10-05-2022Fransızca dünya genelinde 200 milyondan fazla kişinin konuştuğu oldukça yaygın bir dildir. Diplomatik, kültürel ve ekonomik gelişmeler sayesinde Fransızca’nın kullanımı giderek artmaktadır. Ülkemizin ticaret ve turizm başta olmak üzere pek çok alanda Fransa ile yakın ilişkileri olması her iki ülke arasında düzenli bir etkileşim doğurmakta ve doğru iletişim sağlanması için Fransızca tercüme hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Fransızca tercüme hizmetleri Fransızca yeminli tercüme ve Fransızca noter tasdikli tercüme başta olmak üzere birçok farklı alanda sözlü ve yazılı olarak verilebilmektedir.


Fransızca yeminli tercümanlar genellikle resmi kurumlar ve kuruluşlar nezdindeki süreçlerde ya da mahkeme, konsolosluk gibi resmi dairelerde yürütülen prosedürler kapsamında hizmet verirler. Bunun yanı sıra birçok kurumsal şirkette de iş süreçleriyle ilgili olarak Fransızca yeminli tercüme hizmetlerine ihtiyaç duyulur. Bireysel olarak da tatil, eğitim ve diğer amaçlarla vize alımı ile farklı alanlarda Fransızca yeminli tercüme hizmetlerinden yararlanılması gündeme gelebilir.


Fransızca Yeminli Tercüme Nedir?


Yeminli tercüme yeminli tarafından belgenin çevirisi yapıldıktan sonra yeminli tercümanın ıslak imzasının atılması ve kaşesinin basılmasıyla tamamlanan bir süreçtir. Fransızca dilinden ya da Fransızca diline yönelik olarak yapılan yeminli tercüme sürecine Fransızca yeminli tercüme denilir. Gerekli belgelere kaşe basılarak çeviriye resmi bir nitelik kazandırılır. Bazı durumlarda yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılan belgenin noter tarafından tasdik edilmesine ihtiyaç duyulur. Noter tasdiki yalnızca yeminli tercümanın yemin zaptının bulunduğu noter tarafından gerçekleştirilebilir.


Yeminli tercümanların sorumlulukları standart tercümanlara oranla çok daha fazladır. Yeminli tercümanların yaptıkları çeviriler resmi kurumlar ve kuruluşlar tarafından kabul edilmekte olup süreçlerin aksaksız bir şekilde ilerlemesi açısından çok önemlidir. Fransızca yeminli tercüme hizmetleri genellikle resmi süreçlerde kullanıldığından çevirinin eksik ya da hatalı olması halinde çok ciddi sorunlarla karşılaşılması olasılığı vardır. Yeminli tercümanın yaptığı çeviri mahkemelerde kararı doğrudan etkileyeceğinden yeminli tercümanlar açısından çok büyük bir sorumluluk anlamına gelmektedir. Çeviride hata olduğunun tespiti halinde yeminli tercüman açısından yasal yükümlülük gündeme gelmektedir.


Fransızca Yeminli Tercüme Nasıl Yapılır?


Fransızca yeminli tercümeye başlanmadan önce çeviri konusu belge incelenmeli ve noter tasdiki gerekip gerekmediği belirlenmelidir. Yeminli tercüman kullanacağı terimler, dil bilgisi ve resmi ifadeler konusunda yeterli yetkinliğe sahip olmalıdır. Bu aşamada belgenin kullanılacağı alan ile ibraz edileceği kurum ve kuruluşun kabul standartları çok önemlidir.


Evlilik, doğum ve ölüm gibi işlemlerde uluslararası platformlarda geçerliliğe sahip özel belgeler olan Formül belgeleri kullanılır. Tercüme edilecek belgenin bunlardan biri olması halinde özel bir çalışma yapılması gerekliliği ortaya çıkar. Noter tasdikli tercüme halinde çevirisi yapılan belgenin doğruluğu noter tarafından incelenir. Uygun bulunması halinde gerekli makamlara Apostil onayı için gönderilir.


Fransızca Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?


Fransızca yeminli tercüman olmak için Fransızca çevirmenlik hizmeti sunan üniversitelerin Fransızca öğretmenliği, Fransızca dil, Fransızca mütercim tercümanlık, Fransızca edebiyat gibi bölümlerinden en az lisans diploması sahibi olmak gerekir. Bu bölümler dışında bir Fransızca lisans diploması olanların çok iyi derecede Fransızca dil bilgisine sahip olduğunu kanıtlar nitelikte belgeler sunmaları gerekir. Fransızca yeminli tercüman olmak isteyen kişilerin T.C.vatandaşı olması şartı aranır. Fransızca yeminli tercüman olmak için istenilen bilgiler ve belgeler ibraz edilerek notere başvuruda bulunulur. Noter tarafından başvuru değerlendirilip olumlu bulunduğu takdirde noter huzurunda yemin ederek yemin zaptını imzalar ve Fransızca yeminli tercüme hizmeti vermeye başlayabilirler.


Fransızca Yeminli Tercüme Kimler Yapabilir?


Fransızca yeminli tercüme, yeminli tercümanlık yapma hakkı bulunan ve Fransızca konusunda yeterli yetkinliğe ve uzmanlığa sahip olan kişilerce yapılabilir. Fransızca tercüme hizmeti veren ancak yeminli tercüman unvanı bulunmayan kişiler Fransızca yeminli tercüme hizmeti veremez. Çünkü yeminli tercüman unvanı bulunmayan standart çevirmenlerin yaptığı belge çevirileri noter tarafından tasdik edilemez ve resmi geçerlilik kazanamaz.


Fransızca Yeminli Tercüme Avantajları Nelerdir?


Fransızca yeminli tercüme hizmetlerine bireysel ve kurumsal bazda sıklıkla ihtiyaç duyulur. Fransızca yeminli tercüman yasal olarak kullanılacak belgelerin tercümesini gerçekleştirir. Yaptığı tercümelerin altına ıslak imzasını atar ve kaşesini basar. Fransızca yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılan bir belgenin doğruluğu ve resmi olarak geçerliliği kabul edilir. Bu sayede resmi kurumlar ve kuruluşlar nezdindeki işlemler aksaksız bir şekilde yerine getirilir.


Fransızca Yeminli Tercüme Hizmeti İçin Ne Yapmam Gerekir?Fransızca yeminli tercüme hizmeti almak için ilk olarak profesyonel yeminli tercümanlar ve çeviri bürolarıyla çalışılması tercih edilmelidir. Fransızca yeminli tercüme hizmetinin konusunu oluşturan belgenin özel uzmanlık gerektiren bir alanda olması halinde Fransızca yeminli tercümanın gerekli yetkinliğe sahip olduğundan emin olunmalıdır. Daha sonra belgenin ibraz edileceği kurum ya da kuruluşun kabul standartlarına uygun bir tercüme hizmeti alınması için belge yeminli tercümana verilir. Yeminli tercüman çeviriyi tamamladıktan sonra altına ıslak imza atar ve kaşesini basar. Gerekli durumlarda belge tasdik süreci için notere ibraz edilir.


DİĞER İÇERİKLERİMİZ
FİYAT TEKLİFİ AL