26-08-2021
Tıp alanına ve sağlık sektörüne yönelik olarak herhangi bir dilde yayımlanmış olan raporların, belgelerin, makalelerin ve araştırmaların hedef dile ya da dillere tercüme edilmesi işlemine medikal çeviri ya da tıbbi metin çevirisi denilir.


Medikal çeviri son derece geniş kapsamlı bir çeviri türü olup kendine özgü birtakım uzmanlık alanlarına ayrılır. Aynı zamanda tıbbi terminoloji ve özel bir üslup kullanılması nedeniyle teknik çevirinin bir türü olarak da kabul edilir. Medikal çeviri kapsamında çevirisi en çok talep edilen metinler ve belgeler arasında muayene ve hastane raporları, ilaç prospektüsleri, klinik araştırma metinleri, medikal araştırmalar ve makaleler, medikal cihazlar ve ürünlere ilişkin belgeler, ruhsat çevirileri, eczacılık ve tıbbi farmakoloji metinleri sayılabilir.


Medikal Çeviride Bu Noktalara Dikkat!


Tıbbi dokümantasyonlar ve medikal içerikler doğrudan insan sağlığını ilgilendiren bir alanda yer aldığından çok net sınırları olan birtakım düzenlemelere tabi bulunurlar. Bu nedenle söz konusu metinlerin ve belgelerin çevirisi de önceden belirlenmiş olan standartlara uygun olacak şekilde hatasız ve eksiksiz olmalıdır. Çeviri kalitesinin istenilen düzeyde sağlanmasının ilk adımı ise medikal çeviri hizmetlerinin alanında uzman, deneyim sahibi, profesyonel ve çeviri konusu alanın terminolojisine hakim çevirmenlerce yapılmasıdır.


Bununla birlikte profesyonel açıdan bir değerlendirme yapıldığında çeviri sürecinin yalnızca çeviriden oluşmadığı, çevirinin kontrolü, düzeltilmesi ve doğru terminolojinin tutarlı bir şekilde kullanılması gibi adımları da kapsayan detaylı bir süreç olduğu kolaylıkla fark edilebilir.


Uluay Çeviri Hizmetleri medikal çeviri talepleri kendisine ulaştığında kendi profesyonel çevirmen havuzundan çeviri konusu metnin uzmanlık alanına en uygun medikal çevirmenleri projeye dahil eder. Tıbbi terminolojiye uygun olacak şekilde terimler hazırlanır. Çeviri tamamlandıktan sonra olası hataların giderilmesi için ek bir redaksiyon süreci başlatılır. Dokümanlar çevirinin ardından talep edilen dosya formatında teslim edilir.


Kaliteli Çeviriler İçin Uzman Çevirmenleri Tercih Edin


Medikal çeviri hizmetleri tıbbi makalelerden medikal ekipmanların ve klinik araştırmalara ilişkin belgelerin çevirisine hatta sözlü medikal çeviriye kadar oldukça geniş bir alanı kapsar. Güvenilir ve doğru hizmet alabilmek için çevirmenin de çeviri bürosunun da bu alandaki deneyimi çok önemlidir. Medikal çeviride yapılacak en küçük bir hata dahi geri dönüşü olmayan çok büyük risklerle karşı karşıya kalınmasına neden olabilir. Bu nedenle medikal çeviri zorluk derecesi en yüksek olan çeviri türlerinden biri olarak kabul edilir. Ve bu durum medikal çeviri hizmeti veren çevirmenler açısından da ekstra sorumluluk anlamına gelir.


Doktor raporları, reçeteler, epikriz raporlar, test sonuçları, prospektüsler, medikal patentler ve medikal materyallerin kullanım kılavuzları gibi belgelerin çevirisi ile ilgilenen medikal çeviri hizmetlerinde özellikle tedavi amacına yönelik ilaçlarla ve uygulamalarla ilgili ürün içeriklerinin çevirileri açık, net, doğru ve anlaşılabilir olmalıdır. Tıp alanında uzmanlık sahibi olan çevirmenler ilaç ruhsatlarının, vaka sunumlarının ve klinik araştırmaların çevirilerini amacına uygun ve doğru şekilde yapacak potansiyele sahiptir. Medikal çeviri tıp alanında faaliyet gösteren bilim insanlarının tavsiyelerini ve talimatlarını bireylere aktarma görevini de üstlendiğinden son derece önemli bir görev üstlenir.Medikal çeviri kesinlikle kişisel yoruma açık bir çeviri türü değildir.  Her ne kadar çevirmenin yaratıcılık becerisi pek çok çeviri türünde faydalı olsa da bu durum medikal çeviri için kesinlikle söz konusu değildir. Medikal çevirilerde tahminlerin, kesin olmayan terimlerin, doğaçlamaların ve yaklaşık ifadelerin bulunmaması gerekir. Bu nedenle medikal çeviri hizmeti verecek olan çevirmenler çeviri konusu alanla ilgili üst düzey tıbbi bilgiye ve deneyime sahip olmalıdır. Günümüzde kullanılan tıbbi terminolojinin temeli Latinceye dayandığından medikal çevirmenlerin Latince terimlere hakim olması başarılı medikal çeviriler yapılması için bir zorunluluk olarak kabul edilir.


Çevirmen medikal çeviriye başlamadan önce çeviri konusu ürünün ya da hizmetin içeriğini ve amacını çok iyi bir şekilde anlamalıdır. Alanında uzman profesyonel tercümanlar bunun için gereken maksimum özeni gösterirler ve konu ile ilgili olarak öngörülen araştırmaları yaptıktan sonra ürünün ya da hizmetin hedef kitle tarafından en doğru şekilde anlaşılmasını sağlayacak profesyonel çeviri hizmetini sunarlar.


İlaç onayları ve diğer tıbbi prosedürler konusunda da her ülkenin kendine özgü katı düzenlemeleri vardır. Medikal çeviri hizmetleri sırasında bu konudaki en ufak bir ayrıntının göz ardı edilmesi ya da bunlara aykırı bir prosedür gerçekleştirilmesi ilgili şirketin ürünlerinin yerel pazarda yer bulma sürecinin aksamasına hatta onay alınamamasına dahi neden olabilir. Bu tür olumsuzluklarla karşılaşılmaması için medikal çevirmenler yerel yasalar ve prosedürler hakkında da bilgi sahibi olmalıdır.


Medikal çeviri tıpkı hukuki ve teknik çeviri türlerinde olduğu gibi tecrübe ve bilgi gerektiren çeviri türlerinden biridir. Tıp alanında her gün yeni gelişmeler olması ve yeni buluşlar yapılması medikal çeviri hizmeti veren çevirmenlerin sürekli olarak kendisini geliştirmesini ve sektördeki gelişmeleri yakından izlemesini zorunlu kılar. Ayrıca tıbbın birçok alt dalının olması medikal çevirmenlere farklı alt dallarda uzmanlaşma imkanını da sunar.

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
FİYAT TEKLİFİ AL