18-10-2021İngilizce Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?


Tercümanlık çok önemli bir o kadar da emek ve zaman isteyen bir meslektir. İngilizcenin dünya çapında kullanılan bir dil olması nedeniyle ülkemizde de dünya genelinde de İngilizce çeviri ihtiyacı üst düzeydedir. Bu nedenle tercümanlık yapan kişiler genellikle İngilizce dilinde çeviri hizmetleri vermeyi tercih etmektedir.


İyi bir tercüman olmak için belirli kriterlere sahip olunması bir zorunluluk olarak kabul edilir. Pek çok tercüme bürosu ve müşteri İngilizce çeviri hizmeti alacakları çevirmenlerin mütercim tercümanlık ya da dil bölümü mezunu olmalarını isterler. Bu kriterler İngilizce yeminli tercüman olmak isteyen kişiler için de geçerlidir. Bunun yanı sıra uzun süre yurt dışında yaşamış ya da yabancı ülke vatandaşı olan kişiler de Türkçe’ye üst düzeyde hakim olmaları durumunda tercümanlık yapabilmektedirler. Unutulmaması gereken en önemli nokta ise İngilizce bilen herkesin çeviri yapamayacağıdır. Dil bilmek kadar dili iyi bir şekilde kullanabiliyor olmak da çok önemli bir noktadır. 


İngilizce diline ve Türkçe’ye mutlak hakim olup çeviri yapma yetisine sahip olan kişiler gerekli şartlara sahip olmaları durumunda İngilizce yeminli tercüman olarak hizmet verebilirler. Yeminli tercümanlık yapma hakkına sahip olan kişiler noter huzurunda çevirisini yaptıkları diller üzerindeki hakimiyetlerini kanıtlayarak yaptıkları çevirilerin doğruluğunu ve sorumluluğunu üzerlerine almış olduklarını beyan ederler.


İngilizce Yeminli Tercüman Olma Süreci ve Şartları


İngilizce yeminli tercüman olmak için belirli şartların yerine getiriliyor olması bir zorunluluk olarak kabul edilir. Bunların başında çevirmenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gelir. Aynı zamanda herhangi bir suçtan dolayı sabıka kaydının bulunmaması da İngilizce yeminli tercüman hizmeti vermek isteyen kişilerde aranılan şartlar arasında yer alır. Aynı zamanda İngilizce yeminli tercümanlık yapma hakkı kazanmak isteyen kişiler bu dili kaliteli ve doğru çeviri yapacak düzeyde bildiklerini noter huzurunda kanıtlamalıdırlar. Çevirmenin üniversitelerin mütercim tercümanlık bölümünden mezun olması, herhangi bir dil okulunda eğitimini tamamlaması, yurt dışında alınan eğitimler, diplomalar ve sertifikalar bu aşamada işleri kolaylaştıran unsurlar arasında yer alır. Yeminli tercümanlık unvanı verecek olan noterlikle aynı şehirde yaşadığına dair ikametgah belgesini ibraz etmelidir. Bununla birlikte istenildiği takdirde farklı noterlerden onay alınması ve birden fazla noterle çalışılarak İngilizce yeminli tercümanlık yapılması mümkündür.


Ülkemizde yeminli tercümanlık unvanı yalnızca noterler tarafından verilebilmektedir. Bu unvanın alınabilmesi ve son derece büyük sorumluluk yükleyen mesleğin yerine getirilebilmesi için gerekli nitelikleri taşıdığını kanıtlar nitelikte belgelerle ve nüfus cüzdanı ile noterliğe başvurulmalıdır. Noter yeminli tercüman adayının söz konusu dile hakimiyeti konusunda gerekli kanaate sahip olmalıdır. Bu koşullar yerine getirilmiş olsa dahi noter kendisinde bu kanaat oluşmadığı durumlarda kişiye yeminli tercüman unvanı vermeyebilir. Yeminli tercümanlık hizmetlerine resmi makamlara ibraz edilecek belgeler gibi önemli konularda başvurulduğundan dolayı yeminli tercümanlık yapan kişilerin güvenilir olması ve mesleğini suistimal etmemesi gerekir. 


Kişiler yeminli tercümanlık yapmaları için gereken süreci tamamladıktan sonra adına yeminli tercüman yemin zaptı hazırlanır. Bunun nedeni yeminli tercümanlık hizmeti verecek kişinin  edeceği yemin Hukuk Yargılama Usulü Kanunu’na göre tutanak tutularak kayıt altına alınması zorunluluğudur. Tutulacak tutanakta yeminli tercümanlık yapacak kişinin adı, soyadı, doğum tarihi gibi kimlik bilgileri, ev ve iş adresi, tahsil derecesi, hangi dili bildiği, tutanağın tutulduğu tarih gibi bilgiler bulunur. Tutanağın hem tercüman hem de noter tarafından imzalanması gerekir. Bundan sonra kişi resmi olarak yeminli tercümanlık yapma hakkını elde eder. Hazırlanmış olan tutanağın bir kopyası yeminli tercümana bir kopyası bağlı olduğu tercümanlık bürosuna verilir. Bir kopyasının da noterlikte saklanır.


İngilizce Yeminli Tercümanların Sorumlulukları Nelerdir?Yeminli tercümanların diğer tüm mesleklerde olduğu gibi meslek etiğine bağlı kalması ve güvenilir olması gerekir. İşlerini yaptığı kişilere karşı yerine getirmeleri gereken en önemli sorumluluk budur. Kendilerinden çevirmeleri istenilen metni kaynak dilden hedef dile çevirmeli bu sırada da herhangi bir rakam, tarih, meblağ varsa doğruluğundan emin olmalıdır. Eğer çeviri konusu belge hukuk, sağlık, mühendislik gibi belirli özel meslek gruplarına yönelik ise terimlerin doğru bir şekilde kullanılmasına, kaynak dildeki kullanımın hedef dile doğru şekilde yansıtılmasına özen gösterilmelidir. Çevirinin tamamlanmasının ardından İngilizce yeminli tercüman kaşesini basıp imzasını atmalı bu sayede yaptığı çeviri ile ilgili olarak tüm sorumluluğu üstlenmelidir.


İngilizce Yeminli Tercüme Hizmetlerine Hangi Alanlarda İhtiyaç Duyulur?


Başta politika, sağlık, turizm, emlak sektörü olmak üzere pek çok farklı alanda faaliyet gösteren kişilerin ve kurumların yeminli tercüme hizmetlerine ihtiyacı vardır. Herhangi bir resmi kuruma ibraz edilecek olan belgelerin, yurt dışında eğitim görmek isteyen kişilere ait transkriptlerin, öğrenci belgelerinin, pasaportların ve benzeri belgelerin kabul edilebilmesi için mutlaka noter onaylı yeminli tercüme hizmetlerine tabi tutulması gerekir. 

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
FİYAT TEKLİFİ AL