07-04-2023

Yurt dışındaki üniversitelerden alınan diplomaların ülkemizdeki denkliği YÖK tarafından yapılır. YÖK diploma denklik belgesi alınması için noter onaylı diploma tercümesi, transkript tercümesi ve eğer var ise diploma eki tercümesi ile başvuru yapılması gerekir.


Diploma denklik belgesi için YÖK tarafından tercümesi talep edilen belgeler şu şekilde sıralanabilir:


  • Denkliği talep edilmekte olan diploma ya da mezuniyet belgesi

  • Yükseköğrenim süreci boyunca alına tüm dersleri, ders saatlerini, kredileri ve başarı durumunu gösteren ayrıntılı not çizelgesi yani transkript,

  • Bologna sürecine dahil Avrupa Birliğine üye olan ülkelerden alınan diplomalar için diploma eki.


YÖK Denklik Nedir?

Noter onaylı diploma tercümesi, AB ülkeleri için diploma eki tercümesi, transkript tercümesi için YÖK denklik işlemleri talep edilebilir. İngilizce denklik belgeleri ile gerçekleştirilmek istenen YÖK denklik, YÖK tarafından tanınmış olan yurt dışı eğitim kurumlarından alınmış diplomaların Türkiye’deki eğitim kurumları tarafından verilen diplomalara eşdeğerliliğinin tespit edilmesi anlamına gelir.

Diploma Denklik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yurt dışından alınan diploma, diploma eki, transkript hangi dilde olursa olsun Yüksek Öğrenim Kurumu’na diploma denklik başvurusu, belgelerin noter onaylı Türkçe tercümesi ile yapılmaktadır. Diploma tercümesi yeminli tercümanlar tarafından yapılmalı, üzerinde yeminli tercümanın adı soyadı, kaşesi ve imzası bulunmalıdır.

YÖK diploma denklik işlemleri için noter onaylı diploma tercümesi, transkript tercümesi varsa AB diploma eki tercümesi belgeleriyle başvuruda bulunulmalıdır. Noter onaylı diploma tercümesi; YÖK diploma denklik başvurularında, yurt dışı iş başvurularında, yurt dışı yüksek lisans başvurularında, yurt dışı doktora başvurularında kullanılmaktadır. İngilizce denklik belgeleri kapsamında yer alan diploma denklik başvurusu için gereken belgeler yeminli tercüman tarafından çevrildikten sonra noter tasdiki alınmalıdır.


Denklik Belgesi Tercümesi Nedir?

Denklik belgesi yurt dışında öğrenim görmüş kişilerin aldıkları eğitim sonucu kazandıkları unvanı Türkiye’de kullanabilmek için ihtiyaç duydukları bir tür Türkçe diploma olarak tanımlanabilir. Türkiye’de denklik belgesini veren kurum YÖK’tür. Yurt dışında eğitim görülen programa dair belgeler Türkiye’ye getirildiğinde ilk yapılması gereken bu belgelerin noter tasdikli tercümesidir. Denklik belgesi alınabilmesi için ilgili okul YÖK’ün denklik sisteminde kayıtlı olmalıdır.


Yurt dışında lisans eğitimi alan kişiler için tercüme edilmesi gereken belgeler diploma, transkript ve varsa diploma ekidir. Diploma eki bazı okullarda ve ülkelerde verilmemekte olup bu durumda yalnızca diploma ve transkript yeterli olmaktadır. Bu belgelerin asıları ile birlikte tercüme bürosuna başvurulmalıdır.


Yurt dışında yüksek lisans ya da doktora eğitimi alan kişilerin ise bahsi geçen belgelere ek olarak bölümlerinin tezli ya da tezsiz olmasına göre ek belgeleri de tercüme ettirmesi gerekir. Bölümü tezli olan kişiler tez başlığının olduğu sayfa ile özeti tercüme ettirmelidir. Bu kapsamda yeminli tercüman tarafından çeviri yapılmalı daha sonra çeviri için noter tasdiki alınmalıdır.


Günümüzde pek çok okulda eğitim İngilizce olarak verilmekte olup program sonundaki belgeler de İngilizce olarak düzenlenir. Bu nedenle İngilizce denklik belgeleri için mutlaka yeminli tercüme hizmeti alınması gerekir.

Diploma Tercümesi Nedir?

Herhangi bir kuruma ya da üst kategoride bulunan bir okula yapılacak başvuru sırasında ibraz edilmesi gereken en önemli belgelerden biri diplomadır. Özellikle yurt dışında bir işe ya da okula başvuruda bulunulacağı zaman diploma tercümesi hizmetinden faydalanılması gerekir. 


Ayrıca yurt dışındaki üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve/veya doktora eğitimi süreçlerini tamamlayan ve Türkiye’de diploma denkliği başvurusunda bulunacak olan kişilerin de noter tasdikli diploma tercümesi hizmetlerinden faydalanması ihtiyacı bulunur. Eğitimlerini yurt dışında sürdürmek isteyen kişiler ise Türkiye’deki eğitimlerini tamamladıkları okullardan aldıkları diplomalar için yeminli tercümanlardan çeviri hizmeti almalı, noter tasdikli tercümesi yapılan diplomalarını eğitim görmek istedikleri kuruma ibraz etmelidir. Bu tür işlemlerde temel kural, diplomalar ile transkript belgelerinin noter tasdikli olmasıdır.

Diploma ibraz edilmesi gereken işlemlerde pek çok kurum ve kuruluş tıpkı diploma denkliği işlem sürecinde olduğu gibi noter tasdikli tercüme talep eder. Bu durumda diploma ya da transkript belgesi yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmeli daha sonra noter tasdiki alınmalı ve bu süreçlerin ardından ibraz edilmelidir. Yeminli tercümanlar tarafından çevirisi yapılan ve noter tasdiki alınan diploma tercümeleri resmi evrak niteliği kazanırlar. Bu nedenle bu tür belgelerin çevirisi mutlaka yeminli tercümanlar tarafından yapılmalıdır.


Yeminli tercümanların çevirisini yaptığı belgeler noter onayı alabildiği için resmi kurum ve kuruluşlar tarafından resmi belge statüsünde kabul edilirler. Uluslararası niteliğe sahip olan her tür belge ve doküman mutlaka profesyonel çeviri hizmeti veren çeviri büroları ve alanında uzman yeminli tercümanlar tarafından yapılmalıdır.


Bu kapsamda yurt dışına çıkmak, eğitimini yurt dışında sürdürmek veya yurt dışında çalışmak isteyen kişiler diploma, diploma derecesi ve ibraz edilmesi gereken tüm akademik kayıtlar için noter tasdikli tercüme hizmetinden faydalanır. Tercümenin yanlış ya da eksik yapılması noter onayının alınamamasına ve süreçlerin gecikmesine neden olabileceğinden çevirmenin uzmanlığı çok önemlidir.

İLETİŞİM FORMU

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
FİYAT TEKLİFİ AL