02-10-2023

Medikal çeviri en zor ve en çok ihtiyaç duyulan çeviri türlerinin başında gelir. Özel uzmanlık ve donanım gerektiren bir çeviri türü olmasının yanı sıra kritik bir öneme taşıması nedeniyle de medikal çeviri standart çevirilerden ayrılır. Medikal çeviri hizmetlerinin başarılı olması için dikkat edilmesi gereken pek çok farklı unsur vardır. Bunların başında alanında uzman ve deneyimli bir tıbbi tercümandan hizmet alınması gelir. Ayrıca çeviri sürecinde tutarlılık sağlanmalıdır. Aksi takdirde pek çok olumsuz durumla, hatta can kaybına varan ciddi ve geri dönüşü olmayan sorunlarla karşı karşıya kalınması olasıdır.


Medikal çeviri en basit şekliyle sağlık sektörüne ilişkin her tür belgenin ve kaydın bir dilden bir başka dile ya da dillere çevrilmesi süreci olarak tanımlanabilir. Medikal çeviri daha önce de belirttiğimiz nedenlerden dolayı asla hata kaldırabilen bir çeviri türü değildir. Bu yüzden medikal çeviri mutlaka alanında uzman ve deneyimli çevirmenler tarafından gerçekleştirilmelidir.

Başarılı Bir Tıbbi Tercümanın Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?


Medikal çeviri alanında hizmet veren tercümanlar, dil bilimsel çeviride yüksek akıcılığa sahip olmalıdır. Böylece dilin doğru kullanımı konusunda herhangi bir şüphe söz konusu olmaz. Medikal çeviri hizmeti veren tercümanların sahip olması gereken en önemli özellik; kaynak dilde verilen mesajı eksiksiz bir şekilde anlamak ve hedef dile etkin bir şekilde yeniden ifade edebilmektir. Kaynak dilden hedef dile yapılan çeviri dil açısından doğru ve net olmalı, okuyucuda herhangi bir belirsizlik oluşmasına neden olmamalıdır.


Medikal çeviri hizmeti sırasında tıbbi tercümanlar sıklıkla tıbbi terminoloji çevirisi yapmak durumunda kalırlar. Bu tür durumlarda tıbbi tercüman her zaman için doğru tıbbi terminolojiyi kullandığından emin olmalıdır. Bu yüksek standardı sağlamak için tıbbi tercümanın yalnızca üst düzey kaynak ve hedef dil bilgisine sahip olması yeterli olmadığı gibi yalnızca kaynak dilde tıbbi terminoloji hakimiyetinin olması da yeterli gelmez. Aynı zamanda tıbbi tercümanın hedef dildeki tıbbi terminolojiye de hakim olması gerekir. Bu sayede medikal çeviri hizmeti sırasında daha derin bilgilerin kullanılması, karmaşık ve kritik bilgilerin etkili bir şekilde ifade edilmesi söz konusu olabilir.


Medikal çeviri hizmeti veren tıbbi tercümanlar ile ilgili olarak önemli olan faktörlerden bir diğeri, çeviri sırasında kültürel yeterliliğin eksiksiz bir şekilde karşılanabilmesidir. Bu sayede tüm kültürel normlar korunabilir, kültürel bir sorun yaşanması riski bertaraf edilebilir. Medikal çeviri hizmetleri kapsamında tıbbi tercümanların genellikle pek çok hassas konu üzerinde ya da bunlarla ilgili olarak çalışması gerekir. Medikal çeviri yapılırken tıbbi tercüman gerekli hassasiyeti korumazsa, çevrilmiş içerikte hastaların semptomlarının doğru bir şekilde aktarılmadığı için hastanın rahatsızlık hissetmesi gibi istenmeyen durumlar yaşanabilir.


Yapılan medikal çevirinin tüm profesyonel standartları karşıladığından emin olmak çok önemlidir. Bununla birlikte medikal çeviri kapsamında uyulması gereken pek çok farklı profesyonel standart bulunduğu unutulmamalıdır. Çevirmenler medikal çeviri sürecine başlamadan önce bu standartları net bir şekilde anlamalıdır. Bu sayede kaliteli sonuçların elde edilmesi mümkün olur. Bunlar arasında en önemlilerden biri ise çevirmenin, hastaya ait tıbbi bilgileri güvende tutmasıdır. Bu kapsamda hiçbir hastanın bilgilerinin üçüncü şahıslara ifşa edilmemesi gerekir.


Diğer yandan tüm tercümanların medikal çeviri üzerinde çalışamayacağı unutulmamalıdır. Çünkü medikal çeviri son derece karışık ve titizlik gerektiren bir alandır. Medikal çeviri hizmetleri sırasında her zaman için doğru dil becerilerini ve klinik maruziyeti kullanmaya özen göstermek gerekir. Buna bağlı olarak günün sonunda çeviri çalışması sonucunda mümkün olan en iyi sonuçlar alınabilir.


Aynı nedene bağlı olarak medikal çeviri hizmetleri alanında çalışan tercümanlar çoğunlukla özel donanımlı düzeltmenlerden yardım almayı tercih ederler. Bu sayede çevirilerde hiçbir hata bulunmadığından emin olunabilir. Böylece çeviri hizmetlerinden mümkün olan en iyi sonuçlar alınabilir. Metnin tahrif edilmesi ve bozulması önlenebilir. Ayrıca olumsuz sonuçlara neden olabilecek durumlar ortadan kaldırılabilir.

Medikal Çeviri Neden Önemlidir?

Kabul etmek gerekiyor ki hem doktorlar hem diğer sağlık çalışanları hastalarının her zaman sağlıklı olmasını sağlama amacıyla ellerinden gelenin en iyisini yapmaya odaklanırlar. Pek çok etnik gruptan oluşan topluluklarla çalıştıkları sırada, bir dilden bir başka dile medikal çeviri hizmetlerinden faydalanma gereksinimi duyabilirler. Bu tür durumlarda doktorların da sağlık hizmeti sağlayıcılarının da hastaların rahatsızlıklarını ve tıbbi geçmişlerini net bir şekilde anlayabilmesi, ihtiyacın ötesinde bir zorunluluk halini alır. Bu sayede doktorların hastalarıyla etkili bir iletişim kurmasını sağlamak da mümkündür.


Doktorların hastalarını sağlıklarını kavuşturabilmeleri için öncelikle doğru teşhisleri koyabilmeleri gerekir. Bu kapsamda temel olarak hastanın sağladığı bilgiler üzerinden sağlık durumunu değerlendirirler. Medikal çeviri tam da bu nedenle doğru ve kaliteli olmalıdır. Aksi durumda ise doktorların hastalara doğru tedavileri sunması ve gün sonunda hastaların sağlığını geri kazanması söz konusu olamayabilir. 


Kural olarak tıbbi tercümanların medikal çeviri hizmeti verdikleri alanlarda yeterli uzmanlığa sahip olmaları ilk ve en önemli unsur olarak kabul edilmelidir. Bu durum özellikler tıbbi metinlerin çevirisi sırasında geçerlidir. Tıbbi terminolojinin son derece spesifik olduğu ve genellikle en deneyimli tercümanlar açısından dahi detaylı bir araştırma süreci gerektirdiği söylenebilir. Medikal alanda çeviri hizmeti veren tıbbi tercümanlar, tıbbi terminolojiye kusursuz bir şekilde hakim olmalı ve mutlaka belirli bir alanda uzmanlaşmalıdır. Diğer yandan tıbbi tercüman mutlaka objektif olmalı, çeviri sürecinde kesinlikle ön yargılı bir tavırdan uzak durmalıdır. Bu aynı zamanda tıbbi tercümanların kaynak metni en doğru şekilde yorumlamasını sağlayan bir unsur haline gelecektir.


Nitelikli bir tıbbi tercümanın verdiği çeviri hizmetinin konusuna ilişkin, uygun referans materyallerine erişmesi çok önemlidir. Bu tür kaynaklar sayesinde tıbbi tercümanlar çevirisini yapacakları kaynak metni en iyi şekilde anlarlar. Medikal çeviri yapan tercümanlar hem kaynak hem hedef dilde tıbbi terminolojiye erişime sahip olmalıdırlar. Bu sayede terimlerin doğru kullanımını doğrulama imkanına sahip olabilirler. 


Medikal çeviri hizmetleri sırasında da tıpkı diğer çeviri türlerinde olduğu gibi çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalınması olasıdır. Bu tür zorluklar arasında ilk öne çıkan kısaltmalardır. Tıbbi tercüman medikal çeviri sırasında karşılaştığı kısaltmalara kesinlikle uymalıdır. Bazı durumlarda kısaltmanın yerelleştirilmemesi gerektiği unutulmamalıdır. Metnin çevirisi sırasında tercüman doğru bir araştırma yapabilmelidir. Tüm bunların yanı sıra tıbbi tercüman söz konusu tıp alanında doğru becerilere sahip olmalı, gerçeğe uygun ve eksiksiz bir çeviri üretme konusunda gereken hassasiyeti sergilemelidir.


Medikal çeviri hizmetlerinin konusunu oluşturan belgeler arasında doktor raporları, tezler, proje ve tıbbi materyaller, medikal patentler, test sonuçları, reçeteler, medikal materyallere ilişkin kullanım kılavuzları, ilaç prospektüsleri ve epikriz raporları sayılabilir. Medikal çevirinin başarılı olabilmesi için hem tıp sektörüne hem evrensel tıp diline üst düzeyde hakim, uzmanı, deneyimli ve profesyonel çevirmenlerden hizmet almaya özen gösterilmelidir. Tıp sektöründe yeterli deneyime sahip ya da bu alanda eğitim almış çevirmenlerle çalışmak; çeviri kaynaklı hataların ortadan kaldırılmasını sağlama yoluyla başarılı ve kaliteli medikal çevirilere erişmeye yardımcı olan bir unsurdur.

İLETİŞİM FORMU

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
FİYAT TEKLİFİ AL