02-10-2023

Simültane çeviri en önemli ve en zor sözlü çeviri tüleri arasında ilk sırada gelir. Simültane tercüme hizmetine uluslararası organizasyonlar başta olmak üzere pek çok farklı alanda sıklıkla ihtiyaç duyulur. Simültane çeviri özellikle farklı diller konuşan katılımcıların bir arada olduğu organizasyonlarda hızlı, güvenilir ve sağlıklı bir iletişim kurmaya yardımcı olur.

Simültane çeviri hizmetleri son derece yaygın ve bir o kadar zor bir sözlü çeviri türü olma özelliğine sahiptir. Simultane çeviri hizmeti veren çevirmenler simültane tercüman olarak adlandırılır. Simültane tercümanlar uluslararası katılımcıların yer aldığı toplantılarda, konferanslarda ve kongrelerde konuşmacının söylediklerinin eş zamanlı olarak çevirisini gerçekleştirerek katılımcıların sürece dahil olmasını, konuşmayı dinlemesini ve anlık olarak anlamasını sağlarlar. 


Simultane çevirmenler simültane çeviri hizmeti sırasında konuşmanın doğal akışını değiştirmemek ve tercüme sürecini konuşmacının hızıyla uyumlu olacak şekilde yürütmelidirler. Simültane çeviri hizmetinin diğer sözlü çeviri türlerinden diğer bir farkı, simültane çeviri hizmeti sırasında teknik ekipman kullanılmasının gerekli olmasıdır. Simültane çevirmenler çeviri hizmeti sırasında konuşmacının cümlelerine tamamen odaklanabilmek için kulaklık kullandıkları gibi yaptıkları çevirinin eş zamanlı olarak dinleyicilere ulaşması için mikrofondan faydalanırlar. Yapılan çeviri mikrofon aracılığıyla dinleyicilerin kulaklıklarına ulaşır.


Simultane çeviri hizmeti verecek olan tercümanların dil becerileri diğer bir deyişle hem kaynak hem dildeki hakimiyetleri ve konuşma akıcılıkları mükemmel düzeyde olmalıdır. Simültane çeviri hizmetinden faydalanılacak olan toplantı, konferans ya da kongre uzun süreli olacaksa, diğer bir deyişle birden fazla konuşmacı bulunacaksa bu tür durumlarda simültane çeviri hizmetlerinin kalitesini yükseltmek için simültane tercüman mutlaka bu sürece mental olarak hazırlanmalıdır. Ayrıca gerekli durumlarda sürecin birden fazla simultane tercüman tarafından yürütülmesi gündeme gelmelidir.


Simultane tercüman, çeviri hizmeti sırasında konuşmacının söylediklerini doğru bir şekilde yorumlamalı, diğer yandan gerekli görmesi halinde bazı nüansları eklemekten kaçınmamalıdır. Simültane çeviri hizmetlerinin en büyük zorluklarından biri çeviri sırasında simültane tercümanın yabancı terim ve ifadelerin karşılığını bulmak için sözlük ya da farklı kaynaklardan kullanma imkanının bulunmamasıdır. Bu yüzden simültane çevirmen kaynak ve hedef dillere kusursuz derecede hakim olduğu gibi bazı ek yetkinlikleri de bulunmalıdır. Simültane tercüman konuşma becerisi ve doğaçlama yeteneğine sahip olmalı, ayrıca çeviri hizmeti verdiği alan ve terminoloji hakimiyeti bulunmalıdır.


Simultane Çeviri Teknik Ekipmanlar Olmadan Yapılamaz


Simultane çeviri hizmeti sırasında çevirmen konuşmacının söylediklerini çevirmeye, konuşmacı cümlelerine başladıktan ortalama 30 saniye sonra başlar. Bu sayede cümleyi doğru aktaracak şekilde dinleyebilir ve anlayabilir. Simültane çeviri hizmeti sırasında çevirmen, ses yalıtımına sahip bir kabin içerisinde yer alır. Çeviri sürecini gerçekleştirmek ve dinleyicilere ulaştırmak için ihtiyacı olan teknik ekipmanlardan faydalanarak konuşmacının söylediklerini dinler, hedef dile çevirisini yapar. Simültane çevirmenin yaptığı çeviri mikrofon aracılığıyla dinleyicilerin kulaklıklarına ulaşır.


Simultane çeviri zor, titizlik ve dikkat gerektiren bir süreç olduğu için mutlaka alanında uzman ve deneyimli tercümanlar tarafından yapılmalıdır. Ayrıca uzun süreli simültane çeviri hizmetine gereksinim duyulacak organizasyonlarda en az 2 simültane çevirmenden hizmet alınmalıdır. Simültane tercümanların her biri 20 ila 30 dakika süreyle çeviri yaptıktan sonra 10 dakika ara vermeli ve dinlenmelidir. Simültane çeviri hizmetinin doğru, eksiksiz ve yüksek bir kaliteyle tamamlanabilmesi için uzman, deneyimli ve çeviri sürecine odaklanmış çevirmenlerden hizmet alınması önemlidir.Simultane çeviri sürecinin gerçekleşebilmesi için çevirmen ses yalıtımına sahip özel bir kabinde ya da odada oturmalı, kaynak dildeki konuşmayı dinlemeli ve eş zamanlı olarak hedef dile çevirmelidir. Simultane tercüman tarafından yapılan çeviriler, dinleyicilere simültane çeviri sistemlerinin en önemli teknik ekipmanlarından biri olarak kabul edilen kulaklıklar aracılığıyla ulaşır.


Simultane çeviri zor ve özel bir sözlü çeviri türü olduğu için başarılı ve kaliteli bir çevirinin elde edilmesi, çevirmenin hassas bir tavır izlemesine ve çeviri sürecinde hiçbir aksaklık yaşanmamasına bağlıdır. Simültane çeviri sürecinde sorun yaşanmasına neden olan en önemli etken, kaynak ve hedef diller arasında yapısal farklılıklar olmasıdır. Yapısal farklılıkların neden olması olası sorunları önlemek için simültane çevirmen, konuşmacının cümlesi bittikten sonra çeviri yani hedef dile aktarım sürecine başlamalıdır.


Simultane çeviri hizmetlerinden genellikle farklı ülkelerden gelen ve farklı diller konuşan katılımcılarında olduğu uluslararası kongre, konferans, eğitim ve benzeri etkinlikler sırasında faydalanılır. Simültane çeviri hizmetlerinin sağladığı en önemli avantajlardan biri ise konuşmacının cümlelerinin dinleyiciler tarafından kendi dillerinde eş zamanlı olarak dinlenebilmesi anlaşılabilmesi ve dinleyicilerin akıştan kopmasının önlenmesidir.

Simultane Tercümanlar Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır?


Simultane tercüme hizmetinin her tercüman tarafından verilmesi söz konusu değildir. Zorlu bir çeviri süreci olması nedeniyle simültane çevirmenlerin özel eğitimler alması gerekir. Aldıkları eğitim sonucu hem kaynak hem hedef dil hakimiyetleri mükemmel düzeye ulaşmalıdır. Simültane çevirmenlerin çeviri sırasında hiçbir kaynak ya da sözlük kullanması mümkün olmadığından, kelime dağarcıkları çok geniş olmalıdır. 


Bunun yanı sıra özel uzmanlık gerektiren alanlarda simültane çeviri hizmetinin verileceği durumlarda, çeviri konusu alanın terminolojisine hakim simültane çevirmenlerle çalışılması tercih edilmelidir. Simultane çevirmenin teknik terminolojiye ve literatüre hakim olmadığı durumlarda çeviri sürecinin aksaması, iletişim kopuklukları yaşanması ve buna bağlı olarak çeviri kalitesinin düşmesi gibi istenmeyen durumlar yaşanabilir.


Simultane çeviri hizmeti verecek tercümanlarda olması gereken özellikler arasında; diksiyonlarının düzgün, konuşmalarının akıcı ve anlaşılabilir olması sayılabilir. Simültane çeviri yapacak olacak çevirmen hem hedef hem kaynak dilde akıcı ve anlaşılabilir bir şekilde konuşabilmesinin yanı sıra simültane çeviri sırasında dikkat dağınıklığı yaşamamalı ve konuya tamamen odaklanmayı başarmalıdır. 


Simultane çeviri en zor sözlü çeviri türlerinden biri olmasına karşın farklı dilleri konuşan katılımcıların bulunduğu organizasyonlarda doğru, hızlı ve etkili bir iletişim sağlamak amacıyla uygulanabilecek en etkili yöntemlerin başında gelir. Farklı dillerden katılımcıların olduğu organizasyonlarda eş zamanlı çeviri imkanı sunan simültane çeviri hizmeti sayesinde zaman kaybı yaşanmaz ve iletişim sorunu kusursuz bir şekilde ortadan kaldırılır.

Simultane Çeviri Zor mudur?


Diğer tüm sözlü ve yazılı çeviri türlerinin olduğu gibi simültane çevirinin de bazı zorlukları vardır. Simültane çeviri hizmetinin verileceği etkinlikten önce çevirmene gerekli hazırlıkları yapmasını sağlayacak bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi çevirinin kalitesini artıran önemli unsurlardandır. Başarılı bir simültane çeviri hizmetinin gerçekleşebilmesi için çevirmenin sunum detayı, konuşma metni, sektörel terimler ve kısaltmalarla ilgili bilgi sahibi olması önemlidir. 


Simultane çeviri hizmetlerine başlanmadan önce simültane çeviri sistemleri olarak da adlandırılan teknik ekipmanlar test edilmelidir. Böylece etkinlik sırasında ses düzeneğiyle ilgili yaşanması olası aksilikler ortadan kaldırılabilir. Bu tür sorunlar, konuşması konuşmasını yapsa da çevirinin dinleyicilere ulaşmasını engelleyen bir durum haline gelebilir. Bu yüzden simültane çeviri hizmetinin verileceği etkinlik başlamadan önce tüm teknik ekipmanların titizlikle kontrol edilmesi gerekir.


Program belli olmadığı ya da anlık değişiklikler yaşandığı durumlarda simültane çeviri sürecinde bazı aksaklıklar yaşanması olasıdır. İçeriğin değişmesi halinde simültane çevirmenin yaptığı hazırlıklar anlamını yitirebilir. Bu tür durumlarda simültane çevirmenin anında uyum sağlamak zorunda olması, simültane çeviri hizmetinin zorlukları arasında sayılabilir.


İLETİŞİM FORMU

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
FİYAT TEKLİFİ AL