12-05-2022Kitap çevirisi hangi dilden olursa olsun zevkli olduğu kadar zorlu bir süreç olarak kabul edilir. Türü ne olursa olsun kitaplar, yazarların büyük emeklerle ortaya çıkan ürünleridir. Kitapların yazarların ana dilinde yayınlanması eserin yalnızca sınırlı bir okuyucu kitlesine ulaşmasına imkan verir. Kitap çevirisi ise kitapların çok daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan önemli bir hizmettir. İngilizce kitap çevirisi sayesinde bu dilde kaleme alınan kitaplar hedef dildeki toplumların hizmetine sunulabilmektedir. Kitap çevirisi aslında hemen hemen her çeviri türünden parçalar içeren, farklı edebi kaynaklara, deneyime, bilgiye ve uzmanlığa ihtiyaç duyulan bir çeviri türüdür. Bunların yanı sıra kitap çevirisi yapacak olan çevirmende çeviri konusu kitabın türüne göre yaratıcılık özelliğine sahip olma gereksinimi de vardır.


Kitap çevirisi birçok çeviri türüne kıyasla daha zorlu bir süreçtir. Özellikle roman tarzında kaleme alınan eserler yazıldığı kültürün veya romanda konu edilen bölgenin kültürünü detaylı bir şekilde ele alır. Bu durumda çevirmenin birebir çeviri yapması eserin hedef dilde istenilen etkiyi yaratmasını engeller. Bu nedenle çevirmen ilgili kültür hakkında da bilgi sahibi olmalıdır. Bunun olmadığı hallerde yazarın okuyucuya yansıtmak istediği duygu veya anlam hedef dilde elde edilemez. Bu yüzden İngilizce kitap çevirisi hizmetinin deneyimli, uzman ve profesyonel çevirmenlerden alınmasına dikkat edilmelidir.


İngilizce Kitap Çevirisi Nedir?


İngilizce kitap çevirisi İngilizce dilinde kaleme alınan kitapların herhangi bir hedef dile çevrilmesi sürecidir. Oldukça geniş kapsamlı olan İngilizce kitap çevirisi kitabın yazıldığı dilden farklı dillere çevrilmesini bu sayede hedef dilleri kullanan kişilerin kitaptan faydalanmasını sağlar. Bütünlük isteyen ve terminoloji oluşturularak yapılması gereken İngilizce kitap çevirisi geniş kapsamlı olduğundan uzmanlık gerektirir. Eğer aynı yazarın birden farklı konularda kaleme alınmış birden fazla kitabı çevrilecekse diğer kitaplarda kullanılan dile sadık kalınmalıdır. Kitap çevirisi yapılırken yalnızca anlamların, kelimelerin ve cümlelerin hedef dile aktarılması yeterli değildir. Çevirmen aynı zamanda kitabın konusuna, kaynak ve hedef dile de hakim olmalıdır.


İngilizce Kitap Çevirisi Nasıl Yapılır?


İngilizce kitap çevirisi hizmeti verecek olan çevirmen çeviri konusu kitabı ana dilinde okumalı ve en iyi şekilde anlamalıdır. Çevirmen kitapta anlatılanlardan öte yazarın cümlelerinden o anki hissiyatını ve psikolojisini sezebilmelidir. Bu sayede kitabın hissiyatını okuyucuya en doğru şekilde yansıtması ve doğru çeviri yapması mümkün olabilecektir.


Düz metinlere oranla kitap çevirisi özel uzmanlık gerektirir. Çevirmen çeviri hizmeti verdiği dile hakimiyetinin yanı sıra kaynak ve hedef dillerde çok sayıda kitap okuyarak kendini geliştirmiş ve çeviri alanına yakınlık kazanmış olmalıdır.


İngilizce kurgu kitap çevirisi sırasında çevirmenin yalnızca kaynak ve hedef dil hakimiyetinin olması yeterli değildir. Kurgu kitaplar birer sanat eseri niteliğinde olduğu için sanat eserlerini anlamayan kişiler tarafından çevirileri yapılmamalıdır. Bu durumda başarısız ve kalitesiz kitap çevirileri elde edilmesi yüksek olasılıktır. Eğer çevirmen kitabın vermek istediği duyguyu kavrayamazsa metnin anlamının tamamen yok olması riski vardır. Kurgu kitap çevirisinde kaynak dildeki eserin aynı hissiyatı verecek şekilde hedef dilde yeniden oluşturulması sağlanmalıdır.


Deyimler, atasözleri, sokak ağzı söylemler, bölgesel mizah ve kültürün bilinmesi  aynı zamanda doğru bir şekilde aktarılması için yalnızca kelime bilgisine sahip olmak yeterli olmaz. Bu yüzden İngilizce kitap çevirisi yapacak olan çevirmenin kaynak ve hedef toplumun sosyokültürel hayatı hakkında bilgi sahibi olması şartı aranır. Bu kapsamda sözlerin topluma ait olsalar da evrensel anlamlara sahip olduğu gerçeği göz önünde bulundurularak çeviri yapmaya özen gösterilmelidir.


İngilizce kurgu olmayan kitap çevirilerinde ön planda olan dilbilgisidir. Bu tür kitaplarda genellikle teknik kelimeler kullanıldığından hedef dildeki doğru kelimelerin bulunması çevirmenin geniş bir kelime dağarcığına sahip olmasını gerektirir. Ayrıca günümüzde yoğun bir şekilde kullanılmakta olan ve yenilenebilen online sözlükler özellikle teknik kelimelerin bulunması aşamasında çevirmenler için çok önemli kaynaklardır.


İngilizce kitap çevirisinin ilk adımı metinleri kaynak dilden hedef dile çevirmektir. Çevrilecek olan metinle ilgili olan akademik alanda eğitim görmüş, yüksek düzeyde dil yetkinliğine sahip ve deneyimli çevirmenler İngilizce kitap çevirisi hizmeti vermelidir. Bununla birlikte çevirmenler anlam kayması oluşmaması için çeviri aşamasında metnin özüne sadık kalmaya özen göstermelidirler. Çeviri sırasında metinde anlaşılmayan noktalar olması durumunda bu noktaların netleştirilmesine özen gösterilmeli ve yazarın sunduğu anlam hedef metne doğru bir şekilde yansıtılmalıdır.


İngilizce Kitap Çevirisi Nasıl Olunur?


İngilizce kitap çevirisi özenle tamamlanması gereken bir süreçtir. Tamamlanan kitap çevirilerinin ardından metnin detaylı bir şekilde kontrol edilmesi ve redaksiyon işleminin deneyim sahibi uzmanlar tarafından yapılması ihmal edilmemelidir. Bu aşamada yazım hataları düzeltilmeli, dil hataları giderilmeli, noktalama işaretleriyle kültürel hassasiyete neden olabilecek noktalar titizlikle gözden geçirilmelidir. Metnin akıcılığının sağlanması için cümle ve paragraf geçişlerinde gerekli görülen eklemeler ve çıkarmalar yapılmalıdır.


İngilizce Kitap Çevirisi Avantajlarıİngilizce kitap çevirisi bu dildeki kitapların farklı dillere çevrilmesi ve çok geniş kitlelere ulaşmasına imkan veren bir hizmettir. Akademik kitapların çevirilerinin bu alanda yeterli uzmanlığa sahip çevirmenlerce yapılması anlaşılması kolay ve istenilen akıcılığa sahip kitap çevirilerinin elde edilmesini sağlar. Profesyonel İngilizce kitap çevirisi yapılması halinde terim ve üslup uyumu elde edilerek metinde terminoloji uyuşmazlığının oluşması önlenebilecektir.

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
FİYAT TEKLİFİ AL