05-05-2022


Farklı alanlarda erişilen bilginin dünyanın farklı yerlerindeki toplumlar açısından erişilebilir hale gelmesini sağlayan makale çevirisi akademik dünyanın olmazsa olmazları arasında sayılabilir. Bilginin serbest dolaşımını mümkün kılan makale çevirisi bu nedenle çok önemlidir. İngilizce makalelerde çok sık kullanılan bir dil olduğundan İngilizce makale çevirisi her zaman popülerliğini koruyan bir çeviri hizmetidir. Uzun soluklu çalışma ve çokça emek gerektiren makaleler, anlamın doğru bir şekilde yansıtılmaması ve kalitesiz çeviriler yapılması durumunda gölgede kalabilir. Ayrıca makaleler yurt dışı dergilerine yayınlanmak için gönderildiği durumlarda sorunsuz bir dile sahip olması zorunludur. Çünkü akademik dergiler yalnızca makalenin içeriğiyle değil aynı zamanda dilinin uygun olup olmadığıyla da ilgilenirler.  

İngilizce Makale Çevirisi Nedir?


Herhangi bir konu hakkında İngilizce dilinde kaleme alınmış bilgilendirici ve bilimsel yazıların çevirisi İngilizce makale çevirisi olarak adlandırılır. Makale çevirisi akademik çeviri türleri arasında sınıflandırılabilir. İngilizce makale çevirisi yapılan her tür bilimsel araştırmanın bilim dünyasıyla paylaşılmasına ve akademik ilerlemeye katkı sağlar. Makalelerin uluslararası hakemli dergilerde yayınlanması çok önemlidir. Bu noktada İngilizce makale çevirisi hizmetlerinden yararlanılarak avantaj elde edilebilir.

Makale çevirisinden genellikle akademisyenler yararlanır. Son derece profesyonel bir şekilde yerine getirilmesi gereken makale çevirisi alanında uzman ve deneyimli tercümanlarca yapılmalıdır. Bu sayede başarılı makale çevirileri elde edilebilir. Tercümanlar kendi uzmanlık alanlarında makale çevirisi hizmeti vererek yüksek kalite ve standartlarda işlere imza atabilirler.

İngilizce Makale Çevirisi Nasıl Yapılır?


İngilizce makale çevirisi tıp, işletme, hukuk, finans, teknik ve edebiyat alanları başta olmak üzere birçok farklı alanda gerçekleştirilebilir. Bu sektörde uzun yıllardır hizmet veren, deneyimli tercümanlarca yapılması gereken makale çevirisi sayesinde bilimsel çalışmalar uluslararası platformlarda yayınlanabilmekte ve başarı elde edebilmektedir.

Makaleler kaleme alındıkları konunun uzmanlarına hitap etme amacıyla hazırlanan özel metinlerdir. Bu nedenle makalelerin çevirileri de yeterli birikime ve deneyime sahip çevirmenler tarafından, titiz bir çalışmayla yapılmalıdır. Çevirmenler kaynak ve hedef dile hakim oldukları gibi çeviri konusu alanda da tam donanımlı olmalıdırlar.

İngilizce Makale Çevirisi Kimler Yapabilir?


İngilizce makale çevirisi yapacak olan çevirmen çeviri konusu alanda uzman, deneyimli, kaynak ve hedef dile tamamen hakim bir profesyonel olmalıdır. İçeriğin güçlü ve doğru olmasına rağmen akademik dil zayıf olduğu takdirde makalenin başarısı istenilen noktaya ulaşmayacaktır.

İngilizce makale çevirisi yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlardan biri kaynak metindeki içeriğin hedef metinde teknik yönden herhangi bir kayıp yaşamamasıdır. Kaynak ve hedef dile aynı zamanda akademik dile hakim olmak makale çevirisinin başarılı olması için yeterli değildir. Aynı zamanda çevirmen, çeviri konusu alana da hakim olmalıdır. Çevirmen çeviri konusu alanla ilgili teknik detaylara hakim olduğu takdirde hızlı ve kaliteli makale çevirileri gerçekleştirebilir.

Bilimsel makalelerin anlaşılması zor olmakla birlikte bu durum aynı zamanda çevirilerin anlaşılır olması gerekliliğinin temel nedenidir. İngilizce makale çevirisi terminoloji bilgisi ve çeviri konusu alanda geniş bir bilgi birikimi gerektirir.

İngilizce makale çevrisi kapsamında çevirisi yapılacak olan metin; gerekli yetkinliğe ve eğitime sahip olan, yayın kurallarını bilen aynı zamanda kaynak ve hedef dile hakim çevirmenlere teslim edilmelidir. Makale çevirisi yapıldıktan sonra gerekli incelemeler yapılmalı, metinde yazım yanlışları ve biçimsel hatalar varsa bunlar düzeltilmelidir. Bu sayede metnin bütünlüğünün ve tutarlılığının sağlanması mümkün olur. Anlatım zenginliği oluşturulabildiği takdirde metin kolay okunabilir bir hale gelir. Bu durum, makale çevirisinin uluslararası hakemli dergilerde ve diğer bilimsel yayın organlarında yayınlanması noktasında da önemlidir. Makale çevirisi kadar redaksiyon işlemlerine de gereken özen gösterilmelidir.

Çevirisi yapılacak olan makalelerin kısa cümlelerle ve anlaşılır cümlelerle yazılmış olması çok önemlidir. Makalede yer alan kısaltmaların açıklamalarının da yazar tarafından verilmiş olması gerekir. Makale mutlaka yazım kurallarına uygun olacak şekilde yazılmalıdır. Bu sayede çeviri hizmeti verecek olan tercüman konuyu daha kolay analiz edebilmekte ve akademik dille yazılmış başarılı bir çeviri elde edilebilmektedir.

İngilizce Makale Çevirisi Avantajlarıİngilizce makale çevirisi hata kabul etmeyen çeviri türlerinden biridir. Çeviri konusu metinde kullanılan dil ve üslup kadar önemli olan diğer nokta hedef metindeki dil ve üsluptur. Bu standardın sağlanabilmesi için İngilizce makale çevirisi deneyimli tercümanlarca yapılmalıdır.

Uluslararası hakemli yayınlarda yer alması istenilen makalelerin profesyonel bir şekilde tercüme edilmesinin yanı sıra yayınlanması istenilen derginin stil kılavuzuyla uyumlu olacak şekilde düzenlemeler yapılması gerekir. Bu sayede yayınlanma şansı artacak ve süreç kısalacaktır.

Profesyonel olarak İngilizce makale çevirisi yapmayan kişiler için bilimsel kelimelerin hedef dildeki literatürsel karşılığını bulmak ve doğru kelimeleri tercih etmek zorlayıcı bir süreç haline gelebilir. Bu yüzden makale çevirisi titizlik ve uzmanlık gerektirir. Literatüre hakim, uzman, güvenilir ve deneyimli çevirmenler tarafından yapılan İngilizce makale çevirisinde yazım yanlışlarıyla ve anlatım bozukluklarıyla karşılaşılmaz. Makale çevirisinin dilin tüm özellikleri kullanılarak yapılması halinde ortaya çok daha kolay okunabilen, kaliteli işlerin çıkması mümkün olur.

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
FİYAT TEKLİFİ AL