22-06-2022

Simultane Çeviri Sistemleri Neden Kullanılır?


Simultane çeviri sistemlerinin en önemli özelliği sözlü tercüme hizmetleri sırasında çevirmenden dinleyicilere yüksek kaliteli ses sinyali dağıtımı için tasarlanmış olmasıdır. Simultane çeviri aynı zamanda eş zamanlı çeviri olarak da adlandırılır. Simultane çeviri hizmetinin verilebilmesi için uygun teknik ekipmanlar kullanılmalıdır. Ses yalıtımlı kabinlerde bulunan çevirmenler, konuşmacıları kulaklık yardımıyla dinler, hedef dile tercüme eder. Bu tercüme dijital ya da analog kablosuz kulaklıklar aracılığıyla dinleyicilere aktarılır.


Simultane çeviri hizmetinin avantajı çevirinin dinleyiciye minimum gecikmeyle aktarılmasıdır. Ardın tercümeden farklı olarak tercüman konuşmacının ara vermesini beklemez. Konuşmacı konuşmasına devam ederken söylediği ifadeyi eş zamanlı olarak çevirir. Bu arada birkaç cümleden fazla gecikme olmamasına özen gösterilmelidir.


Simultane çeviri teknolojileri sayesinde çok dilli organizasyonlarda tercümanlar birbirlerini hiçbir şekilde rahatsız etmeden ve aynı anda çalışma imkanına sahip olurlar. Ayrıca birçok dile aynı anda çeviri imkanı vardır. Dinleyiciler alternatif kanallar arasından diledikleri hedef dil çevirisini seçebilirler. Bununla birlikte simultane çevirinin gerçekleştirildiği organizasyonlarda çeviri hizmetlerinden optimum faydanın sağlanabilmesi için hem simultane sistem kaliteli olmalı hem de teknik kadro üst düzey uzmanlığa sahip olmalıdır.


Simultane çeviri sistemleri ekipmanları; ulusal ve uluslararası konferanslarda, kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektöre ait etkinliklerde, çok uluslu şirketlerin bayi ve personel toplantılarında, uluslararası fuarlarda, endüstriyel ve kurumsal etkinliklerde, ödül törenlerinde, festivallerde, akademik kongrelerde, toplantılarda, seminerlerde, ürün lansman toplantılarında, basın ve bilgilendirme etkinliklerinde, açılış organizasyonlarında, kokteyl davetlerinde ve uluslararası kültürel etkinliklerde sıklıkla kullanılır.


Simultane Çeviri Sistemleri Neden Kullanılır?


Simultane çeviri sistemleri aynı anda çok sayıda dilde çeviri yapılmasına imkan verdiğinden son derece avantajlıdır. Bu nedenle çok dilli etkinliklerde en etkili ve sağlıklı yöntem olarak kabul edilmektedir. 


Simultane çeviri hizmetlerinde çeviriler eş zamanlı olarak yapıldığından gecikme ya da program sarkması yaşanması riski yoktur. Bu sayede zaman kayıplarının önüne geçilmesi de mümkün olmaktadır. 


Simultane çeviri sistemleri sayesinde dinleyiciler yapılan çevirileri çok net ve anlaşılır bir şekilde duymakta ve etkinliğe daha kolay odaklanarak optimum fayda sağlayabilmektedirler. Simultane çeviri hizmetlerinde ardıl tercüme hizmetlerinden farklı olarak konuşmacının çeviriyi beklemesi gerekliliği yoktur. Bu sayede kopma da meydana gelmez. Sağladığı avantajlar nedeniyle farklı dillerden katılımcıların bulunduğu çok uluslu organizasyonlarda tercih edilebilecek en doğru yöntem simultane çeviridir.


Simultane çeviride standartlara uygun teknik ekipmanlar kullanılır. Ses yalıtımlı çeviri kabinleri içinde yer alan tercümanlar, yapılan sunumları tercüman üniteleri aracılığıyla eş zamanlı olarak ya da bir iki saniyelik gecikmelerle istenilen hedef dillere tercüme eder. Yapılan tercüme dijital ya da analog kablosuz IR kızılötesi kulaklıklar aracılığıyla dinleyicilere aktarılır. Temel olarak basit bir hizmet gibi görünen simultane çeviri hizmetlerinin sorunsuz ve en yüksek performans ile gerçekleştirilebilmesi için teknik altyapıyı meydana getiren ekipmanlar son teknoloji ürünü olmalıdır. Aynı zamanda simultane çevirmen ve teknik ekip koordineli bir şekilde çalışmalıdır.


Simultane çeviri eş zamanlı olarak yapıldığından ve konuşmacıyla paralel bir şekilde ilerlediğinden son derece yaygın bir kullanım alanına sahiptir. İngilizce, Rusça, İtalyanca, Arapça, Almanca, Yunanca ve Fransızca simultane çeviri hizmetlerine en çok ihtiyaç duyulan dillerin başında gelmektedir.


Simultane Sistem Nedir?


Simultane Sistem Nedir?


Çevirmenler ses yalıtımlı bir kabin ya da oda içinde eş zamanlı çeviri yaptığı sırada konuşmacıların seslerini çevirmenlere, çevirmenlerin yaptığı çeviriyi de dinleyicilere ulaştıran mikrofon, kulaklık, çevirmen ünitesi ve alıcı-vericilerin tümüne çeviri sistemleri denilir. Büyük salonlarda, konferans çevirmenlerinin sunumları izlemesinin sağlanması amacıyla çevirmen kabinlerine LCD ekran yerleştirilmesi de söz konusu olabilmektedir. 


Simultane çeviri sistemlerinde ses kalitesinin belirli frekans aralıklarında olması sağlanması gereken şartlardan biridir. Frekans aralıkları; farklı yaş, beden ölçüsü, işitme yetisi ve cinsiyetten çevirmenlerin, farklı gürültü düzeyinde ve yükseklikteki konuşmaları en pürüzsüz ve net halde duymasını sağlayacak şekilde seçilmekte, bu konudaki standartlar da ISO standartlarıyla belirlenmektedir.


Simultane çeviri ekipmanları arasında en yaygın olarak kızıl ötesi sistemle çalışanlar kullanılır. Bunun nedeni bu sistemlerde toplantı odasının dışından dinleme yapmanın mümkün olmamasıdır. Düşük frekanslı kızıl ötesi simultane ekipmanları radyo yayın kanallarıyla güneş ışığı dahil olmak üzere parlak ışık kaynaklarından etkilenebilmektedirler. Bu yüzden sonra yıllarda yüksek frekansla çalışan kızıl ötesi simultane ekipmanları büyük bir hızla yaygınlaşmaktadır. Yüksek frekanslı sistemlerin en büyük özelliği radyo sinyallerine de ışık kaynaklarına karşı da korunaklı olmalarıdır. Uygun verici kullanıldığı durumlarda yüksek frekanslı kızıl ötesi simultane sistemlerin açık havada çalışması da mümkün olmaktadır. 


Radyo frekanslarıyla çalışan simultane çeviri sistemleri genellikle çok küçük ölçekli toplantılarda, hareketli ekiplerde, fabrika ve saha gezisi gibi etkinliklerde tercih edilmektedir. Bu tür sistemlerin en yaygın formatları arasında infoport ve simulport çeviri ekipmanları sayılabilmektedir.


Simulport ya da infoport denilen radyofrekans ekipmanları kabin içine yerleştirilerek ya da kabin kullanılmadan çevirmelere verilerek toplantı salonunda simultane çeviri yapmaları için kullanılamaz. 


DİĞER İÇERİKLERİMİZ
FİYAT TEKLİFİ AL