21-09-2021
Hukuki tercüme en önemli özel tercüme türlerinden biridir. Günlük hayatın hemen her alanında hem bireyler hem de kurumlar farklı nedenlerle hukuki çeviri hizmetlerine ihtiyaç duyabilirler. Hukuki belgelerin, metinlerin ya da makalelerin kaynak dilden hedef dile çevirisi hukuki tercüme hizmetlerinin kapsamında yer alır. Sözleşmeler, uzman raporları, kanunlar, mahkeme kararları, uygunluk belgeleri, yönetmelikler, vekaletnameler ve daha birçok farklı belge hukuki tercüme hizmetlerinin konusunu oluşturur. 


Hukuki çeviri hizmetleri son derece titiz bir şekilde yerine getirilmelidir. Hukuki çevirinin temeli hukuki terimlerin doğru bir şekilde kullanılması ve kesin olmayan ifadelere yer verilmemesidir. Çeşitli hukuki metinlerin ve belgelerin çevirisini gerçekleştiren hukuki tercüme hizmetleri, özelliği gereği karakteristik olarak teknik kılavuz gibi belgeleri konu alan standart tercüme türlerinden çok daha karmaşık bir yapıya sahiptir.


Hukuki tercüme hizmeti verecek olan çevirmenin ana dil düzeyinde yabancı dil bilgisinin olması bir zorunluluktur. Ayrıca çeviri sırasında herhangi bir hata oluşması olasılığının ortadan kaldırılması için çeviri konusu alanda üst düzeyde bilgi sahibi olmalıdır. Aynı zamanda kaynak dilin ve hedef dilin konuşulduğu toplumların hukuk sistemlerine hakim olmaya ve kendini geliştirmeye özen göstermelidir. Sözleşmeler, vasiyetnameler, akreditifler, tapular, göçmenlik belgeleri, yasal yazışmalar, patentler, yasal hükümler, transkriptler, dava belgeleri, finansal belgeler ve yeminli ifadeler hukuki tercüme hizmetlerinin konusunu oluşturmaktadır. 


Hukuki Çeviride Uzmanlık Çok Önemlidir


Hukuki çeviri yaşamın her alanında karşımıza çıkan ve sıklıkla ihtiyaç duyulan çeviri türlerinden biridir. Hukuki metin çevirileri iki temel süreç izlenerek yapılır. Standart hukuki tercüme hizmetleri hukuki geçmişi ve hukuki çeviri uzmanlığı olan çevirmenlerce gerçekleştirilir. Çeviri tamamlandıktan sonra ikinci bir çevirmen tarafından kapsamlı bir şekilde incelenir. Hukuki incelemeli tercüme prosedürü kapsamında önce hukuki tercüme tamamlanır daha sonra çeviri konusu alanda uzman bir hukukçu tarafından incelenir. Bu sayede çevirisi yapılan içeriğin hedef dilin konuşulduğu toplum açısından doğru olup olmadığı değerlendirilir ve gerekli görülen durumlarda yönlendirme yapılır. 


Hukuki tercüme konusu metinler ve belgeler genellikle yeminli tercüme ya da noter onaylı tercüme sürecine tabi bulunurlar. Yeminli tercüme, yeminli tercümanların yaptıkları çevirinin doğru olduğuna ilişkin imzalı beyan verdiği anlamına gelmekle birlikte noter onayının ardından yasal olarak geçerli statüde bir belge olma özelliğini kazanır. 


Resmi kurumlara ve kuruluşlara ibraz edilecek olan belgelerin noter onaylı olması gerekir. Doğum belgesi, evlat edinme belgeleri, teknik patent onayları, ölüm belgesi, başvuru mektupları, vasiyetnameler, sözleşmeler, vekaletnameler, evlilik belgeleri, diploma ve daha birçok farklı belge için noter onaylı tercüme istenir. Göçmenlik işlemleri ile ilgili olarak ibraz edilecek olan belgelerin de noter tasdikli olması gerekir. Herhangi bir yabancı ülkede oturma izni ya da ülkeye giriş için vize alınması amacıyla yapılan başvurular sırasında ibraz edilecek belgeler ilgili ülkenin resmi dilinde hazırlanmalıdır. Ayrıca çeşitli davalarda ve duruşmalarda kullanılacak olan kanıt belgeleri, ifade kayıtları, dava materyalleri, mahkeme tutanakları, tanık ifadeleri gibi belgelerin tercüme süreci de noter onayına tabi olmalıdır. Aynı zamanda uluslararası platformlarda faaliyetlerini sürdüren ya da ticari ilişkiler kurmak isteyen şirketler de noter onaylı hukuki tercüme hizmetlerinden sıklıkla yararlanırlar. Bu kapsamda çeviri konusu olan belgeler arasında finansal raporlar, iş sözleşmeleri, yasal sorumluluk reddi beyanları ve hizmet şartları, kurumsal teklifler, gizlilik anlaşmaları, banka mevduatları, mali tablolar, patent başvuruları, hükümet teklifleri sayılabilir.Hukuki Çeviri Özel Uzmanlık Gerektirir


Diğer çeviri türlerine göre çok daha zor ve karışık bir yapıda olan hukuki tercüme söz konusu olduğunda hedef dilin ve ülkenin kültüre ve coğrafi farklılıkları ön plana çıkmaktadır. Hukuki dilin özel bir terminolojiye sahip olması da hukuki çeviri hizmetlerinin karmaşık bir hale gelmesinde önemli role sahiptir. Sahip olduğu özellikler nedeniyle farklı bir çeviri türü olan hukuki çeviri hizmetlerinin belirli standartlara uyması zorunludur. Çevirmen yasal kavramları bir başka dile aktarırken yasal ifadeler konusunda bazı farklılıklarla karşı karşıya kalabilir. Bu durumda kullanacağı kelimeler ve üslup hakkında net bir tavır sergilemelidir. Hukuki metinler kendine özgü bir dile sahip olup sözcüklerin yanlış kullanılması metnin güvenilirliğini kaybetmesine yol açabilir. Bu noktalar göz önünde bulundurulduğunda hukuki çeviri hizmetlerinin alanında uzman ve deneyim sahibi profesyonel çevirmenler tarafından yapılmasının önemi açıkça görülebilir.


Hukuki çeviri hizmetleri veren çevirmenler kesinlikle yoruma yer vermemeli ve kaynak dilden hedef dile çeviriyi söz konusu mesajda en küçük bir değişiklik bile olmadan yapmalıdır. Hukuki çeviri yapılırken kullanılan kelimeler ve söz öbekleri hukuk alanına özgü kelimeler ve söz öbekleri arasından seçilmelidir. Hukuki çeviri yapan çevirmenler ülkelerin hukuk sistemlerine ve uluslararası hukuk sistemlerine hakim olmalı, hukuki kavramların kaynak dilde ve hedef dilde birebir örtüşmediği durumlarda gerekli araştırmaları yapmalıdır. Hukuki çevirilerin adalet ilkesi çerçevesinde ve tarafsız olarak yapılması zorunluluğunun yanı sıra yakın anlamlı cümleler kullanılmaktan kaçınılmalı, kullanılan cümlelerin kesin ve kati olmasına özen gösterilmeli, tüm cümleler anlaşılır ve açık olmalı ve yasal argümanlar kullanılmalıdır.

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
FİYAT TEKLİFİ AL