01-08-2022Staj mezuniyetten sonra karşılaşılabilecek fırsatların veya yaşanabilecek deneyimlerin ilk adımı olarak tanımlanabilir. Yapılan stajlar, meslek ve faaliyet gösterilen sektör ne olursa olsun  ilerleyen dönemlerde farklı kapılar açabildiği gibi mezuniyet sonrası seçilecek işi de ortaya çıkarabilir. Bu nedenle staj mutlaka her üniversite öğrencisinin yaşaması gereken bir deneyimdir. Ancak staj döneminin başarılı olması ve çevirmen adayına fayda sağlaması için staj yeri seçiminde ve staj süresi boyunca dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.


Üniversitelerin Mütercim Tercümanlık ve Çeviribilim  bölümlerinde eğitim görmekte olan öğrenciler 1 ay süreyle zorunlu olarak staj yapmalıdırlar. Staj sırasında aynı zamanda staj dosyası tutulmalı ve öğrenci bu dosyaya staj yaptıkları yerde gerçekleştirdikleri örnek çevirilerden koymalıdır. Staj genellikle eğitimin üçüncü yılının sonundaki yaz döneminde yapılır. Zorunlu staj öncesinde staj yapılacak yer ayarlanmalıdır.


Staj hemen her iş kolu için son derece önemli bir alan olma özelliğine sahiptir. Ayrıca öğrencilerin okuldan mezun olduklarında ya da mezun olmadan önce, eğitim gördükleri alanda çalışma fırsatı yakalamasını sağlar. Böylece yeteneklerini, güçlü ve zayıf yanlarını keşfedebilirler. Verimli geçen bir stajer tercümanlık süreci sonrasında mesleki gelişimlerini güçlendirme ve bu konuda ilerleme noktasında önemli bir avantaj yakalayabilirler.


Çeviri bürosunda stajyer olmak öğrencilere okullarında aldıkları teorik eğitimi pratiğe dökme ve mesleki eksikliklerini görüp rahatça düzeltme olanağı yaratır. Staj döneminden beklenen stajyerin eğitim aldığı alanda çalışması ve kendisini geliştirmesidir. Ancak bu kendisinden yüksek performans beklenmesi gerektiği şeklinde algılanmamalıdır. Staj süresi aslında stajyer tercümanın eğitim sürecini çeviri bürosunda tamamlaması anlamına gelir.


Staj Döneminin Çevirmene Etkisi


Tercümanlık son derece önemli ve ciddi bir iştir. Dünyanın tüm ülkeleri ve toplumları arasında iletişim köprüsü görevini üstlendiğinden hayati öneme sahip olduğu kolaylıkla söylenebilir. Dünya üzerinde farklı sayıda kişinin konuştuğu binlerce dil bulunur. Çevirmenler, çeviri hizmeti verecekleri dil üzerinde eğitim alırlar ve çeviri döneminde önemli bir deneyim kazanırlar. Bu açıdan değerlendirildiğinde çeviri stajı farklı yönlerden avantajlıdır. Sektörün yeni bir paydaş kazanmasını sağlayan süreç aynı zamanda stajyer çevirmenin de hangi alanda ilerleyeceğini belirlemesine katkıda bulunur. Bu nedenle staj döneminin ne kadar önemli olduğunun bilincinde bir tavır sergilenmelidir.


Tercüme alanında çaba göstermeden deneyim kazanılması mümkün değildir. Çevirmenin kendini geliştirmesi; donanımına, yeteneklerine ve gösterdiği çabaya bağlıdır. Stajyer çevirmenin aldığı eğitim ne kadar iyi olursa olsun yeterli çabayı göstermeden ve teorik becerilerini pratiğe dökmeden çeviri işinde deneyim kazanması söz konusu değildir. Çevirmenlik eğitimi alan ve bu konuda deneyim kazanmak isteyen kişiler başarılı bir kariyer için mutlaka gerekli çabayı göstermelidir.


Stajyer çevirmenin profesyonel olabilmesi için atması gereken ilk adım staj süreci olacaktır. Tercüme bürolarında staj yapma imkanı her zaman çok kolay bir şekilde elde edilemese de başarılı olmanın ilk koşulu vazgeçmemek olmalıdır. 


Her çevirmen kendine göre belirli bir tekniğe sahiptir. Çeviri bürosunda staj yapan çevirmen adayları, çeviri sürecinde bu durumu çok daha net bir şekilde gözlemleyebilir. Bu farklılıkları deneyimleyerek kendilerine en uygun tercüme tekniğini seçme avantajından yararlanabilirler. Yapılan hatalar gözlemleyerek ilerleyen dönemlerde gerçekleşmesi olası hataları önceden kestirebilir ve engelleyebilirler. Aynı zamanda tercüme bürolarına gelen farklı projeler sayesinde farklı tercüme alanları hakkında fikir sahibi olabilir ve kariyerlerine başladıklarında geni yelpazedeki bu alanlara uydurmakta zorlanmazlar. 


Okuldaki eğitimleri sırasında aldıkları teorik eğitimleri pratiğe dökme şansı bulmalarının yanı sıra disiplinli çalışmanın önemini de kavrarlar. Çeviri bürolarındaki farklı projeler sayesinde yeni bilgi ve becerileri deneyimleyerek iş hayatlarına yönelik en büyük faydayı sağlarlar.


Tercümanlıkta Stajyerliğin Önemi
Tercüme sektörü her geçen gün daha hızlı bir gelişme göstermektedir. Farklı türlerde tercüme taleplerinin artması ve tercümanlığın yüksek gelir sağlaması pek çok gencin meslek seçiminde tercihini tercümanlıktan yana kullanmasını sağlamaktadır.


Bununla birlikte tercümanlık herkesin kolayca gerçekleştirebileceği bir meslek olmadığından özel ilgi ve yetenek sahibi olmayı gerektirir. Tercümanlıkta stajyerlik, başarılı bir tercüman olmayı sağlayan en önemli süreçlerin başında gelir. Çünkü mesleğe atılmadan önce yapılacak çeviri stajı, çevirmenlere iş hayatında karşılaşacakları durumlar için önemli bir tecrübe sağlar. 


Stajyer tercüman olarak çalışılan büroda mesleğin avantajlı ve dezavantajlı taraflarını görmek de mümkündür. Ayrıca çevirmen iş hayatını ve müşterilerle ilişkilerin nasıl yürütüldüğünü de çeviri stajı sırasında öğrenebilir. En büyük avantaj çevirmen adayının seçtiği meslekte zayıf yönlerini saptama imkanı elde etmesidir. Bu doğrultuda kendisini geliştirebilir, sektöre henüz girmeden önce bile eksik yanlarını tamamlayabilir ve belirli bir bilgi birikimine sahip hale gelebilir.


Özellikle çevirmen adayı, çevirmen bürosuyla çalışmayı düşünüyorsa çeviri bürolarında staj yapması zorunludur. Her sektörde olduğu gibi tercüme sektöründe de üst düzey kalitede hizmet sunan ve kalifiye kişiler tarafından yönetilen çeviri büroları vardır. Bu tarz bir çeviri bürosunda çalışmak çevirmen adayının kazanacağı deneyim konusunda önemli bir avantaj sağlayabilir.

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
FİYAT TEKLİFİ AL