28-06-2022


Medikal Çeviri Nasıl Yapılır? Örnekler Nelerdir?


Tıbbi çeviriler kritik öneme sahiptir. Çünkü çeviri sürecinde her zaman tutarlılığın sağlandığından emin olmak son derece önemlidir. Bu kriterin sağlanamadığı durumlarda can kaybı da dahil olmak üzere sayısız olumsuz sonuçla karşılaşmak mümkündür.


Medikal çeviri sağlık sektörüyle ilgili çeşitli belgelerin ve kayıtların bir dilden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Medikal çeviri yapılırken en küçük bir hata dahi yapılmamasına dikkat edilmelidir. Aynı sebepten dolayı medikal çeviri hizmeti mutlaka bu alanda yeterli uzmanlığa ve deneyime sahip olan kişilerce gerçekleştirilmelidir.


Medikal Çevirinin Başarısı İçin Bu Noktalara Dikkat


Medikal çeviri yapan çevirmen, dil bilimsel çeviride üst düzey akıcılığa sahip olmalıdır. Ancak bu takdirde dilin doğru olduğundan emin olunmalıdır. Aynı zamanda medikal çevirmen kaynak dildeki mesajı anlama ve hedef dile en etkili şekilde yeniden ifade etme becerisine sahip olmalıdır. Çevrilen içerik dil açısından doğru olmalı ve herhangi bir belirsizliğe yer verilmemelidir.


Medikal çeviri sırasında çevirmenler tıbbi terminolojiyi çevirme ihtiyacıyla karşı karşıya kalırlar. Böyle bir durumda her zaman için doğru tıbbi terminolojinin kullanıldığından emin olunmalıdır. Bunun sağlanması için çevirmen yalnızca kaynak dilde değil aynı zamanda hedef dilde de tıbbi terminolojiye hakim olmalıdır. Bu durumda daha detaylı bilgilerin kullanılması, kritik ve karmaşık klinik bilgilerin etkili bir şekilde ifade edilmesi mümkün olmaktadır.


Medikal çeviri hizmeti veren çevirmenler medikal çevirinin konusunu oluşturan metnin tercümesi sırasında kültürel yeterliliğin karşılandığından emin olmalıdırlar. Bu takdirde tüm kültürel normların korunmasını ve herhangi bir kültürel soruna neden olunmamasını sağlayabilirler. Medikal çeviri hizmetleri söz konusu olduğunda çevirmenler çok hassas konuları içeren çeviriler yapmak zorunda kalırlar. Bunların çevirileri sırasında üst düzey dikkate gerek duyulur. 


Medikal çeviri hizmetleri sırasında tüm profesyonel standartların karşılandığından emin olunmalıdır. Medikal çevirilerde çok sayıda profesyonel standart bulunmakta olup çevirmen bunların hepsini net bir şekilde anlamalıdır. Ancak bu sayede kaliteli sonuçlar elde edilmesi imkanı vardır. Medikal çevirmenler hastaların tıbbi bilgilerini güvende tutmalı ve hiçbir bilgiyi üçüncü şahıslara ifşa etmemek konusunda gereken özeni göstermelidir.


Tüm çevirmenlerin medikal çeviri hizmeti vermesi mümkün değildir. Bunun nedeni tıbbi çevirinin son derece kapsamlı ve karmaşık bir alan olmasıdır. Medikal çeviriler sırasında her zaman için doğru dil becerilerinin ve klinik maruziyetin kullanıldığından emin olunmalıdır. Bu noktalara dikkat edilmesi halinde en başarılı medikal çeviri çalışmalarına imza atılması mümkün olmaktadır.


Aynı nedenden dolayı medikal çeviri hizmeti veren çevirmenler, yaptıkları çevirilerin alanın uzmanları tarafından düzeltilmesi konusunda yardım alma eğilimindedirler. Bu sayede medikal çevirilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde yapıldığından ve çevirinin sağlayabileceği en iyi sonuçların ortaya koyulduğundan emin olmaları mümkündür. Medikal çevirmenler metnin tahrif edilmemesini, bozulmamasını sağlayabildikleri gibi olumsuz sonuçlarla karşılaşılmasını da engellerler.


Medikal Çeviri Neden Önemlidir?


Medikal Çeviri Neden Önemlidir?


Doktorlar ve tüm sağlık çalışanları hastalarının sağlıklı olması ve her zaman en iyi sonuçların alınması için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya odaklanırlar. Farklı etnik gruplardan oluşan topluluklarla çalışırken bir dilden bir diğer dile çeviri yaptırma ihtiyacıyla karşı karşıya kalırlar. Böyle bir durumda doktorların ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarının hastaları, rahatsızlıklarını ve tıbbi geçmişlerini net bir şekilde anladıklarından emin olmak önemlidir. Bunun yanı sıra hastalarla da etkili bir şekilde iletişim kurabilmelidirler.


Medikal çeviri; sağlık, farmasötik ürünler, yaşam bilimleri, tıbbi cihazlar ve daha fazlasıyla ilgili metinlerin çevrilme sürecini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Örnek metinler, tıbbi cihaz kılavuzlarını, bilgilendirilmiş onam formlarını, pazarlama ve eğitim materyallerini içerebilir. Tıbbi tercüman, hedef dilde akıcı olduğu kadar ilgili alanda da oldukça bilgili olmalıdır.


Medikal çeviri, gereken becerilerin çok daha gelişmiş olması nedeniyle diğer çeviri alanlarına göre çok daha zordur. Hedef dili ve tıbbi terminolojiyi anlamak için uzman ve deneyimli bir tıbbi tercüman gereklidir. Tıbbi belgelerin çevirisi, doğrudan tercüme edilmesi gerekmeyen birçok terim ve kısaltma ile son derece karmaşıktır. Tercüman bir tıbbi belgeyi hatalı olarak tercüme ederse, bunun şirketin itibarına, yasal işlemlere zarar verme ve hatta daha da kötüsü hayatları tehlikeye atma riski vardır. 


Kaliteli ve profesyonel bir insan tıbbi çevirisine duyulan ihtiyaç, sağlık ve tıp endüstrisinin ayrılmaz bir parçasıdır ve artık medikal turizm ve internetin hayatlarımızda merkezi bir rol oynadığı göz ardı edilemez. Tıbbi belgelerin tercümesi ile hem sağlık profesyonellerine hem de tedavi ettikleri hastalara birtakım faydalar sağlanmaktadır. Her belge ve tıbbi çeviride olduğu gibi, en ufak bir hata tüm anlamı değiştirebilir ve bazı durumlarda tehlikeli olabilir. İlaç endüstrisinde profesyonel bir tıbbi çeviri bugün her zamankinden daha önemlidir. Gelişmiş ülkelerden farmasötik ürünler, gelişmekte olan ülke pazarlarına girerken ve bunun tersi gerçekleşirken; ilaç dozajı ve alerjiler gibi küçük bir hata ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle ilaç ve medikal firmalarının medikal çeviri konusunda alanında uzman profesyonel dilbilimcilerden medikal çeviriler alması son derece önemlidir.

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
FİYAT TEKLİFİ AL