Tıp biliminde her geçen gün daha hızlı gelişmeler yaşanması ve araştırmaların devam etmesi sonucunda bu gelişmelerin farklı coğrafyalarda paylaşılması ihtiyacı doğmuştur. Bu paylaşımın sağlanabilmesi noktasında en büyük rol ise medikal çeviri hizmetlerine aittir. Tıbbi akademik yazılar, deneyler, vaka raporları, kitaplar, çalışmalar, sağlıkla ilgili tanıtım metinleri, radyoloji raporları, laboratuvar tetkik sonuçları, tezler, ilaçların ve eczacılık ürünlerinin prospektüsleri, biyomedikal cihazlara ait kullanım kılavuzları, dergiler, çeşitli araştırmalar, epikriz raporlar, doktor görüşleri, muayene raporları, her tür tıbbi belge, eczacılık sektörüne ilişkin yayınlar, tıp alanındaki klinik araştırmalara ilişkin dokümanlar, patent çevirileri, diş hekimliği ile ilgili dokümanlar ve daha pek çok belge medikal çevirinin kapsamında yer alır.


Tıp alanında hızlı gelişmelerin yaşanması ve bu gelişmelerin farklı coğrafyalar arasında paylaşılması, tıbbi çeviri hizmetlerinin ön plana çıkmasında etkilidir. Medikal çeviri; tıbbi belgeler, medikal araç ve gereçlere ilişkin kullanım ve bakım kılavuzları, doktor raporları, hasta bilgilendirme dosyaları, eczacılık sektörüne ait yayınlar, medikal literatür dosyaları, tıp alanındaki klinik araştırma dokümanları ve raporları, patent çevirileri, ilaç ruhsat başvuru dosyaları, tıp ve eczacılık kuruluşlarının reklam ve tanıtım metinleri, diş hekimliği ve hayvan sağlığı ile ilgili benzeri dokümanlar ve tıbbi makaleler gibi alt alanlardan oluşur.

Tıbbi akademik yazılar, tezler, deneyler, ilaç ve eczacılık ürünlerinin prospektüsleri, vaka raporları, biyomedikal cihaz kullanım kılavuzları, kitaplar, dergiler, çalışmalar, çeşitli araştırmalar ve çalışmalar, sağlıkla ilgili tanıtım metinleri, epikriz, radyoloji rapor, doktor görüşü, laboratuvar tetkik sonuçları, muayene raporları gibi hastane raporları medikal çeviri metin türleri arasındadır.

Medikal çeviri en genel tanımıyla sağlık sektöründeki tercümeleri kapsayan çeviri alanı olarak tanımlanabilir. Tıbbi dokümanlar ve eczacılık sektöründeki prospektüsler başta olmak üzere tıp ile ilgili olan her şeyin çevirisi medikal çeviri kapsamındadır.

Günümüzde hastaneler başta olmak üzere; sağlık merkezleri, medikal üretimi ve ticareti yapan şirketler gibi sağlık sektörü ile bağlantısı bulunan çok sayıda kurum ve kuruluş farklı ihtiyaçları doğrultusunda medikal çeviri konusunda hizmet almak isteyebilir.

Tüm özel alanlar gibi medikal çeviri de standart bir çeviri işleminden fazlasını gerektirir. İnsanların sağlığını ve yaşamlarını iyileştirmeyi hedefleyen profesyonelleri de ilgilendiren medikal çeviri, tıbbi bilginin yanı sıra yeni keşiflerin yayılmasında da etkilidir. Medikal çeviriden azınlıklara ve yabancılara sağlık hizmeti sunulması konusunda da yararlanılır. Tıbbi terminolojinin ağırlığı ve tıp dilinin benzersiz olması çeviri işini zorlaştıran detaylar olduğundan her çevirmenin tıbbi çeviri yapması söz konusu değildir. Yapılan en küçük bir hatanın büyük risklere yol açabilecek bir alan olması da medikal çevirinin zorluk derecesi en yüksek çeviri dallarından biri olarak kabul edilmesinde etkilidir. Medikal çeviri yapacak kişilerin, tıp sektörü ve dili hakkında yeterli bilgiye sahip olması gereklidir.

Whatsapp Destek İçin Tıklayın


Medikal Çeviri Nedir?


Medikal çeviri en basit tanımıyla sağlık sektörü ile ilgili çeviri hizmetleri olarak ifade edilebilir. Tıp ile ilgili olan her tür belge medikal çeviri hizmetlerinin kapsamında bulunur.


Medikal çeviri kişisel yoruma, tahmine, kesin olmayan bilgilere, yaklaşık ifadelere ve doğaçlamaya yer verilebilecek bir çeviri türü değildir. Bu nedenle medikal çeviri, çeviri konusu alanda yeterli deneyime, uzmanlığa, bilgi birikimine sahip çevirmenlerce yapılmalıdır. Bununla birlikte medikal çeviri açısından çok önemli bir unsur olan tıbbi terminoloji Latince temelinde şekillendiği için medikal çeviri yapacak olan çevirmenlerin Latince terimlere hakim olması da oldukça önemlidir.
Medikal Çeviri Nasıl Yapılır?


Medikal çeviri özel bir çeviri türü olduğundan belgelerin çeviri süreci diğer çeviri türlerinden farklı bir şekilde ilerler. Başarılı ve kaliteli bir medikal çeviri yapmak için çevirmenin kaynak dile ve hedef dile üst düzeyde hakim olması gerekir. Bunun yanı sıra sağlık konusunda bilgi sahibi, tıp terimlerine ve kavramlarına hakim olmalıdır. Tıbbi terminolojinin son derece ağır olmasının yanı sıra tıp dili de benzersizdir. Bu nedenle tıbbi çeviri hizmeti her çevirmen tarafından sağlanamaz. Yapılan en küçük bir çeviri hatası çok büyük risklere yol açabileceği için medikal çeviri en zor çeviri türlerinden biri olarak kabul edilir. Bu tür olumsuz durumlarla karşılaşılmaması için medikal çeviri hizmetlerinin alınacağı çevirmenlerin yabancı dil bilgisinin yeterliliğinin yanı sıra tıp sektörü ve terminolojisi hakkında da yeterli birikime ve uzmanlığa sahip olmasına özen gösterilmelidir.


Tüm çeviri türlerinde olduğu gibi medikal çeviride de imla hatası yapılmamalı, edilgen yapı kullanmamaya özen gösterilmeli, anlam belirsizliğinden kaçınılmalı ve noktalama işaretleri doğru bir şekilde kullanılmalıdır. Medikal çeviri konusu doğrudan doğruya insan sağlığıyla ve hayatıyla ilgili olduğundan tek bir harf hatası yapılması dahi metnin anlamının değişmesine neden olabilir. Bu nedenle medikal çeviriler mutlaka; hastalıklarla, tedavilerle, ilaçlarla, doktor raporlarıyla, hastalıkların evrimiyle ve farmakolojik açıdan ilaç literatürüyle ilgili donanımlı olan, bilgili, tıp terminolojisine hakim ve tıp alanındaki gelişmeleri yakından izleyen çevirmenler tarafından yapılmalıdır.


Medikal Çeviri Neden Gereklidir?


Medikal çeviri tıp alanındaki pek çok farklı ihtiyacın karşılanması için başvurulması zorunlu olan bir hizmet türüdür. Bireysel sağlık hizmetleri sırasında dilin bir engel olmasının önüne geçilmesinde de önemli role sahiptir. Bunun dışında tıbbi gelişmelerin paylaşılması, tıbbi cihazların dünyanın farklı yerlerinde kullanılabilmesi gibi durumları mümkün kılan başarılı medikal çeviri hizmetleridir.


Medikal çeviri hizmetlerinde anlam belirsizliklerinin ve olası hataların tolere edilmesi mümkün değildir. Medikal metinler kendilerine has bir üsluba sahip olduklarından dolayı çeviri sürecine başlamadan önce çevirmen metnin üslubunu benimsemeli ve bu üslubu hedef metne en doğru şekilde aktarmaya odaklanmalıdır.


Medikal Çeviri Ne İşe Yarar?


Günümüzde hastaneler başta olmak üzere birçok sağlık merkezi, medikal üretimiyle ve ticaretiyle ilgilenen şirketler gibi sağlık sektörü ile bağlantılı olan kurumlar ve kuruluşlar çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için medikal çeviri hizmetlerinden yararlanırlar.


Sağlık gibi insan hayatı üzerinde doğrudan etkili olan hassas bir konuda gerçekleştirilen medikal çeviri anlam belirsizliğine ya da yoruma açık bir çeviri türü değildir. Kendine has üslupları olan medikal metinlerin hedef dile aktarımı sırasında üslubun korunmasına ve en doğru şekilde aktarılmasına özen gösterilmelidir. Bunun sağlanabilmesi için medikal çeviri yapan çevirmenler çeviri konusu alandaki güncel gelişmeleri yakından izlemeli ve kendini geliştirmeye özen göstermelidir. En kaliteli medikal çevirilere imza atılabilmesi için çeviri sürecine başlanmadan önce çevrilecek olan metnin konusunun detaylı bir şekilde araştırılması, konu hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olunması ve herhangi bir bilgi eksikliği varsa bunun en kısa sürede giderilmesi gerekir.


Yapılan en küçük bir hata dahi çok ciddi zararlarla karşılaşılmasına neden olabileceğinden dolayı medikal çeviri en zor çeviri alt türlerinden biri olarak kabul edilir. Aynı zamanda bu durum çevirmenlerin de ciddi sorumluluk altında olmasına yol açar. En sık yapılan medikal çeviriler arasında doktor raporları, epikriz raporları, ilaç prospektüsleri, medikal materyallerin kullanım kılavuzları, reçeteler, test sonuçları ve medikal patentler bulunur. Proje, tez ya da tıbbi makalelerin çevirisi konusunda da medikal çeviri hizmetlerine başvurulur.


Medikal Çeviri İhtiyaçlarınız İçin Doğru Adres: Uluay Çeviri Hizmetleri


Medikal çeviri, özel uzmanlık gerektiren bir çeviri türüdür. Bu nedenden dolayı, tıp terminolojisine ve medikal metin türlerine dair bilgi sahibi, bu konuda deneyimli çevirmenler tarafından yapılması gerekir. Tıp ve sağlık alanında yazılmış olan yazıların tercümesi, medikal çeviri kapsamında değerlendirilir. Medikal çeviriler tıp terminolojisine ve evrensel tıp diline bağlı kalarak yapılır.


Medikal çeviri hizmetlerinin mutlaka bu konuda uzmanlığa sahip kişiler tarafından yapılması gerekir. Bunun için gerek tıp eğitimi almış gerek medikal sektöründe yeterli deneyime sahip çevirmenler tarafından medikal çeviri hizmetlerinin verilmesi tercih edilir. İnsan hayatı ile doğrudan ilgili olan bu sektöre ait çevirilerde en küçük bir hata yapılması ya da tek bir harfin bile yanlış kullanılması sonucunda metnin anlamının değişmesi söz konusu olabilir. Bu yüzden medikal çeviri hizmetleri verilirken; ilaçlar, tedaviler ve doktor raporlarının yanı sıra ilgili hastalıklar, hastalıkların evrimi ve farmakolojik açıdan ilaç literatürüne hakim olunması gerekir. Medikal çeviri yapacak olan kişiler; çeviri yaptıkları tıp alanında yenilikleri takip etmeli, tıp terminolojisine maruz kalmalı, gerekli durumlarda araştırma yapmaktan ve tıp uzmanlarına danışmaktan kaçınmamalıdır.Whatsapp Destek İçin Tıklayın


Medikal çeviri hizmetinde yalnızca dile değil aynı zamanda çeviri konusu olan alana da hakim olunması gerektiğinden; tıp terimleri ve kavramları üzerinde yetkinlik kazanmış olan kişiler tercih edilmelidir. Sağlık gibi insan hayatını doğrudan etkileyebilen hassas bir konuda olması nedeniyle, medikal çevirilerde anlam belirsizliği ve hataya tolerans gösterilmesi söz konusu değildir. Medikal metinlerin tamamının kendine özgü bir üslubu olup hedef dile aktarım yapılırken bu üsluplar eksiksiz bir şekilde korunmalıdır. Bunun için çeviri yapan kişilerin, söz konusu alandaki güncel gelişmeleri takip edip kendini geliştiriyor olması önemlidir. Metnin konusunun, hedef dile aktarım yapılmadan önce araştırılması ve konu hakkında bilgi sahibi olunması gerekir. Çevirinin tamamlanmasının ardından redaksiyon, son okuma ve son kontrol süreçleri uygulanmalıdır.
Tıp Çevirisi ve Medikal Çeviri Hakkında Bize Web Sitemiz Aracılığı İle Ulaşabilirsiniz.


Uluay Çeviri Hizmetleri olarak medikal çeviri hizmetlerinin ne kadar önemli bir konu olduğunun bilincinde bir hizmet anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alanında uzman çevirmen kadromuz ile en üst kalitede hizmet sunuyoruz. Çevirilerimizi profesyonellik doğrultusunda gerçekleştiriyor; hatasız, dil bilgisi kurallarına uygun ve hızlı çeviri hizmeti veriyoruz. Tıp alanında deneyimli kadromuz; çevirisini yapılacak olan metni teslim alırken metnin hangi amaçla kullanılacağı ve hangi tarihe kadar teslim edilmesi gerektiği gibi bilgileri edinip, çalışmalarını bu şekilde planlıyor. Aciliyeti olan çeviri ya da düzeltme işlemleri olduğu takdirde; iş yoğunluğumuza göre mümkün olan en kısa süre içerisinde işlemlerinizi tamamlayarak size yardımcı olmaya çalışıyoruz.


Alanında uzman ekibimiz ile tüm iş ortaklarımıza güvenilir medikal çeviri hizmetlerini sağlıyoruz. Aynı zamanda; hastanelere, ilaç firmalarına ve tıbbi malzeme üreticilerine 45 dilde yazılı ve sözlü çeviri hizmeti veriyoruz. Kurumsal anlayışımız dahilinde tüm çeviri projelerimizi belirli bir plan dahilinde olacak şekilde kontrol mekanizmalarından geçiriyor ve kusursuz bir şekilde teslim ediyoruz.

Tercüme edilmesini istediğiniz metni iletmeniz ile birlikte; metni, uzmanlık alanına, diline ve tercüme uzunluğuna göre kategorilere ayırıyor, fiyatlaması ve teslim süresi hakkında sizi bilgilendiriyoruz. Çevirilerimizi, birden fazla çevirmenimizin denetiminin ardından teslime hazır hale getiriyoruz. Gizlilik prensibimiz dolayısıyla yaptığımız çalışmaları hiçbir koşulda üçüncü kişiler ile paylaşmıyoruz.


Siz de 2012 yılında faaliyetlerine başladığı günden bu yana; müşterilerinin çeviri, yerelleştirme ve dil danışmanlığı alanlarındaki ihtiyaçlarına yönelik profesyonel çözümlerle hizmet veren Uluay’ın hizmetlerinden yararlanmak için, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Medikal çeviri yapan tercüman tıp diline hakim olmalı ve terminolojik standardizasyonu sağlama yetkinliğine sahip olmalıdır. Böylece herhangi bir kelimenin yanlış anlaşılmaya yol açmayacak şekilde kullanılması mümkün olur ve terminoloji kaynaklı hatalar engellenebilir. Eğer medikal tercüme konusu belgede istatistiksel bilgiler ve rakamlar varsa hedef metne doğru şekilde aktarılmasına özen gösterilmelidir. Tercüman çeviri konusu ürünün ya da hizmetin içeriğini net bir şekilde anlamalıdır. Özellikle ilaç onayı ya da diğer prosedürlerle ilgili medikal çevirilerde tercümanın yerel yasalar hakkında bilgi sahibi olması da çok önemlidir.

Medikal çeviri diğer alanlarda çeviri hizmeti verilen normal metinlerden çok daha farklı özellikler sahiptir. Uluay Çeviri Hizmetleri yazılı ve sözlü online tıbbi çeviri sunmaktadır. Uluay Çeviri Hizmetleri medikal tercüme hizmetleri konusunda uzman, medikal tercüme konusunda deneyimi bulunan profesyonel tercüman kadrosu ile klinik, hastane, ilaç şirketleri, sağlık ajansları gibi birçok kurum ile çalışmakta; hızlı, güvenilir ve kaliteli medikal tercüme hizmetlerini en uygun fiyatlar ile sunmaya özen göstermektedir.

Uluay Çeviri Hizmetleri diğer tüm çeviri alanlarında olduğu gibi tıbbi çeviri konusunda da en uygun fiyatlı ve en kaliteli hizmetleri sunmaktadır. Uluay Çeviri Hizmetleri bünyesinde bulunan tıbbi çeviri konusunda uzman ve deneyim sahibi profesyonel tercüman kadrosu ile üst düzey hizmet vermektedir. Yazılı ve sözlü tıbbi çeviri hizmetleri kapsamında klinik, hastane, ilaç şirketleri ve sağlık ajansları gibi birçok farklı kurum ile iş ortaklığı yapmaya devam etmektedir.

Uluay Çeviri Hizmetleri tıbbi çeviri hizmetleri kapsamında apostil onaylı tıbbi tercüme ve noter onaylı tıbbi tercüme hizmetleri vermektedir. Bu hizmetlerin yalnızca yeminli tercümanlar tarafından verilmesi mümkündür. Uluay Çeviri Hizmetleri’in tercüman kadrosunda da üst düzey kalitede apostil onaylı tıbbi tercüme ve noter onaylı tıbbi tercüme yapma yetkinliğine sahip deneyimli ve uzman yeminli tıbbi tercümanlar yer almaktadır. Apostil onaylı tıbbi tercüme ve noter onaylı tıbbi tercüme hizmetleri kapsamında çeviri konusu olan ve yeminli tercümanlar tarafından çevirisi yapılan belgeler için daha sonra ileri aşamalara geçilir. Belgenin apostil onaylı tıbbi tercüme ya da noter onaylı tıbbi tercüme hizmetine tabi olmasına göre çeviri sonrası apostil ya da noter onayı aşamasına geçilir. Bu aşamada belgenin ibraz edileceği kurumun kabul standartları çok önemlidir.

Uluay Çeviri Hizmetleri kuruluşundan bu yana Türkiye ve Yurtdışında hizmet veren birçok sağlık firması ve Hastaneler ile çalışmaktadır. Tecrübe ve Referans güvencesiyle Medikal çeviri ile ilgili her türlü soruyu sorabilir ve 45 dilde çeviri hizmeti alabilirsiniz.

Burada sizlere profesyonel bir danışmanlık hizmeti sağlayabiliriz ve müşteri ilişkileri yönetim merkezimizi kurduktan sonra Ortadoğu’dan gelecek tüm müşterileriniz için Online Medikal Çeviri hizmeti sağlayabiliriz.

Uuay Çeviri Hizmetleri websitesi çevirinize başlamadan önce mutlaka sizinle bir toplantı gerçekleştirir. Websitesi ile gerekli terminoloji çıkartılır ve Medikal alanda çeviri yapan profesyonel tercümanlarımız ile tercümeniz tamamlanır. Memnun kalmadığınız takdirde %100 ödeme almama garantisi verilmektedir.

Çok basit bir Hikaye kitabını Kolej veya Üniversite mezunu İngilizce altyapısı ile tercüme edebilirsiniz. Ancak Latin kökenli kelimelerin olduğu bir tıp makalesini medikal alanda uzman olmayan birisi çevirirken çok zorlanır. Bu yüzden Medikal çeviri fiyatı için size özel bir teklif sunulur. Çünkü Tercümanlarımızın bazıları doktor, bazıları sadece Tıp alanında çevirmenlerdir.

Hayır, Biz sadece hasta ile doktor arasındaki en iyi iletişimi sağlıyoruz. Yani Sağlık Turizmi ile Türkiye’yi gezmeye gelen birisinin yanına rehber göndermiyoruz. Onun için Turizm acentasından hizmet almalısınız.

Evet, Uluay Çeviri Hizmetleri medikal konferanslarınız ve medikal eğitimleriniz için en az 10 Yıllık tecrübeli iki dile de çok hakim Simultane tercüman desteği sağlamaktadır.
Ortalama: 5 (Toplam 8 müşteri görüşü)

Yorumlar


Ben de Uluay Çeviri Hizmetleri'nin noter tasdikli tercüme hizmetinden yararlanan müşterilerinden biriyim. Gerçekten de uzman yeminli tercüman kadrosu sayesinde tüm ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Ayrıca ilgi, hız ve profesyonel yaklaşımı da takdire şayan. Kendilerine teşekkür ederim.
Resmi bir kuruma sunmak üzere belgelerimi çevirip noter tasdik ettirmem gerekiyordu ve Uluay Çeviri Hizmetleri sayesinde bu süreci hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlayabildim. Kendilerine teşekkür ederim.
Uluay Çeviri Hizmetleri'nin uzman ekibi, yurt dışında eğitim sürecim için ihtiyaç duyduğum tüm belgelerin çevirisini hızlı, kaliteli ve uygun fiyatlı bir şekilde gerçekleştirdi. Bu süreci benim için sıkıntısız hale getiren muhteşem ekibe herkese tavsiye ederim. Kendilerine teşekkür ederim.
Hızlı ve disiplinli çalışmanız sayesinde noter tasdikli çeviri gerektiren belgelerimi en kısa sürede teslim aldım. Bu sayede belgeleri ben de hemen teslim etme şansını yakaladım. Uluay Çeviri Hizmetleri ekibine çok teşekkür ederim. Gerçekten de bir numarasınız!
FİYAT TEKLİFİ AL