09-05-2022Yeminli tercüme en çok ihtiyaç duyulan çeviri türlerinin başında gelir. Türkçe’den yabancı bir dile çevrilen belgelerin resmi kurumlar ve kuruluşlar nezdinde kabul edilmesi için noter onayına gereksinim duyulur. Herhangi bir çeviri belgenin noter tarafından onaylanması için çevirinin yeminli tercüman tarafından yapılması zorunludur. 


Standart ya da yeminli tercüme hizmetlerinden hangisine ihtiyaç duyulduğu belgenin ibraz edileceği kurum ya da kuruluşa göre belirlenmelidir. Belgenin resmi kurumlara ve kuruluşlara ibraz edileceği durumlarda çeviri hizmeti yeminli tercümanlardan alınmalıdır. Aksi takdirde resmi kurumlara ve kuruluşlara ibraz edilen belgeler geçerli özellikte olmadığından kabul edilmemesi ve süreçlerin kesintiye uğraması söz konusu olacaktır. Türkçe bir diploma, ehliyet, evlilik belgesi ve benzeri belgelerin resmi kurumlara ve kuruluşlara ibrazı aşamasında İngilizce yeminli tercüme hizmeti alınmalı daha sonra belge yeminli tercümanın yemin zaptının bulunduğu noterden tasdik edilmelidir. 


Yeminli tercüme ve noter tasdikli tercüme sürecinde resmi bir makam olan noterler her yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılan belgeye onay veremezler. Noterler ilk olarak kendilerine sunulan çeviriyi gerçekleştiren yeminli tercümanın kendi noterliklerine kayıtlı olup olmadığını kontrol ederler. Eğer çevirmen kayıtlıysa gerekli incelemelerden sonra noter tasdiki verebilirler. Ancak yeminli tercüman ilgili noterlik nezdinde kayıtlı değilse belgeyi onaylamaları söz konusu değildir. Bu nedenle İngilizce yeminli tercüme hizmeti başta olmak üzere tüm yeminli tercüme hizmetleri alanında uzman ve deneyimli yeminli tercümanlardan alınmalı ve yeminli tercümanlar aracılığıyla noter tasdiki süreci gerçekleştirilmelidir.


İngilizce Yeminli Tercüme Nedir?


Özellikle resmi kurumlara ve kuruluşlara ibraz edilecek olan bir belgenin yeminli tercümanlar tarafından İngilizce dilinden ya da İngilizce diline çevrilmesi sürecine İngilizce yeminli tercüme denilir. Yeminli tercüme yalnızca yeminli tercüman unvanına ve yeminli tercümanlık yapma hakkına sahip olan tercümanlar tarafından verilebilecek bir hizmettir. Lisans eğitimini Mütercim-Tercümanlık/Dil Bilimleri gibi bölümlerde tamamlayan veya yurt dışında aldığı eğitim sonucunda yeterli düzeyde dil bilgisine sahip ya da uzun süredir yurt dışında yaşaması nedeniyle üst düzey çeviri yapabilecek yeterlilikte olan ve profesyonel olarak tercümanlık yapmak isteyen kişiler yeminli tercüman olmak için Noterliklere başvuruda bulunabilirler. 


Yeminli tercümanlık temel olarak hali hazırda tercümanlık yapan bununla birlikte edindikleri yeminli tercüman unvanı ile kariyerlerini bir adım ileriye taşımak ve resmi kurumlar ile kuruluşlara ibraz edilecek belgelerin çevirisine imza atmak isteyen kişiler tarafından başvurulan bir süreçtir. Teminli tercüman adayları gerekli şartlara haiz olmaları durumunda başvuruları onaylandıktan sonra noterliklerden izin tutanaklarını alabilir ve yeminli tercüme hizmeti vermeye başlayabilirler. Yeminli tercüman olarak hizmet vermek isteyen kişilerin en az bir ana dil konusunda uzmanlaşmış olması şartı aranır.


İngilizce Yeminli Tercüme Nasıl Yapılır?


İngilizce yeminli tercüme süreci, çeviri konusu belgelerin yeminli tercümana sunulmasıyla başlar. Tercümesi yapılan belgenin altına yeminli tercüman ıslak imza atar ve kaşe basar. Çeviri belgede yeminli tercümanın ıslak imzasının yanı sıra adı soyadı, kaynak-hedef dil çifti bilgisi, tarih ve yer bilgileri de bulunmalıdır. Eğer noter tasdikli tercüme ihtiyacı söz konusuysa çeviri belge, yeminli tercümanın bağlı bulunduğu noterlikte tasdik ettirilir.


İngilizce Yeminli Tercüme Kimler Yapabilir?


İngilizce yeminli tercüme; yeminli tercüman unvanına sahip olan, ilgili dil çiftinde uzmanlaşmış, çeviri konusu özelinde gerekli yetkinliğe ve uzmanlığa sahip olan yeminli tercümanlar tarafından yapılabilir.


İngilizce Yeminli Tercüme Avantajları


Yeminli tercümanlar tarafından yapılan çevirilerin altında yeminli tercümanın ıslak imzası ve kaşesi yer alır. Yeminli tercüman unvanı bulunmayan tercümanların çevirilerinin altına ıslak imza atma ve kaşe basma yetkisi yoktur. Aynı zamanda yeminli tercümanlar tarafından yapılan tercümeler bu işlemlerle birlikte resmi geçerliliğe sahip olur. Yeminli tercüman unvanı olmayan çevirmenlerin yaptığı çeviriler noterde tasdik ettirilemez. Bu nedenle resmi kurumlara ve kuruluşlara ibraz edilecek belgelerin çevirileri yeminli tercümanlar tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde bu belgelerin kabul edilmemesi gibi durumlarla karşılaşılacaktır.


İngilizce Yeminli Tercüme Hizmeti İçin Ne Yapmam Gerekir?


İngilizce yeminli tercüme hizmeti için bu alanda uzman ve deneyimli çevirmenlerle ve profesyonel çeviri bürolarıyla çalışılmalıdır. Yeminli tercüme hizmeti özel uzmanlık gerektiren bir alandaysa çevirmenin bu konudaki yetkinliği değerlendirilmelidir. Çeviri belgenin resmi kurumlara ve kuruluşlara ibraz edileceği durumlarda ilgili kurumun kabul standartlarına göre yeminli tercüme mi noter tasdikli tercüme mi yapılacağı netleştirilmelidir.


İngilizce Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?
İngilizce yeminli tercüman olmak için noterliklere başvuruda bulunan yeminli tercüman adaylarının belirli şartlara haiz olması belenir. Kendilerinden istenilen belgeleri ibraz eden yeminli tercüman adayları ilgili dil çiftinde çeviri yapma yetkinliğine sahip olduklarını belgelerler. Noter tarafından başvuru değerlendirilir. Olumlu bulunması halinde noter nezdinde yeminli tercüman yemin ederek yemin zaptını imzalar. Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte yeminli tercüman unvanına ve yeminli tercümanlık yapma hakkına sahip olan kişiler İngilizce yeminli tercüme hizmeti vermeye başlayabilirler.

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
FİYAT TEKLİFİ AL