Dünya üzerinde farklı dillerin kullanılıyor olması çeviri hizmetlerine her dönemde ihtiyaç duyulmasının temel sebebidir. Tercüme hizmetlerine hayatın birçok alanında birçok farklı nedenle ihtiyaç duyulabilir. Çeşitli belgelerin çevirisine, sözlü ya da yazılı çeviri hizmetlerine sıklıkla gereksinim duyulmakla birlikte resmi dairelere ibraz edilmek üzere çevrilmesi gereken belgeler de oldukça fazladır. Resmi evrakların çevirisinde sıklıkla kullanılan yeminli tercüme ise normal çeviri hizmetlerinden biraz daha farklı bir prosedürdür.


Yeminli tercüme en önemli çeviri türlerinden biri olup bu hizmeti yalnızca yeminli tercümanlar sunabilir. Yeminli tercümanların çevirdiği imzaladığı ve kaşelediği tercümelere yeminli tercüme adı verilir. Yeminli tercüman kesinlikle güvenilir olmalıdır. Çünkü yaptığı çevirinin doğru ve eksiksiz bir şekilde çevrilmiş olması resmi süreçlerin aksamaması açısından son derece önemli bir konudur.

Whatsapp Destek İçin Tıklayın


Yeminli Tercüme Nedir?


Yeminli tercüme son zamanlarda özellikle resmi süreçlerde sıklıkla karşımıza çıkan kavramlardan biridir. Lisans eğitimini tamamlayan kişiler, ilgili bölümlerden mezun olduktan sonra yemin belgesi alıp yeminli tercüman unvanını taşımaya hak kazanırlar. Bundan sonraki süreçte tercümesini yaptıkları belgeler üzerinde imzalarına ve mühürlerine yer verirler. Bu şekilde yaptıkları çeviri işlemini güvence altına alan yemini etmiş olarak kabul edilirler. Taşıdığı özellikler nedeniyle yeminli tercüme işlemi en zor çeviri türlerinden biri olup çok hassas ve sıfır hata ile çalışmayı gerektirir. Yapılan çeviri noter huzurunda da onaylanmakta olup orijinal metne birebir bağlı kalınarak çevrilmekte, yapılan çeviri noter onayından geçmektedir. Yeminli tercüme hizmetlerinde gizlilik ve güvenilirlik standartlarına uyulması çok önemlidir. Yeminli tercüme hizmetlerinde çeviriyi yapan tercümanın da sorumluluk sahibi olması söz konusudur.


Yeminli Tercüme Nasıl Yapılır?


Bir belgenin yeminli tercüme hizmeti almış olarak kabul edilebilmesi için belirli şartları taşıması gerekir. Bunlardan ilki belgenin mutlaka yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş olmasıdır. Yeminli tercüman unvanı ülkemizde noterler tarafından gerekli şartları taşıyan kişilere yemin ettirilerek verilebilmektedir. Aynı zamanda noterler yalnızca kendilerine bağlı olan yeminli tercümanın imzasını tasdik etme yetkisine sahiptirler.


Tercüme edilen evrakın çıktısı alındıktan sonra tercüman tarafından imzalanmalı ve tercümana ait kaşe basılmalıdır. Yeminli tercüme hizmeti verilen belgelerde tercümanın adı soyadı, ıslak imzası, kaynak ve hedef dil bilgisi, tarih ve yer gibi bilgilerin yanı sıra yeminli tercümanın doğruluk beyanı da bulunmalıdır.


Çeviri konusu evrakların resmi boyutu bulunduğu için yeminli tercüme son derece hassas bir çeviri türüdür. Yeminli tercüme hizmetlerinde yapılan en küçük bir hata dahi ciddi zararlara yol açabilir. Aynı zamanda her ülke resmi kurum ve kuruluşlarının kabul standartları birbirinden farklı olduğundan çevirinin hatalı olması ibraz edilen evrakların kabul edilmemesine, iade edilmesine ve süreçlerin kesintiye uğramasına yol açabilir. Bu tür olumsuzluklar yaşanmaması adına yeminli tercüme hizmeti gereksinimi olan durumlarda çeviri hizmetinin mutlaka yeminli tercümanlardan alınmasına özen gösterilmelidir.


Yeminli tercüme hizmetlerinin üst düzey kalitede verilebilmesi için tercümanın yalnızca kaynak dilin ve hedef dilin gramer yapısına ana dil seviyesinde hakim olması yeterli değildir. Başarılı bir yeminli tercüme hizmeti verilebilmesi için çeviri konusu belgenin içeriğine ve özelliğine göre gerekli bilgi donanımına sahip olunmalıdır. Ülkenin sosyokültürel yaşantısının, kültürünün ve çeviri konusu belge özel uzmanlık gerektiren bir alandaysa bu alan terminolojisinin detaylı bir şekilde bilinmesi çok önemlidir.Yeminli Tercüme Neden Gereklidir?


Yeminli tercüme hizmetleri çeviriyi yapan yeminli tercümanın imzası ve mührüyle sonlandırılır. Bu sayede orijinalliği de garanti altına alınmış ve yeminli tercüme konusu belgenin resmi kurumlarda geçerli olması sağlanır. Eğer çeviri hizmeti yeminli tercümandan alınmamışsa belge geçersiz olarak kabul edilir. Yemin belgesi bulunmayan tercümanların imza ve mühür yetkisi yoktur. Bu nedenle yaptıkları çeviriler resmi kurumlar nezdinde geçerli değildir. Noter tasdikine sunulacak olan belgeler ile ilgili olarak da dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Noter tasdiki alınacak olan belgelerin çevirilerinde yalnızca yeminli tercümanın imzası ve kaşesi bulunabilir. Bu nedenle noter tasdikli çeviri hizmetleri de mutlaka yeminli tercümanlardan alınmalıdır. Yemin belgesi olmayan tercümanların imza ve mühür yetkisi bulunmadığından yaptıkları çevirilerin noter tasdikinden geçmesi söz konusu değildir.


Yeminli tercüme hizmetleri resmiyeti temsil ederken normal tercüme günlük yaşamda ve resmi kurumlar dışındaki kullanımlarda sıklıkla tercih edilir. Resmi evrak işleriyle ilgili durumlarda yeminli tercüme olmaksızın evrakın kabul ettirilmesi söz konusu değildir. Normal tercüme hizmetine konu olan evrakların ise hiçbir bağlayıcılığı bulunmaz. Bu nedenle resmi kurumlar nezdinde kabul edilmezler.


Özellikle resmi belgelerin ibrazı konusunda ülkeler arası kabul standartları çok farklı olabilir. Bu nedenle yeminli tercümanlar tarafından sunulan yeminli çeviri hizmetine konu olan belgeler bazı ülkelerde kabul edilirken bazılarında kabul edilmeyebilir. Bu nedenle özellikle resmi belge çevirilerinde kurum kabul standartlarının göz önünde bulundurulması önerilir.Yeminli Tercüme Hangi Durumlarda Yapılır?


Yeminli tercüme konusu belgelerde yeminli tercümanın imzası ve kaşesi bulunur. Bu nedenle resmi kurumlar nezdinde bu belgeler kabul görür. Yeminli tercümanlar tarafından çevirisi yapılmayan belgeler noter tarafından da onaylanamaz. Noter onaylı çeviri yalnızca yeminli tercümanlar tarafından çevirisi yapılan belgeler için söz konusu olabilir. Çeviri konusu belge resmi makamlara ya da kurumlara ibraz edilecekse çeviri hizmeti mutlaka yeminli tercümandan alınmalıdır.


Yeminli tercümanların yaptığı çeviriler resmi kurumlarca kabul edilmekte olup çevirinin hatalı olması yeminli tercümanın kanunlar karşısında sorumlu olmasına neden olur. Yeminli tercüman noter tarafından verilen yetki kapsamında çevirisini yaptığı belgelerin altına kaşe ve imza atma sorumluluğuna sahiptir. Bu nedenle çevirisini yaptıkları her belge kendi sorumluluklarındadır.

Whatsapp Destek İçin Tıklayın


Yeminli Tercüme Avantajları Nelerdir?


Yeminli tercüme hizmetine konu olan belgede çeviriyi gerçekleştiren yemini tercümanın imzası ve kaşesi bulunur. Bu durumda belgenin aslına uygun ve doğru bir şekilde çevirisinin yapıldığı kabul edilerek resmi evrak statüsü kazanır.


Yeminli tercüme hizmetine konu olan evraklar üzerinde çeviriyi yapan yeminli tercümanın kaşesi olduğundan noter tasdiki çeviri talep edilmediği durumlarda resmi bir kimlik kazanan belgenin ilgili makamlara ibraz edilmesi mümkündür.


Resmi kurumlara ibraz edilecek olan belgelerin kabul standartları her kurum nezdinde farklılık gösterebilir. Bazı resmi kurumlar yeminli tercümeyi yeterli olarak kabul ederken bazıları noter onaylı çeviri talep edebilir. Üniversiteler, evlenme dairesi, resmi kurumlar, konsolosluk ve daha birçok farklı kurum ve kuruluş yeminli tercüme onayı ister. Kurumların ibraz edilen belgeleri kullanacağı alana göre de noter onayı istenmesi söz konusu olabilir. Bir evrak noter tasdiki ile hazırlanmasına rağmen ibraz edilecek olduğu kurum yalnızca yeminli tercüman onayını ve mührünü yeterli olarak kabul ediyorsa ikinci bir ödeme gereksinimi ortaya çıkmaksızın onay ve kaşe alınması mümkündür.


Yeminli Tercüme Fiyatları


Uluay Çeviri Hizmetleri tarafından sunulan yeminli tercüme fiyatları çeviri konusu dosyanın karakterine ve içeriğine göre değişiklik gösterir. Yeminli tercüme hizmetlerinde metinlerin çeviri ücreti 1000 harf üzerinden hesaplanır. Eğer dosya PDF formatındaysa, Uluay Çeviri Hizmetleri’nin uzman ekibi tarafından OCR yapılarak harf analizi alınır. İçerisindeki boşluksuz harf sayısı hesaplanarak size bilgi verilir. Bununla birlikte yeminli tercüme hizmeti için ekstra bir ücret talep edilmez.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Yeminli tercüme özellikle resmi kurumlara ve kuruluşlara ibraz edilecek belgeler söz konusu olduğunda faydalanılan bir çeviri türüdür. Yeminli tercüme devlet daireleri, noterler, evlendirme daireleri, üniversiteler, bankalar ve konsolosluklar başta olmak üzere birçok resmi kurum ve kuruluşa belge ibrazı konusunda ihtiyaç duyulan çeviri türü olmakla birlikte bazı resmi kurumların ve kuruluşların kabul standartları farklılık gösterebilmektedir. Bu tür durumlarda yeminli tercüme hizmeti yeterli olmamakta ve çeviri yine yeminli tercüman tarafından yapılmakla birlikte noter onayı da alınması gerekmektedir. Bu nedenle belgenin ibraz edileceği kurum ya da kuruluşun kabul standartları hakkında bilgi sahibi olmak ve buna göre çeviri hizmeti talep etmek önemlidir.

Yeminli tercüme mutlaka yeminli tercümanlar tarafından verilmesi gereken bir çeviri hizmetidir. Yeminli tercüme sözlü ve yazılı olarak yapılabilir. Ayrıca yine yeminli tercümanlar tarafından gerçekleştirilen ve noter tasdiki ile tamamlanan noter tasdikli tercüme de yeminli tercüme türleri arasında yer alır. Noter tasdikli tercümenin farkı yeminli tercüman tarafından yapılan tercümenin, yeminli tercümanın yemin zaptının bulunduğu notere ibraz edilmesi ve gerekli incelemelerden sonra noter kaşesi ve imzası ile noter tasdikli tercüme özelliği kazanmasıdır. Bazı kurum ve kuruluşlar yalnızca noter tasdikli tercümeleri kabul ettiğinden titizlikle yerine getirilmesi gereken bir çeviri türüdür.

Yeminli tercümanlar, standart tercümanlar gibi her tür belgeyi çevirme yetkisine sahiptirler. Bununla birlikte nüfus cüzdanı, pasaport, asli sicil kaydı, ikametgah, oturma izni, sağlık raporu, diploma denkliği, sertifika, vekaletname, patent belgesi, imza sirküleri, resmi gazete, banka hesap dökümü, sponsor mektubu, niyet mektubu, alım-satım sözleşmesi, vasiyetname, doğum belgesi, evlilik cüzdanı, ölüm belgesi başta olmak üzere birçok belgenin çevirisini yaparlar. Resmi kurumlara ve kuruluşlara ibraz edilecek belgelerin çevirisi konusunda mutlaka yeminli tercüme hizmetlerinden yararlanılmalıdır. Bazı durumlarda çeviri tamamlandıktan sonra noter onayına da ihtiyaç duyulabilmektedir.

Yeminli tercüman; hali hazırda tercümanlık yapmakta olan ancak yeminli tercüman olarak hizmet verebilmek üzere Noter nezdinde yetkilendirilerek yeminli tercüman unvanı ve yeminli tercümanlık yapma hakkı kazanan kişilerdir. Yeminli tercüman olmak için başvuruda bulunan kişilerin bazı koşulları yerine getirmesi beklenir. Bu koşulların yanı sıra çeviri hizmeti verilecek dildeki yetkinliğini kanıtlar nitelikte belgeleri de notere ibraz etmesi gerekir. Noter tarafından başvuru sahibinin yetkinliği, sunduğu bilgi ve belgeler değerlendirildikten sonra yeminli tercümanlık başvurusu onaylanırsa; yeminli tercüman adayı noter nezdinde yemin eder ve yemin zaptını imzalar. Bu sayede yeminli tercümanlık yapma hakkını kazanır.

Yeminli tercüme bürosu seçilirken profesyonel, deneyimli ve yeterli uzmanlığa sahip bir kadrosu olmasına özen gösterilmelidir. Yeminli tercüme zaman zaman özel uzmanlık gerektiren alanları konu alabildiğinden yeminli tercüme hizmeti verecek yeminli tercümanlar da ilgili alanda uzmanlık sahibi olmalıdır. Yeminli tercüme hizmeti yalnızca yeminli tercümanlar tarafından verilebildiğinden yeminli tercüman unvanına sahip olmayan kişilerce çevirisi yapılan belgelerin yeminli tercüme kapsamında yer alamayacağı ve belge ibrazını gerektiren süreçlerin kesintiye uğrayabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle yeminli tercüme konusunda sektörünün lider isimlerinden olan yeminli tercüme büroları ile çalışmaya özen gösterilmelidir.

Resmi kurumlara ve kuruluşlara ibraz edilmek üzere çeviri ihtiyacı olan belgenin yeminli tercüman tarafından çevrildiği ve Noter tarafından onaylandığı çeviri türüne Noter onaylı yeminli tercüme denilir. Günlük hayatta gerçekleştirilen birçok işlemde noter onaylı yeminli tercüme hizmetine ihtiyaç duyulmakta olup en sık başvurulan çeviri hizmetlerinden biridir. Nüfus cüzdanı, mahkeme kararı, aile cüzdanı, kimlik, diploma ve daha birçok evrakın resmi kurumlara ve kuruluşlara ibrazı için noter onaylı yeminli tercüme hizmetinden yararlanılması gerekir. Noterlere İçişleri Bakanlığı tarafından verilen yetki kapsamında onay işleminden geçen çeviri konusu belgeler yasalar önünde geçerlilik kazanırlar.

Uluay Çeviri Hizmetleri tarafından sunulan yeminli tercüme fiyatları çeviri konusu dosyanın karakterine ve içeriğine göre değişiklik gösterir. Yeminli tercüme hizmetlerinde metinlerin çeviri ücreti 1000 harf üzerinden hesaplanır. Eğer dosya PDF formatındaysa, Uluay Çeviri Hizmetleri’nin uzman ekibi tarafından OCR yapılarak harf analizi alınır. İçerisindeki boşluksuz harf sayısı hesaplanarak size bilgi verilir. Bununla birlikte yeminli tercüme hizmeti için ekstra bir ücret talep edilmez.

Yeminli tercüme en önemli çeviri türlerinden biri olup bu hizmeti yalnızca yeminli tercümanlar sunabilir. Yeminli tercümanların çevirdiği imzaladığı ve kaşelediği tercümelere yeminli tercüme adı verilir. Resmi evrakların çevirisinde sıklıkla kullanılan yeminli tercüme ise normal çeviri hizmetlerinden biraz daha farklı bir prosedürdür. Yeminli tercüman kesinlikle güvenilir olmalıdır. Çünkü yaptığı çevirinin doğru ve eksiksiz bir şekilde çevrilmiş olması resmi süreçlerin aksamaması açısından son derece önemli bir konudur. Taşıdığı özellikler nedeniyle yeminli tercüme işlemi en zor çeviri türlerinden biri olup çok hassas ve sıfır hata ile çalışmayı gerektirir.

Uluay Çeviri Hizmetleri’nin İngilizce yeminli tercüme hizmeti bulunmaktadır. Uluay Çeviri Hizmetleri’nin kadrosunda yer alan İngilizce Mütercim-Tercümanlık bitirmiş, İngilizce Noter Yeminli Tercümanlar sözlü ve yazılı İngilizce yeminli tercüme hizmeti sunmaktadır.

Yeminli Almanca tercüman hizmetleri verilen hizmetin sözlü ve yazılı olmasına göre değişiklik gösterebilmektedir. Yazılı yeminli Almanca tercüman hizmetlerinde ücretlendirme çeviri konusu dosyanın karakterine ve içeriğine göre değişiklik göstermektedir. Yeminli tercüme hizmetlerinde metinlerin çeviri ücreti 1000 harf üzerinden hesaplanmakta olup eğer dosya PDF formatındaysa, Uluay Çeviri Hizmetleri’nin uzman ekibi tarafından OCR yapılarak harf analizi alınmaktadır. Ardından dosyanın içerisindeki boşluksuz harf sayısı hesaplanarak sizlere bilgi verilmektedir. Bununla birlikte yeminli tercüme hizmeti için Uluay Çeviri Hizmetleri tarafından ekstra bir ücret talep edilmemektedir.

Uluay Çeviri Hizmetleri 45 farklı dilde profesyonel çeviri hizmetleri vermektedir. Bu kapsamda alanında uzman ve deneyim sahibi noter yeminli tercümanlardan oluşan bir kadroya sahip bulunmaktadır. Yeminli tercüme son zamanlarda özellikle resmi süreçlerde sıklıkla karşımıza çıkan kavramlardan biridir. Lisans eğitimini tamamlayan kişiler, ilgili bölümlerden mezun olduktan sonra yemin belgesi alıp yeminli tercüman unvanını taşımaya hak kazanırlar. Bundan sonraki süreçte tercümesini yaptıkları belgeler üzerinde imzalarına ve mühürlerine yer verirler. Bu şekilde yaptıkları çeviri işlemini güvence altına alan yemini etmiş olarak kabul edilirler.

Evet, yeminli tercüme hizmetlerinin fiyatlarının belirlenmesinde kaynak metnin içerik hesaplaması yapılır. Belgenin türüne göre fiyat iletilmekte olup belgeler arası fiyat değişkenliği söz konusu olabilmektedir.
Ortalama: 5 (Toplam 8 müşteri görüşü)

Yorumlar


Yeminli tercüme ve çeviri hizmetlerine ihtiyacım olduğunda, bir arkadaşım Uluay Çeviri Hizmetleri'ni bana önerdi. Uygun fiyatlı bir şekilde hızlı ve yüksek kaliteli bir hizmet aldım. Yeminli tercüme hizmetleri gerektiren herkese Uluay Çeviri Hizmetleri'ni öneririm.
Daha önce farklı tercüme firmalarıyla yeminli tercüme konusunda sorun yaşadım. Ancak Uluay Profesyonel Çeviri Hizmetleri hem uygun bir fiyat sundu hem de son derece kaliteli ve hızlı bir hizmet verdi. Teşekkürler.
Uluay Çeviri Hizmetleri, yeminli çevirilerinin kalitesiyle ve yeminli çevirmen ekibinin uzmanlığıyla diğer tercüme firmalarından çok farklı bir yerde olduğunu kanıtlıyor. Yakın ilginiz, hızınız, kaliteniz ve profesyonelliğiniz muhteşem! Teşekkür ederim.
Yeminli tercüme konusunda uzun zamandır Uluay Çeviri Hizmetleri ile çalışıyoruz. Tüm ekip son derece profesyonel. Hepsi alanlarında uzman kişiler. Amaçlarının işi bitirip teslim etmek değil tüm çevirilerde üst düzey kaliteyi yakalamak olduğu açıkça görülebiliyor. Tebrikler!
FİYAT TEKLİFİ AL