23-09-2021Dünya ülkeleri arasında sınırların kalkması, tüm alanlarda dünyanın dört bir yanındaki toplumlar arasında yakın ilişkiler kurulması ve teknolojideki gelişmelerin toplumları birbirine giderek daha fazla yakınlaştırması sonucunda ülkeler arasındaki iletişim ihtiyaçları artmaktadır. Dünya üzerindeki ülkeler birbirlerinden farklı diller konuşmakla birlikte birçok alanda İngilizce ortak dil olarak kabul edilmekte ve farklı toplumlar arasında bir iletişim köprüsü kurma görevini üstlenmektedir. Dünya üzerinde çok fazla sayıda dilin konuşuluyor olması tercümanlığın en eski ve en önemli mesleklerden biri olmasının temel sebebidir. Günümüzde de çeviri hizmetlerine duyulan ihtiyaç giderek artmakta hatta farklılaşan ihtiyaçlar bazı çeviri alt türlerinin çok daha fazla önem kazanmasına neden olmaktadır.


Çeviri hizmetlerine günlük yaşamın her alanında birçok farklı nedenle ihtiyaç duyulur. Özellikle resmi kurumlarda ve kuruluşlarda kullanılacak olan evrakların çeşidi ve çeviri ihtiyacı çok daha farklıdır. Yurt dışında eğitim amacıyla herhangi bir okula kayıt yaptırılması, vize ya da oturma izni alınması ve daha birçok farklı konuda işlem yapılabilmesi için resmi evrakların ibrazına ihtiyaç duyulur. Bu aşamada her ülkenin kendi resmi prosedürleri devreye girer ve her resmi kurum ve kuruluş kendi kabul standartları dahilinde belge ibrazını talep eder. Resmi kurum ve kuruluşlardaki süreçlerin aksamadan ilerleyebilmesi için noter onaylı tercüme hizmetlerinden yararlanılması bir zorunluluktur.


Noter tasdiki hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok farklı alanda kullanılan ve onaya tabi olan belgelerin ya da konunun doğruluğunu ispatlar nitelikte bir sistem olarak kabul edilir. Noter tasdikli çeviri süreci noter huzurunda gerçekleşmekte olup noter onaylı çeviri hizmeti verecek olan tercümanın ayrı bir yetkinliği ve bu yetkinliğe haiz olduğunu kanıtlar nitelikte belgeleri bulunmalıdır. Bu nedenle resmi evrakların çevirileri mutlaka yeminli tercümanlar tarafından yapılmalı ardından da noter tasdik süreci tamamlanmalıdır. Böylece ibraz edilen belgelerin geçerliliğinin resmi kurumlar nezdinde kabul edilmesi mümkün olabilir.


Noter Onaylı Tercüme Süreci Nasıl İlerler?


Noter onaylı tercüme hizmetlerinde çeviri ve onay süreci belirli bir prosedür dahilinde ilerler. İlk olarak yeminli tercüman tarafından noter onaylı tercümeye konu olan evrak çevrilir. Çevrilen evrak noter tarafından incelenerek tercümanın imzası ve noterin imzası ile belgenin doğruluğu onaylanır. Belge üst makamlara gönderilip onay alması beklenir. Belge onaylanınca konsolosluğa gönderilir. Konsolosluk belgeyi inceler ve uygun görürse Apostil onayını verir. Bu işlemler sırasıyla ve eksiksiz bir şekilde tamamlandığı takdirde noter onaylı tercüme konusu evrak uluslararası platformlarda geçerlilik kazanır. Onayın ve gerekli diğer işlemlerin tamamlanmasının ardından resmi evrak ibrazını gerekli kılan süreçlerde herhangi bir sorunla karşı karşıya kalınmaz. Çünkü yapılan işlemlerle birlikte belgelerin resmi statü ve uluslararası platformlarda geçerlilik kazanması sağlanmış olur.Noter Onaylı Tercümenin Önemi


Noter onaylı tercüme birçok farklı açıdan değerlendirildiğinde en önemli çeviri türlerinden biri olduğu kolaylıkla söylenebilir. Noter onaylı çeviri konusu olan belgenin ilk çeviri aşaması sürecin en önemli kısmıdır. Belgenin çevirisi mutlaka yeminli tercüman tarafından yapılmalıdır. Noterin çevirinin doğruluğunu kabul etmemesi ya da gönderim yapmaması noter onaylı tercüme sürecinin başlamadan bittiği anlamına gelir. Bu nedenle süreçlerin aksamadan ilerlemesinin sağlanabilmesi için yeminli tercüman tüm süreçleri olması gereken şekilde tamamlamalıdır. Aynı şekilde dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu noter tasdikli tercüme konusu evrakların ibraz edilecek oldukları ülke resmi kurumlarının kabul standartlarına göre hazırlanmış olmasıdır. Bu nokta sürecin doğru şekilde yönetilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması için belirlenmiş olan sürelerin aşılmaması açısından çok önemlidir.


Tüm diğer çeviri türlerinde olduğu gibi noter onaylı çeviride de tercüme edilen metinlerin imla ve dil bilgisi kuralları açısından standartlara uyması bir zorunluluktur. Yeminli tercüman kaynak dili ve hedef dili çok iyi düzeyde bilmeli, dilin tüm özelliklerine ek olarak kültürel özelliklere de hakim olmalıdır. Söz konusu resmi evrak çevirisi olduğundan dolayı resmi dil kullanımı konusunda da yetkin olmalıdır. Bu standartların sağlanabilmesi için noter tasdikli tercüme işlemi gerekli yetkinliklere sahip yeminli tercümanlar tarafından yapılmalıdır. Dil bilmek her zaman için doğru bir çeviri yapılabileceği anlamına gelmemekte olup noter tasdikli çeviri hizmeti verecek olan çevirmenin kaynak ve hedef dillerin tüm özelliklerini ve gerekliliklerini detaylı bir şekilde bilmesinin önemi göz önünde bulundurulmalıdır.


Noter onaylı tercüme hizmetleri kapsamında belgeler kaynak dilden hedef dile çevrilip noter onayı aşamasına geçildiğinde belgelerin Türkçe tercümesinin de usulüne uygun olarak mutlaka notere ibraz edilmesi gerekir. Bunun yanı sıra noter tasdikli çevirilerde resmi bir zorunluluk olan imza ve kaşe zorunlulukları da mutlaka yerine getirilmelidir. Belgenin üzerinde kaşenin yeri, imzaların bulunduğu konum ve belgede bulunan sözcüklerin doğru bir şekilde kullanılıyor olması da noter tasdikli çeviri hizmetlerinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar arasında sayılabilir. Nu hususlardan herhangi birinin usulüne uygun olmaması durumunda belgenin noter tasdiki alması mümkün değildir. 

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
FİYAT TEKLİFİ AL