Hukuk kuralları gerek toplumların bir arada yaşaması gerek ülkeler arası ilişkilerin düzenlemesi adına son derece önemlidir. İnsanların belirli haklara ve özgürlüklere sahip olmasının temelinde hukuk kuralları yatar. Gün içerisinde şahıslar da kurumlar da sayısız hukuki işlemle karşı karşıya kalmakta olup hukukun vazgeçilmez bir kurum olduğu açıkça ifade edilebilir. İnsanların çeşitli hak ve özgürlüklere sahip olması da kurum ve kuruluşların hakları da hukuki kurallar nezdinde garanti altına alınması konusunda çok önemli bir role sahip olan hukukun uluslararası bir boyutu da vardır. Taşıdığı önem nedeniyle hukuki çeviri hizmetleri alanında uzman ve deneyimli çevirmenler tarafından titizlikle gerçekleştirilmelidir. Hem resmi hem kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda pek çok farklı kaynak dilden hedef dile çeviri hizmeti verilen hukuki çeviri kapsamında mahkeme kararları, uzman raporları, sözleşmeler, yönetmelikler, kanunlar, vekaletnameler ve uygunluk belgeleri gibi hukuki metinler, belgeler, makaleler yer alır.


Hukuki Çeviri Nedir?

Hukuki çeviri özel bir uzmanlığa sahip olmayı gerektiren, alanında deneyimli profesyonel çevirmenler tarafından yapılması gereken çeviri türlerinden biridir.

Şahıslar, şirketler, kurumlar ve kuruluşlar yurt dışıyla farklı konularda bağlantılar kurmak, mevcut bağlantılarını sürdürmek ve süreçlerini herhangi bir aksama olmaksızın yürütebilmek için profesyonel hukuki çeviri hizmetlerine ihtiyaç duyarlar. Son derece geniş kapsamlı bir hizmet alanı olan hukuki çeviri kapsamında ceza hukuku, aile hukuku, vergi hukuku, ticaret hukuku başta olmak üzere pek çok spesifik alan da yer alır.

Hukuki çeviri denildiğinde göz önünde bulundurulması gereken en önemli konulardan biri gizlilik esasına uyulmasıdır. Hukuki metinlerin yapıları gereği şahıslara ve kurumlara ilişkin çok hassas bilgiler içermesi olası bir durumdur. Bu bilgiler kesinlikle 2.kişilerle paylaşılmamalıdır. Aksi takdirde son derece ciddi sorunlarla karşılaşılabilir. Bu nedenle hukuki çeviri hizmetleri mutlaka güvenilir çevirmenlerle ve çeviri bürolarıyla çalışılması tercih edilmelidir.

Whatsapp Destek İçin Tıklayın


Hukuki Çeviri Nasıl Yapılır?


Hukuki çeviri yapan çevirmenler çeviri metinlerde hiçbir şekilde yoruma yer vermemeli ve kaynak dildeki mesajı hedef dile aktarırken en küçük bir değişiklik dahi yapmamalıdır. Hukuki çeviri hizmetleri sırasında kullanılan kelimelerin ve söz öbeklerinin hukuk alanında kullanılan terminolojiden seçilmesine özen gösterilmelidir. Başarılı bir hukuki çeviri yapılabilmesi için çevirmenler ilgili ülkelerin hukuk sistemlerine de uluslararası hukuk sistemlerine de hakim olmalıdır. Eğer çeviri konusu belgede kaynak dilde ve hedef dilde örtüşmeyen hukuki kavramlarla karşı karşıya kalırsa gerekli araştırmaları yapmaktan kaçınmamalıdır. Hukuki çeviri hizmetleri adalet ilkesi temelinde ve tam tarafsız şekilde sağlanmalıdır. Çeviri metinde kullanılan cümlelerin yakın anlamlar taşımaması, kati ve kesin cümleler kullanılması, açık ve anlaşılır ifadeler tercih edilmesi ve yasal argümanlara yer verilmesi çok önemlidir.


Hukuki metinler üslup açısından diğer metinlerden farklı oldukları gibi terimsel açısından da zenginlikleri ile ön plana çıkarlar. Hukuki çeviri konusu olan metinler hem bireylerin hem kurum ve kuruluşların haklarını ve özgürlüklerini doğrudan doğruya etkileme gücüne sahiptir. Bu nedenle hukuki çevirilerin sıfır hata ile yapılması büyük bir zorunluluktur.

Hukuki metinlerin çevirisinde metnin kendi stilinin ve jargonunun arınmasına özen gösterilmelidir. Çevirmen hedef metnin kaynak metin ile aynı anlamsal bütünlüğe sahip olmasına odaklanmalıdır. Kaynak metin titiz bir çalışma sonucunda doğru ve eksiksiz bir şekilde hedef dile aktarılmalı, çeviri tamamlandıktan sonra metin detaylıca kontrol edilmeli, tespit edilen hata varsa gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra teslim edilmelidir.Hukuki Çeviri Neden Gereklidir?


Hukuki çeviri en önemli çeviri türlerinden biridir. İçerikleri nedeniyle son derece büyük önem taşıyan metinleri konu alan hukuki çeviride herhangi bir hata ya da yanlışlık söz konusu olduğunda sorumluluğun çevirmenin ya da çeviri bürosunun olduğu kabul edilir. Bu tür yasal sorumluluklarla karşılaşılmaması adına çevirmenler ve çeviri büroları kendilerine müşterilerinden ulaşmayan herhangi bir ekleme, çıkarma ya da değişiklik yapmamalıdırlar. Ayrıca resmi kurumlara ibraz edilecek olan hukuki belgelerin çevirilerinde bazı kabul standartlarına uyulmalıdır. Bazı kurumlar yeminli tercümanların çevirdiği kendi imzaları ve kaşeleri olan yeminli çevirileri kabul ederken bazı kurumlar noter tasdikli çevirilerin ibrazını istemektedir.


Hukuki metinler günlük yaşamda konuşulan dilden farklı bir terminoloji kullanır. Bu nedenle hukuki çeviri hizmetlerinin alanında uzman, deneyimli ve profesyonel çevirmenlerden alınması bir zorunluluktur. Aksi takdirde yanlış anlaşılmalar ve ciddi sonuçlar doğuran hatalar oluşması söz konusu olabilir. Bu tür olumsuzluklar sonucunda yasal yaptırımlar ile karşı karşıya kalınabilir.


Hukuki Çeviri Ne İşe Yarar?


Yasal olarak değeri ve geçerliliği olan tüm belgeler hukuki metin kapsamında yer alır. Hukuki metinlerin çeviri sürecinde yanlışlar ya da hatalar olması hak kaybına uğranması ya da yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalınması gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılmasına neden olabilir. Ayrıca ibraz edilecek hukuki belgelerle ilgili kurumların zaman kısıtlamaları ve belirli standartları bulunabilir. Bu tür durumlarda tanınan yasal sürenin aşılmaması konusunda maksimum düzeyde özen gösterilmelidir. Yazılı çeviri hizmetlerine ek olarak noterliklerde ve mahkemelerde gereksinim duyulan sözlü tercümeler de hukuki çeviri kapsamında değerlendirilebilir.


Toplumların bir arada yaşamasında önemli role sahip olan hukuk kuralları sayesinde, insanlar dünyanın dört bir yanında belirli hak ve özgürlüklere sahip olabilir. Şahıslar ve kurumlar her gün sayısız hukuki işlem gerçekleştirdiğinden, hukuk vazgeçilmez bir kurum olduğu açıkça dile getirilebilir. Resmi ve kişisel ihtiyaçlar için birçok farklı kaynak dile yaptırılan çeviri işlemleri de bu sebeplerden dolayı son derece profesyonel ve titizlikle yapılması gereken bir işlemdir. Hukuki tercüme söz konusu olduğunda ise çeviri işleminin, çevrilecek kaynağın aslına uygunluğu çok daha önemli bir hale gelir. Hukuki metinlerin, belgelerin ya da makalelerin çevirisinin gerçekleştirildiği hukuki tercüme çevirisine hayatın her alanında ihtiyaç duyulabilir. Mahkeme kararları, sözleşmeler, kanunlar, uygunluk belgeleri, uzman raporları, yönetmelikler ve vekaletnameler hukuki tercüme hizmetleri alanında yer alır.

En genel tanımıyla yasal değeri ve geçerliliği bulunan tüm belgeler hukuki metin kategorisi içerisinde değerlendirilebilir. Hukuki tercümenin yanlış ya da eksik yapılması hak kaybına uğranması gibi istenmeyen bir sonuç ile karşı karşıya kalınmasına yol açabilir. Bazı hukuki işlemlerin tamamlanabilmesi için yasal zaman sınırlamaları söz konusu olabilir. Hukuki çeviri hizmeti verilirken bu yasal sürenin dışına çıkılmaması için tercümenin zamanında tamamlanması dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biridir.

Şirketler, kurum ve kuruluşlar sahip oldukları yurt dışı bağlantılarını sürdürmek, yurt dışı ile yeni iş bağlantıları kurmak ve iş süreçlerini aksaksız bir şekilde yürütebilmek için profesyonel hukuki çeviri hizmetlerinden yararlanabilir. Bunun yanı sıra; ceza hukuku, vergi hukuku, aile hukuku, ticaret hukuku dahil olmak üzere her türlü sözleşme, mevzuat, yönetmelik, mahkeme kararları, resmi doküman ve belgelerin tercümesi hukuki çeviri hizmetleri kapsamındadır. Yazılı tercümenin dışında; noterlik ve mahkemelerde yapılacak olan sözlü tercümeler de konusu açısından değerlendirildiğinde hukuki çevrinin uzmanlık alanı içerisindedir.

Son derece dikkatli bir çalışma gerektiren hukuki çeviri hizmetleri aynı zamandan uzmanlık açısından da tam yeterliliğe sahip olmayı gerektirir.Hukuki Çeviri İhtiyaçlarınız İçin Yanınızdayız


Hukuki tercüme hizmetlerinde kesinlikle yoruma yer verilmemeli, kaynak dilden hedef dile çeviri söz konusu mesajda herhangi bir değişikliğe gidilmeden yapılmalıdır. Hukuki çeviri hizmetlerinde kullanılan kelimeler ve söz öbekleri tamamen hukuk alanına özgü kelimeler arasından seçilmelidir. Hukuki tercüme hizmeti veren çevirmenlerin ülkeler arasındaki hukuk sistemlerine hakim olması, hukuki kavramlar kaynak ve hedef dil arasında birebir örtüşmediğinde gerekli araştırmaları yapması çevirinin başarılı olması açısından son derece önemlidir. Yoğun kültür birikimi ve deneyim gerektiren hukuk çevirileri, adalet ilkesi çerçevesinde ve tarafsız olarak yapılmalıdır. Yakın anlamlı cümleler kullanılmalı, cümlelerin kesin ve kati olmasına özen gösterilmeli, yasal argümanlar kullanılmalı tüm cümleler açık ve anlaşılır olmalıdır.


Hukuki metinler üslup açısından farklı olmasının yanı sıra terimsel açıdan değerlendirildiğinde de son derece zengin içeriklere sahip metinler arasındadır. Hukuki alanlarda yapılan çalışmalar hem bireylerin hem de şirketlerin haklarını ve özgürlüklerini doğrudan etkileme gücüne sahip olduğundan, hukuk çevirileri sıfır hata ile yapılmalıdır. Eğer belgede ya da metinde herhangi bir yanlışlık söz konusu ise bu durum çeviri bürosunun ya da çevirmenin sorumluluğu olarak kabul ediliyor. Bu nedenle resmi evrak türündeki hukuki çeviri işlemlerinde çok daha titiz davranılmalıdır. Kişilerden herhangi bir talep ulaşmadığı durumlarda söz konusu hukuki metinlerde ekleme, çıkarma ya da değişiklik yapılmamalıdır. Ayrıca, resmi kurumlara sunulması nedeniyle hukuki çevirilerin geçerli olması için noter yeminli ve kaşeli olması gerekir.


Tüm bunların dışında hukuki çeviri hizmetleri ile ilgili en önemli konulardan biri de gizlilik esasıdır. Çeviri konusu olan hukuki metinler, kişilere ve kurumlara dair son derece önemli ve gizli bilgiler içerebilir. Bu bilgilerin herhangi bir şekilde 2.kişiler ile paylaşılması çok ciddi sorunlar doğmasına yol açabilir. Bahsi geçen durumun engellenebilmesi için çeviri hizmeti veren güvenilir kişilerle ve kurumlarla çalışılması tercih edilmelidir.


Whatsapp Destek İçin Tıklayın

Fiyat Teklifi Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz


Hukuk dili, günlük hayatta konuştuğumuz dilden farklı olup resmi bir terminolojiye sahiptir. Bu nedenler; profesyonel olmayan çevirmenlerin hukuki metinleri tercüme etmeye yönelik çalışmaları yanlış anlaşılmalara ve ciddi hatalara neden olabilir. Bu hatalar kimi zaman yasal yaptırımlar da doğurabilir. Uluay Çeviri Hizmetleri olarak; tüm çeviri hizmetlerimizi, hukuki sorumluluk altında olmanın bilinci ile en kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Hukuk metinleri kendi stili ve jargonu olan metinler olduğundan içerikleri yorum farklılıklarına yer vermeyecek şekilde oluşturmaya özen gösteriyoruz. Çeviri esnasında da tercümenin kaynak metin ile aynı anlamsal bütünlüğe sahip olmasına dikkat ediyoruz. Kaynak metni eksiksiz ve tam bir şekilde hedef dile aktarıyoruz. Çevirinin tamamlanmasının ardından metni detaylı bir şekilde kontrol ediyor, eğer hata varsa düzelttikten sonra projeyi teslim ediyoruz. Alanında uzman çevirmenlerden oluşan kadromuz ile sizlere doğru ve güvenilir hukuki çeviri hizmetleri sunmak için çalışmalarımızı büyük bir titizlik içerisinde sürdürüyoruz. Hukuk alanı kapsamındaki her tür belge, metin ve dokümanlarınızı aslına uygun şekilde tercüme ediyor, alanında deneyimli profesyonel ekibimiz ile en üst düzeyde hizmet sunmayı hedefliyoruz.


Siz de iş hayatının temelini oluşturan sözleşmeler, ticari teklifler, uluslararası taahhütler, raporlar, araştırmalar, poliçeler, bankacılık ve finans işlemleri, dokümanlar, ihaleler, fizibiliteler, toplantı tutanakları, gümrük ve sigorta işlemleri gibi konularda Uluay Çeviri Hizmetleri’nin kaliteli hizmetlerinden en uygun fiyatlar ile yararlanabilirsiniz. Web sitemiz aracılığı ile bizimle iletişime geçip hukuki çevirileriniz ile ilgili sorularınızı Canlı Destek Hattı’mız üzerinden 7/24 iletebilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Hem kişiler hem kurumlar için son derece önemli olan hukuk aynı zamanda toplumsal düzen açısından da vazgeçilmez bir unsurdur. Bireylerin ve kurumların hak ve özgürlerinin teminatı olarak kabul edilen hukuk tercümesinde yapılan en küçük bir yanlış yasal yaptırımlara, hak kayıplarına ve maddi zararlara neden olabilir. Ayrıca her ülkenin hukuk sistemi birbirinden farklı olabildiği için hukuki tercüme süreci bu konuda üst düzey hakimiyet gerektirmektedir. Tercümana belli başlı yasal yükümlülükler getiren hukuki tercüme; hukuk dilinin taşıdığı resmiyet, terminoloji ve objektif olma gerekliliği nedeniyle en zor çeviri türlerinden biridir.

Hukuki tercüme gereksinimi hem bireysel hem kurumsal düzeyde her alanda karşımıza çıkmaktadır. Noter onayı gerektiren belgeler, şirket tescil belgeleri, ISO ve kalite belgeleri, adli çeviriler, yasal işlemler, mahkeme kararları, patent işlemleri, kanunlar ve yönetmelikler, sözleşmeler, hukuki yayınlar gibi birçok resmi belge ve evrak konusunda hukuki tercüme hizmetlerine gereksinim duyulmaktadır. Ticari faaliyetlerini uluslararası pazarlarda gerçekleştirmek isteyen işletmeler için de eğitim, turizm, sağlık turizmi ya da farklı nedenlerle yurt dışına çıkış için vize almak isteyen kişiler için de hukuki tercüme gereklidir.

Uluay Çeviri Hizmetleri standart tercüme hizmetlerinin yanı sıra yeminli tercüme ve hukuki tercüme hizmetleri de sunmaktadır. Yeminli hukuki tercüme hizmeti Uluay Çeviri Hizmetleri’nin alanında uzman, deneyimli, profesyonel tercüman kadrosu tarafından verilmektedir. Hukuki tercüme hizmeti sırasında yeminli tercüme, apostil onayı ve noter onayı istenildiği takdirde bu hizmetler gerçekleştirilebilmektedir. Bu noktada önemli olan belgenin ibraz edileceği kurumun kabul standartlarının öğrenilmesi ve buna göre tercüme hizmeti alınmasıdır. Bu sayede belge ibrazı gerektiren süreçlerin aksamadan gerçekleşmesi söz konusu olmaktadır.

Tüm çeviri türlerinde olduğu gibi hukuki tercüme de kaynak ve hedef dile ana dil düzeyinde hakim çevirmenlerce yapılmalıdır. Hukuki metinler oldukça uzun ve karmaşık cümlelerden oluşmakta olup bol miktarda hukuki terim barındırır. Hukuki tercümelerde kaynak metinde bulunan koyu ve kalın harf, başlığın şekli gibi biçimsel özelliklerin hedef metne aynı şekilde aktarılması gerekmektedir. Kısaltmalar doğru şekilde kullanılmalı ve seçilen sözcüklerin hukuki terminolojiye uygunluğuna özen gösterilmelidir. Her iki kültürün hukuki sisteminin ve normlarının bilinmesi hukuki tercümenin başarısı açısından son derece önemli bir konudur.

Türkiye’deki mahkemeler ve Avukatlar artık Yeminli Tercüman kaşeleri ile belgelerinizi kabul eder. Uluay Çeviri Hizmetleri 45 dilde yeminli tercüman kadrosuna sahiptir. Belgelerinizi tercüman imzası ve şirket kaşemiz ile ilgili makamlara, kurum ve kuruluşlara gönderebilirsiniz.

İlgili Kriterlere sahipseniz başvuru evraklarınızı tamamlayıp ilgili Adalet Komisyonuna başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Evet, bu liste her yıl değişebilir. Adli tercüman listesinde yer almayan tercümanlar hukuki çeviri yapabilirler fakat Adliyelerde ve Tapu Müdürlüklerinde çevirmenlik yapamazlar. Yıllarca adli tercüman listesinde yer almış kişi listeden kendi isteğiyle ayrılıp resmi olmayan birçok kurumda hukuk alanında çeviri yapmaya devam edebilir.

Evet, her sektöre temas eden çeviri kendi içinde değişkenlik gösterir. Hukuk çevirisi de uzmanlık gerektiren hukuk terminoloji bilgisine sahip tercümanlar tarafından yapılması gerekmektedir. Ayrıca son kontrolü de yine hukuk bilgisi yüksek olan birisi tarafından yapılmalıdır. Bu durum fiyat içerisinde değişkenlik gösterebilir.

Yeminli Tercüman kadromuz, Onlarca Avukatlık bürosu referansımız, Avukatlık mesleğini icra etmeyip bizimle çalışan avukat tercümanlarımız ile sizlere en profesyonel hizmeti sağlamaktayız.

Bu durum, gönderdiğiniz belgenin içerisindeki kelime sayısına göre değişmektedir. Ama her işinizin acil olduğunu çok iyi biliyoruz ve ihtiyaç duyduğunuz süre içerisinde tamamlamak adına elimizden gelen en iyi hizmeti sağlıyor olacağız.
Ortalama: 5 (Toplam 4 müşteri görüşü)

Yorumlar


Hukuki çeviri konusunda çalıştığım birçok tercüme firması, beklentilerimi karşılamada yetersiz kaldığı için Uluay Çeviri Hizmetleri ile iletişime geçtiğimde biraz endişeliydim. Ancak sonuç, bugüne kadar aldığım en üst düzey hizmet oldu. Harikasınız! Teşekkürler.
Hukuki çeviri gibi zorlu bir alanda, profesyonel ekibinizle sunduğunuz hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet için teşekkür ederiz. Üstelik bu hizmet karşılığı uyguladığınız fiyat politikası, piyasaya göre çok daha uygun. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Teşekkürler.
Açıkçası hukuki çeviri ihtiyacım olduğunda, özel bir çalışma gerektiği için alacağım çevirinin kalitesi konusunda kaygılıydım. Ancak çeviriyi teslim aldığımda, kaygılarımın yersiz olduğunu memnuniyetle gördüm. Tüm ekibe teşekkür ederim.
Uluay Çeviri Hizmetleri için söylenebilecek tek söz hukuk çevirisi alanında kendini kanıtlamış, profesyonel bir çevirmen ekibine sahip olduğudur. Tüm ekip çok ilgili, en küçük detay için dahi iletişime geçip çevirimi sorunsuz bir şekilde teslim ettiler.
FİYAT TEKLİFİ AL