25-08-2021MT ya da machine translation olarak da adlandırılan makine çevirisi, çeviri ihtiyaçlarını hem hızlı hem de maliyetsiz bir şekilde karşılamak isteyen kişilerin sıklıkla tercih ettiği alternatiflerden biridir. Son dönemlerde çeviri sektöründe insan çevirisiyle birlikte makine çevirisi  de aynı anda yer almakla birlikte bu durum makine çevirisinin insan çevirisinin yerini alabileceği, insan çevirisinin öneminin azalacağı ve zaman içinde tamamen ortadan kalkacağı olarak yorumlanmamalıdır. Ayrıca makine çevirisinin, beklenen çeviri standartlarını istenilen ölçüde karşılayıp karşılayamayacağı çeviri sektörünün en çok tartıştığı konuların başında gelir.


Özel bir yazılım tarafından yapılan çeviri işlemini ifade eden makine çevirisi kullanıcılara kaynak dili ve hedef dili seçme imkanı vermekte olup en basit çeviri türlerinden biri olarak kabul edilir. Eğer çeviri için kullanılan yazılımda kendi kendine öğrenmeyi sağlayan YZ bileşenleri varsa bu durumda nöral makine çevirisi diğer bir deyişle Neural Machine Translation olarak adlandırılır.


Günümüzde insan çevirisi makine çevirisi hizmetlerine karşı üstünlüğünü korumaya devam etmektedir. Çeviri konusu her ne olursa olsun profesyonel çeviri hizmetleri son derece önemli, titizlikle yürütülmesi gereken zorlu bir süreç olarak kabul edilir. Bu açıdan değerlendirildiğinde makine çevirilerinin insan çevirisinin yerini doldurmasının çok da mümkün olmadığı kolaylıkla söylenebilir.


İnsan Çevirisi Kalite Olarak Ön Planda


1990’lı yıllarda hayatımıza giren ve hızlı bir gelişim gösteren makine çevirisi, çeviri sektöründe önemli değişikliklere yol açmıştır. Birçok kişinin çeviri ihtiyaçlarını hızlı ve maliyetsiz bir şekilde çözümlemek istemesi belirli düzeydeki çevirilerde makine çevirisinin tercih edilmesi sıklığını artırmaktadır. Bunun temel nedeni makine çevirisinin hızlı ve ücretsiz hizmet vermesidir. Ancak insan kaynaklı çeviri hizmetleri makine çevirisine karşı üstünlüğünü korumaya devam etmektedir. Çünkü profesyonel çeviri hizmetlerinin başarısının ardında yatan temel neden çevirmenlerin uzmanlığı olup bu makine çevirisinde asla yakalanması mümkün olmayan bir durumdur. Makine çevirilerinin, çevirmenlerin farkındalığına, iç görüsüne ve inisiyatif kullanma yetisine sahip olmaları söz konusu değildir. Bu nokta makine çevirisi ile insan çevirisi arasındaki en temel farklardan biri olma özelliğine sahiptir.


Kaliteli bir çeviri okuyucuya doğal ve akıcı gelmelidir. Bu standardın sağlanması insan çevirisinde çok daha kolaydır. İnsan çevirisi, çevirmenlerin de yetkinliğiyle orantılı olarak bir bakıma hedef kitleye en doğru şekilde hitap etme amacıyla yeniden yazılıp düzenlenen sözcükler ve ifadelerle orijinal içeriğin özgün bir yorumu olarak değerlendirilir. İnsan çevirisi aynı zamanda kayak metindeki içeriğin özünün de korunmasını sağlar. Bunun sağlanabilmesi için gereken kültürel duyarlılıkların, tonların, yerel lehçelerin ve deyimsel ifadelerin farkında olmak gerekse de makine çevirisinde olası bir durum değildir. 


İnsan çevirisinde çevirmenin hem kaynak hem hedef dildeki ana dil düzeyindeki hakimiyeti ve çeviri konusu alandaki uzmanlığı çevirinin hedef kitleye uygun bir şekilde çevrilmesi konusunda çok büyük bir avantajdır. Makine çevirisi hızı ve ücretsiz olması nedeniyle iyi bir alternatif olsa da belgenin tam bağlamını kavraması mümkün olmadığından tatmin edici çeviriler elde edilemeyebilir. Bunun nedeni makine çevirisinin yapay sinir ağları ile gerçekleştirilmesi, farklı anlamları yorumlama imkanı olmaması ve metnin kalitesini iyi ya da kötü olarak yorumlayamamasıdır. Bundan kaynaklı olarak makine çevirisinde birçok hata ile karşılaşılması olasıdır.İnsan Çevirisinin Çeviri Sektöründeki Hakimiyeti Devam Ediyor


Çeviri her ne kadar basit gibi görünmekle birlikte aslında son derece karmaşık ve zorlu bir süreçtir. Çünkü başarılı çeviri birebir kelime çevirisinden çok daha fazlasıdır. Çeviri hizmeti veren tercümanların hedef ve kaynak dil hakimiyetinin yanı sıra ilgili dillerin kültürel değerlerine de hakim olması çok önemlidir. Profesyonel çeviri hizmeti veren çevirmenler kültürel değerlere ve normlara hakim olduğunda çok daha başarılı çevirilere imza atmaları olasıdır. Buna dayanarak makine çevirisi hızlı ve ekonomik olmasına rağmen tam olarak kalite standartlarını karşılayacak güvenilir sonuçlar almanın her zaman mümkün olmadığı kolaylıkla söylenebilir. Diğer bir deyişle hız ve ücretsiz olması faktörlerinin devreden çıkarıldığı durumlarda makine çevirisinin insan çevirisi karşısında üstün konuma gelmesini sağlayacak bir avantajının kalmadığı görülebilir.


Makine çevirisi özellikleri gereği insan çevirisinin sağladığı doğruluğu ve mükemmelliği yakalayamaz. İnsan kaynaklı çeviri hizmetlerinde ise makine çevirisinden farklı olarak sistematik bir süreç izlenir ve çevirmenin en doğru alternatifleri seçmesiyle üst düzey kalitede çevirilere imza atılır.


Google Translate en iyi makine çevirisi örneklerinden biridir. Ve kısa bir metnin ücretsiz olarak üstelik son derece hızlı bir şekilde çevrilmesine imkan verir. Ancak çeviri yapay sinir ağlarıyla gerçekleştirildiği için makine çevirisi hizmetlerinde çevirinin temel anlamının kavranması söz konusu olamayacağından kalite konusunda sorunlar yaşanabilir. Makine çevirisinin kalitesi çeviri konusu metne göre değişiklik gösterebilir. Makine çevirisi bireyler tarafından çoğunlukla bir başka dilde metin yazılmasına ve konuşulmasına yardımcı olması amacına yönelik olarak kullanılır.

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
FİYAT TEKLİFİ AL