27-07-2022

Simultane Çeviri Kabini Nedir?


Dünya giderek dilsel sınırların kalktığı yerlerden biri haline gelmiş ve bu durum çeviri hizmetlerine duyulan ihtiyacın giderek çok daha fazla ön plana çıkmasını sağlamıştır. Bu ihtiyacın karşılanması için çeviri sürekli olarak genişlemekte ve sunulan hizmet kalitesi artmaktadır. Çeviri kendi içinde birçok farklı alt dala ayrılmakla birlikte simultane çeviri en zorlu çeviri türlerinden biri olma özelliğine sahiptir. Simultane çeviri temelde herhangi bir konuşmanın farklı bir dile eş zamanlı olarak çevrilmesi şeklinde tanımlanabilir. Ancak simultane çeviri bunun ötesinde çok fazla zorluk barındıran, çok fazla zihin gücü gerektiren ve yorucu bir süreçtir. 


Simultane çeviri hizmetlerinden genellikle diplomatik, askeri, ekonomik gibi farklı alanlardaki sempozyumlarda, konferanslarda, kongrelerde ve büyük çaplı diğer pek çok toplantıda yararlanılır. Simultane çeviri hizmeti sayesinde farklı ülkelerden gelen ve farklı diller konuşan katılımcıların bulunduğu kongrelerde ve toplantılarda hızlı, doğru ve etkili iletişim imkanı elde edilir. Yazılı çeviri çevirmene gerekli kontrolleri yapma, olası hataları düzeltme imkanı vermesine karşın simultane çeviride böyle bir imkan yoktur. Konuşmacıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bir çeviri türü olduğundan spontane bir şekilde yapılması zorunludur. Simultane çevirmen alanında uzman, deneyimli, öz güvenli ve çeviri konusu alanda yeterli bilgi donanımına sahip olmalıdır. Simultane çevirmenlerin aynı anda hem dinlemesi hem çeviri yapması hem de konuması gerekir.


Kabinlerde gerçekleştirilen bir sözlü çeviri türü olan simultane tercümede çevirmenler kabinlerde yer alır. Simultane tercüman çeviri kabinine girerek kendileri için özel olarak hazırlanmış ekipmanlardan yararlanır. Kulaklık aracılığıyla konuşmacıyı dinler. Aynı şekilde mikrofon yardımıyla yaptığı çevirinin dinleyicilere ulaşmasını sağlar.


Çeviri Kabinleri Simultane Çevirinin Olmazsa Olmazıdır
Teknolojinin günümüzde her alanda yaygınlaşmasının doğal sonuçlarından biri çeviri alanında yaşanan gelişmelerdir. Simultane çeviri hizmetleri teknolojik imkanlar sayesinde son derece kolay bir şekilde verilebilmekte bu aynı zamanda sözlü çeviri hizmetinin hızlanması anlamına gelmektedir. Teknolojik gelişmelerin simultane çeviriye sağladığı en büyük fayda çeviri kabinleridir. Çeviri kabinleri en önemli simultane çeviri donanımlarından biridir ve simultane çeviri hizmeti sırasında çevirmen zamanının burada geçirir.


Dünya standartlarına uygun çeviri kabinlerinin en önemli özelliği çok iyi düzeyde ses yalıtımının sağlanmış olmasıdır. Bunun nedeni çevirmenin konuşmacıyı eksiksiz bir şekilde duymak zorunda olmasıdır. Eğer kaliteli bir ses yalıtımı yapılmazsa simultane tercüman konuşmacının konuştuklarıyla dışarıdaki konuşmaları karıştırabilir. Bunun sonucunda yanlış ya da eksik çeviri gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılabilir. 


Aynı şekilde çeviri kabininde, içeriden gidecek seslerin üst düzey kalitede olması için de uygun bir ortam sağlanmalıdır. Çevirmen çeviriyi yaptığı sırada ses dinleyicinin kulaklığına düşük kalitede giderse çevirinin çeviriyi anlamaması ya da konuşmadan kopması gibi istenmeyen durumlar yaşanması mümkündür. Bu da simultane çevirinin kalitesini doğrudan olumsuz yönde etkiler. 


Simultane çevirmenin diğer kabinlerde yapılan çevirileri, kendi yaptığı çeviriden bağımsız bir şekilde dinleyebilmesi için de özel bir donanım bulunmaktadır. Çeviri kabini çevirmenin konuşmayı yapan kişiyi ve kullanacağı görsel materyalleri ya da konuşmacının beden dilini rahatlıkla görebilmesi için çoğu zaman gri ve beyaz renkler kullanılarak, şeffaf bir yapıda üretilir. Çeviri kabinlerinin sabit ya da portatif versiyonları da vardır.


Standartlara uygun şekilde üretilen çeviri kabinlerinde teknik ekipmanın yer alacağı ve çevirmenin de yeterli alana sahip olmasını sağlayacak masa, sandalye, kalem, not kağıdı, aldığı notları ve/veya elindeki konuşma metnini rahatça görebilmesini sağlayacak masa lambası ile çevirinin olumsuz etkilenmeyeceği şekilde çevirmenin konforunu yükseltecek farklı materyaller bulunmalıdır. Bazı çeviri kabinlerinde sessiz bir şekilde çalışan havalandırma sistemleri bulunurken bazı çeviri kabinlerine sonradan eklenmesi mümkündür.


Dünya Standartlarına Göre Çeviri Kabinlerinde Bulunması GerekenlerTürkiye Konferans Tercümanları Derneği dünya standartlarına göre çeviri kabinlerinin sahip olması gereken kriterleri listelemiştir. Bu kriterler şu şekilde sıralanabilir:


  • Kullanılan her bir dil için her çevirmenin kulaklığı ve mikrofonu olacak şekilde çeviri kabini donatılmalıdır.

  • Kabinler çevirmenin konuşmacıları da görsel ekipmanları da herhangi bir engelle karşı karşıya kalmaksızın görebileceği şekilde ve mesafede yereleştirilmelidir.

  • Çevirmenlerin dışarıdan gelen seslerden rahatsız olmaması ayrıca dışarıdan gelen seslerin çevirmenin mikrofonu aracılığıyla dinleyicilerin kulaklıklarına ulaşması engellenmelidir. Bunun sağlanması için çeviri kabininin ses yalıtımı maksimum düzeyde sağlanmalıdır.

  • Çeviri kabinlerinde masa lambası olmalıdır. Bu aşamada çeviri kabinindeki masanın simultane çevirmenin ihtiyacı olan teknik ekipmanları, dokümanları ve lambaları alacak büyüklükte olmasına özen gösterilmelidir.

  • Simultane çeviri hizmeti sırasında etkinlik salonunda en az bir teknisyen olmalıdır. Bunun nedeni çevirmelerin çeviri ekipmanlarını yalnızca kullanmayı bilmesi, kurmayı ya da takip etmeyi bilmemesidir. Bu nedenle olası bir arıza durumunda müdahale etmeleri mümkün olmadığından teknisyen yardımına ihtiyaç duyarlar.

  • Simultane çeviri hizmetinin sağlandığı etkinlik başlamadan önce çevirmenler ve teknisyenler çeviri ekipmanlarını kontrol etmelidirler. 

  • Eğer toplantıda ikiden fazla dil kullanılıyorsa kabindeki çevirmenler bir başka kabinde yapılan çevirileri dinleyebilmesi için röle sistemi olan çeviri sistemi kurulmalıdır.


DİĞER İÇERİKLERİMİZ
FİYAT TEKLİFİ AL