolar, teknik içerikli toplantılar için simultane ve ardıl çeviri hizmeti, tele-konferans ve video konferanslar için teknik tercüman desteği yer alıyor.


SIKÇA SORULAN SORULAR

Teknik çeviri, teknik yazarlar tarafından üretilen belgelerin ya da daha özel olarak teknolojik konular ile ilgili metinlerin veya bilimsel ve teknik bilgilerin pratik uygulaması ile ilgili olarak kaleme alınan metinlerin çevirisini içeren özel bir çeviri türüdür. Bilimsel, tıbbi, mühendislik gibi alanlarda ya da teknik dergilerde yayımlanacak olan makaleler, bilgisayar ürün teknik özellikleri, patentler, kullanım kılavuzları gibi oldukça geniş kapsamlı bir alanda teknik çeviri hizmeti verilir. Teknik çeviri hizmetleri özel bir terminoloji ve alan bilgisi gerektirdiğinden titizlik gerektiren bir çeviri türüdür.

Evet, Uluay Çeviri Hizmetleri müşterilerinin ihtiyaçlarını en hızlı ve en kaliteli şekilde karşılayabilmek için online teknik çeviri hizmeti sunmaktadır. Teknik çeviride başarı ve kalite için terminoloji çok önemlidir. Uluay Çeviri Hizmetleri tercümanları teknik çeviri yapılan sektöre göre proje özelinde belirler. Gıda, Makine, İnşaat ve Enerji, Yazılım gibi her sektörün terminolojisi birbirinden farklı olduğundan tercümanların sektör hakimiyetine özen gösterir. Kullanılan çeviri programları ile tüm müşterilerinin teknik çeviri ihtiyaçlarını tutarlı ve kaliteli online teknik çeviri hizmeti ile karşılamaktadır.

Teknik çevirinin amacı diğer tüm çeviri hizmetlerinde olduğu gibi kaynak metnin hedef dile çevirisinin, hedef kitlenin doğru ve net bir şekilde anlaşılmasını sağlayacak şekilde hızlı ve yüksek kalitede yapılmasıdır. Teknik çeviri yapılırken kapsamlı alan bilgisine, uzmanlığa ve literatür hakimiyetine ihtiyaç duyulur. Bu bağlamda çeviri belleklerinden, sözlüklerden ve terminoloji veritabanlarından yararlanılabilir. Teknik çeviri yapılırken üslubun uygunluğuna, anlatımın basit ve net tutulmasına özen gösterilmelidir. Teknik çeviri sürecinin başarılı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için kelime seçimlerinin sektör ile uyumlu olması konusunda dikkatli olunmalıdır.

Uluay Çeviri Hizmetleri 45 farklı dilde hizmet veren profesyonel bir tercüme bürosudur. Sözlü ve yazılı çeviri taleplerini karşılamak için profesyonel çevirmen kadrosu ile hizmet vermektedir. Bünyesinde yeminli tercüme yapma hakkına sahip yeminli tercümanlar bulunduran Uluay Çeviri Hizmetleri standart tercüme hizmetlerinin yanı sıra yeminli tercüme ve noter tasdikli tercüme hizmeti de vermektedir. Bu iki tercüme talebinde çeviri süreci mutlaka yeminli tercüman tarafından gerçekleştirilmelidir. Uluay Çeviri Hizmetleri teknik tercüme dahil olmak üzere tüm çeviri alt türlerinde yeminli sözlü ve yazılı tercüme hizmeti vermektedir.

Uluay Çeviri Hizmetleri kullanma kılavuzu çevirisinde proje uzmanlarımız ve mühendisleriniz arasında proje ön onayı alındıktan sonra bir toplantı gerçekleştirilerek konuya ait terminoloji sözlüğü oluşturulur ve onayınıza sunulur.

Hayır, Uluay Çeviri Hizmetleri kuruluşundan bu yana 45dilde teknik çeviri hizmeti vermiştir. Profesyonellikte her zaman her işi yapabilmek yoktur ayrıca teknik çeviri herkesin rahatlıkla yapabileceği bir alan değildir. Teknik çevirmenlerimiz daima doludur. Mutlaka canlı destek veya diğer iletişim kanallarımızdan bize ulaşıp süreç ve uygunluk durumumuz ile ilgili görüşülmelidir.

Kullanmakta olduğumuz çeviri programları ile oluşturduğumuz nitelikli çeviri hafızası, online global tercüman havuzumuz ile etkileşim, tercümanlarımız değişse de değişmeyen bir bilgi datamız olması ve editörlerimiz ile çevirilerimizde her zaman tutarlılık sağlamaktayız.

Sizlere teknik çeviride uzman olduğunu iddia eden binlerce çeviri şirketi vardır. Memnun kalmadığınız bir hizmeti bizden aldığınız hizmetle karşılaştırmanız, Referanslarımızı çok iyi incelemeniz, Avukatlarımız aracılığı ile hem sizlerle hem de tercümanlarımız ile imzaladığımız gizlilik sözleşmelerimiz ile bize her zaman güvenebilirsiniz.

Öncelikle Proje uzmanlarımız sizinle iletişime geçecektir. Tarafınıza teknik detayların yoğun olduğu bir kısımdan 3 farklı deneme metni gönderilecektir. Tercih ettiğiniz içerik dili ile devam edilecektir. Ayrıca ilgili uzmanlarımız sizlere şirket sözlüğü oluşturacak ve onayınıza sunacaktır. Süreç ilerlerken kısmi proje gönderimlerimiz ile çeviri süresince daima iletişimde kalıyor olacağız.

Uluay Çeviri Hizmetleri kişisel müşteri danışmanınız uzmanlık gerektiren tercümeler ile ilgili dosya üzerinde analiz ve ilgili çalışmalarını tamamladıktan sonra sizlere kelime veya boşluksuz karakter fiyatımızı iletecektir. Dilden dile mutlaka fiyat değişimi olmaktadır.
Ortalama: 5 (Toplam 4 müşteri görüşü)

Yorumlar


Uluay Çeviri Hizmetleri ile çalıştığımdan beri tercüme ihtiyaçlarım konusunda hiçbir endişem kalmadı. Uzman ve güvenilir kadrosu sayesinde her zaman kaliteli hizmet aldım. Ayrıca müşteri memnuniyetine verdikleri önem ve güler yüzlü yaklaşımları da beni çok etkiledi. Uluay Çeviri Hizmetleri'ni herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Teşekkürler!
Uluay Çeviri Hizmetleri'nden aldığım teknik çeviri hizmeti gerçekten mükemmeldi. Uzman ve deneyimli çevirmenler sayesinde projem tam zamanında ve hatasız bir şekilde teslim edildi. Firma çalışanlarının gösterdikleri özveri ve profesyonellik beni çok etkiledi. Teknik çeviri konusunda kesinlikle en iyi tercihlerden biri. Emeği geçen herkese teşekkürler.
Teknik çeviri işleri işim gereği sıklıkla ihtiyaç duyduğum bir hizmet. Ancak, hizmetin kalitesi konusunda endişelerim olurdu. Uluay Çeviri Hizmetleri ile tanıştıktan sonra bu endişelerim tamamen ortadan kalktı. Kaliteli, güvenilir ve hızlı bir hizmet almak için tercih edilebilecek en iyi çeviri firmalarından biri. Uluay Çeviri Hizmetleri'ne her zaman güvenebilirim. Teşekkür ederim!
Daha önce farklı çeviri firmalarıyla da çalışmıştım, ancak Uluay Çeviri Hizmetleri'yle tanıştığımda çok farklı bir deneyim yaşadım. Projemle ilgilenen ekip, baştan sona kadar son derece ilgili, profesyonel ve kaliteli bir hizmet sunarak beni memnun etti. Ayrıca, hizmetin uygun fiyatları da diğer bir güzel tarafıydı. Uluay Çeviri Hizmetleri'ne her zaman güvenebilirim ve herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Teşekkürler!
FİYAT TEKLİFİ AL