24-06-2022

Simultane Tercümanlık Nedir?


En önemli ve zor sözlü tercüme türlerinden biri olan simultane tercüme hizmetine uluslararası organizasyonlarda sıklıkla gereksinim duyulmaktadır. Farklı diller konuşan katılımcıların bir arada olduğu organizasyonlar arttıkça simultane çeviri hizmetlerine gösterilen ilgi de fazlalaşmaktadır. Simultane çeviri uluslararası etkinliklerde sık kullanılmakta, anlık ve doğru iletişim kurma noktasında son derece önemli bir rol üstlenmektedir. 


Simultane tercüme yaygın olduğu kadar da zor bir çeviri türüdür. Simultane çeviri yapan tercümanlara simultane tercüman denilir. Simultane tercümanlık uluslararası katılımcıların yer aldığı konferanslarda, toplantılarda ve kongrelerde konuşulanların konuşmacıyla eş zamanlı olarak tercüme edilmesine imkan verir. Simultane tercüman çeviri yaparken konuşmanın doğal akışını değiştirmemeye özen göstermeli ve tercüme işini konuşmacının hızıyla uyumlu olacak şekilde yapmalıdır. Simultane çeviri hizmeti vermek için diğer sözlü çeviri türlerinden farklı olarak teknik ekipman kullanılması gerekir. Simultane tercüman konuşmacının cümlelerine tamamen odaklanabilmek için kulaklık kullanır. Konuşmacının söylediklerini dinleyerek eş zamanlı olarak çevirir ve dinleyicilere aktarır. 


Simultane tercümanlık yapacak olan tercümanın dil becerileri, kaynak ve hedef dildeki konuşma akıcılığı mükemmel seviyede olmalıdır. Eğer simultane tercüme yapılacak toplantı, kongre ya da konferans uzun süreliyse ve çok sayıda konuşması bulunuyorsa simultane tercümanın bu sürece mental olarak hazırlanması çevirinin başarısı açısından çok önemlidir. 


Simultane tercüman konuşmasının söylediklerini doğru bir şekilde yorumlamakla kalmamalı hedef dilde gerekli gördüğü nüansları da eklemelidir. Simultane çevirinin en önemli zorluklarından biri tercümanın çeviri sırasında yabancı terimlerin ve ifadelerin karşılığını bulmak için sözlükten ya da herhangi bir kaynaktan yararlanma imkanının olmamasıdır. Bu nedenle simultane tercümanın kaynak ve hedef dillere hakimiyeti mükemmel düzeyde olmalıdır. Bunlara ek olarak konuşma becerisi ve doğaçlama yeteneği konusunda da tercüman yeterli donanıma sahip olmalıdır.


Simultane Çeviri Sürecinde Teknik Ekipmana Gereksinim Duyulur


Simultane tercüme hizmeti veren tercüman çeviriye, konuşmacı cümlelerine başladıktan yaklaşık 30 saniye sonra başlar. Böylece cümlelerin doğru aktarılacak şekilde dinlenmesi ve anlaşılması mümkün olur. Simultane tercüman çeviri yaparken ses yalıtımlı bir tercüman kabini içerisinde bulunur. Simultane çeviri hizmeti için gerekli olan teknik ekipmanlardan yararlanarak konuşmacıyı dinler ve cümlelerini hedef dile çevirir. Tercümanın yaptığı çeviri dinleyiciler tarafından kulaklıklar aracılığıyla dinlenebilir. 


Simultane tercüme son derece zorlu ve titizlik gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle uzun süreli olarak simultane tercüme yapılması gereken etkinliklerde en az 2 simultane çevirmen bulunmalıdır. Tercümanların her biri ortalama 20 ila 30 dakika çeviri yaptıktan sonra 10 dakika mola vererek dinlenmelidir. Simultane çevirinin yüksek kalitede, doğru ve eksiksiz bir şekilde gerçekleşmesi için tercüman dikkatli, uzman, deneyimli ve çeviri sürecine odaklanmış olmalıdır. 


Simultane çeviriyi yapacak olan çevirmen ses yalıtımı yapılmış özel bir odada ya da kabinde oturarak kaynak dildeki konuşmayı dinleyerek hedef dile eş zamanlı çevirir. Simultane tercümanın yaptığı tercümelere dinleyiciler simultane çeviri sistemlerinin en önemli unsurlarından biri olan kulaklıklar yardımıyla ulaşırlar.


Zor ve özel bir çeviri yöntemi olan simultane çevirinin başarılı olması için çevirmen hassas bir tavır izlemeli ve çeviri sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmamasına odaklanmalıdır. Simultane çeviri hizmetleri sırasında sorun yaşanmasına neden olabilecek diğer bir etken ise diller arasındaki yapısal farklılıklardır. Yapısal farklılıkların herhangi bir sorun oluşturmaması için simultane tercüman konuşmanın cümlesi bittikten sonra hedef dile aktarım yapmalıdır. 


Simultane tercümanlık hizmetlerinden genellikle farklı ülkelerden katılımcıların bulunduğu uluslararası konferanslarda, eğitimlerde, kongrelerde ve benzer etkinliklerde yararlanılır. Simultane çevirinin en önemli avantajlarından biri dinleyicilerin konuşmacının söylediklerinin kendi dilindeki karşılığını eş zamanlı olarak dinlemesi, anlaması ve akıştan kopmamasıdır.


Simultane Tercümanlık İçin Gereken Özellikler Nelerdir?


Simultane Tercümanlık İçin Gereken Özellikler Nelerdir?


Simultane tercüme hizmeti her tercüman tarafından verilebilecek bir çeviri hizmeti değildir. Simutane tercümanlar özel eğitim süreçlerinden geçmelidirler. Aldıkları eğitim sonucunda kaynak ve hedef dillere hakimiyetleri mükemmel seviyede olan tercümanlar simultane tercüme yapabilirler. Ayrıca simultane tercümanların çeviri sırasında herhangi bir kaynaktan ya da sözlükten faydalanması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle kelime hazineleri de çok geniş olmalıdır. Özel uzmanlık gerektiren alnalarda çeviri hizmeti verecek olan simultane tercümanlar aynı zamanda çeviri konusu alanın terminolojisine de hakim olmalıdır. Eğer tercüman teknik terminolojiye ve litratüre hakim olmazsa çeviri süreci aksar, iletişimde kopukluklar olur. Aynı zamanda simultane çevirinin kalitesi düşer. 


Simultane tercümanlık yapacak kişide olması gereken diğer bir özellik diksiyonunun düzgün, konuşmasının akıcı ve anlaşılabilir olmasıdır. Simultane tercüman düzgün bir diksiyona sahip olmalı hem kaynak hem hedef dilde anlaşılır bir şekilde konuşmalı ve simultane çeviri yaparken konuya tamamen odaklanmalı, dikkat dağınıklığı yaşamamalıdır.


Simultane çeviri her ne kadar en zor çeviri türlerinden biri olsa da aynı zamanda farklı dilleri konuşan katılımcıların yer aldığı organizasyonlarda hızlı, doğru ve etkili iletişim sağlamak için tercih edilebilecek en etkili yöntemdir. Bu tür organizasyonlarda çevirinin eş zamanlı yapılması nedeniyle zaman kaybı yaşanmasını da engeller.

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
FİYAT TEKLİFİ AL