02-08-2021Eş zamanlı çeviri diğer bir deyişle simultane çeviri en sık kullanılan sözlü çeviri türlerinden biridir. Günümüzde farklı uluslararası işlerde ya da etkinliklerde eş zamanlı çeviri hizmetlerine sıklıkla ihtiyaç duyulmaktadır. Uluslararası etkileşimin artmasına bağlı olarak simultane çeviri hizmetleri en sık kullanılan çeviri türlerinden biri haline gelmektedir. Çeviri dünyasında oldukça geniş bir kullanım alanı bulunan ve özellikle uluslararası organizasyonların en önemli parçası haline gelen simultane çeviri mutlaka bu alanda deneyimli, profesyonel çevirmenlerce yapılmalıdır.


Simultane Çeviri Nedir?


Simultane kelimesinin Türkçe karşılığı eş zamanlı çeviridir. En basit tanımıyla simultane çeviri konuşmacı ile aynı anda yapılan çeviri olarak ifade edilebilir. Simultane çeviri hizmeti veren tercüman herhangi bir konuşma ya da diyalog sırasında herhangi bir zaman atlaması olmaksızın karşı tarafa doğrudan çeviri yapar. 


Simultane çeviri hizmeti diğer çeviri türlerinden farklı olarak bazı teknik ekipmanlar kullanılmasını gerektirir. Eş zamanlı çeviri hizmeti verecek olan çevirmen ses geçirmeyen özel bir odada yer alır. Ve kulaklık yardımıyla kaynak dildeki konuşmayı dinler. Bu sırada dinlemekte olduğu konuşmayı eş zamanlı ve eksiksiz olarak hedef dile çevirir. Tercümanın hedef dile çevirdiği konuşmalar kulaklıklar aracılığıyla dinleyicilere ulaşır. Böylece dinleyiciler konuşmacının sözlerini tercümanın yaptığı eş zamanlı çeviri sayesinde doğru ve eksiksiz bir şekilde anlar. 


Simultane çeviri oldukça zor ve özel bir çeviri alt türüdür. İletişim sırasında herhangi bir aksaklık oluşmaması için çevirmenin son derece titiz bir çalışma sergilemesi gerekir. Bununla birlikte simultane çeviri hizmetleri sırasında diller arasındaki yapısal farklılıklar nedeniyle birtakım sorunlarla karşılaşılması olasıdır. Örneğin fiilin cümlenin başında yer aldığı bir dilde kurulan cümlede ne anlatıldığının anlaşılabilmesi için tercüman cümlenin bitmesini beklemelidir. Bu tür durumlarda tercümanın görevi cümleyi sonuna kadar dinlemek ve ardından hızlı bir şekilde çevirisini yapmaktır. Simultane çeviri işleyiş açısından çevirmeni oldukça yoran ve dikkatini odaklamasını gerektiren bir iştir. Bu yüzden simultane çeviri hizmetinin verildiği etkinliklerde ya da organizasyonlarda konuşma süresinin uzunluğuna bağlı olarak birden fazla sayıda simultane tercüman bulundurulmalı ve tercüman belirli bir süre çeviri yaptıktan sonra mutlaka bir süre dinlendirilmelidir.


Eş Zamanlı Çeviri Uluslararası Organizasyonlarda İletişimin Temelidir


Eş zamanlı çeviri uluslararası konferanslarda, birçok farklı ülkenin katıldığı kongrelerde, farklı dilleri konuşan katılımcıların bulunduğu eğitim seminerlerinde hızlı, doğru ve kesintisiz iletişim sağlanmasında son derece önemli bir role sahiptir. Yapılan kongrelerde, konferanslarda ya da eğitim seminerlerinde farklı diller konuşan kişilerin yapılan konuşmaları aynı anda dinleyip anlaması için eş zamanlı çeviri hizmetlerinden yararlanılması bir zorunluluk olarak kabul edilir. Simultane çeviri hizmetlerinden özel şirketlerde ya da uluslararası iş görüşmelerinde de yararlanılabilir. Böylece iş görüşmesi yapan taraflar eş zamanlı çeviri hizmetleri sayesinde iletişimi sağlarlar. Eş Zamanlı Çeviri İçin Tercüman Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır?


Simultane çeviri hizmeti verecek olan tercümanlar özel bir eğitim alırlar ve her iki dile de üst düzeyde hakim olurlar. Teknik konularda verilecek olan simultane çeviri hizmetlerinde yalnızca hedef ve kaynak dildeki hakimiyet yeterli değildir. Çevirmenin buna ek olarak çeviri konusu alanda uzman ve terminoloji bilgisinin çok iyi olması gerekir. Teknik konularda eş zamanlı çeviri yapacak çevirmen alan terminolojisine hakim olmazsa konuşmayı dikkatlice dinlese de çeviri aksar ve iletişim kopuklukları meydana gelir. Bu nedenle özel uzmanlık gerektiren alanlardaki eş zamanlı çeviriler alan uzmanlığı olan çevirmenlerce yapılmalıdır. 


Tüm bunlara ek olarak eş zamanlı çeviri yapacak tercümanın diksiyonu düzgün olmalı ve her iki dilde anlaşılır br şekilde konuşabilmelidir. En önemli noktalardan biri çevirmenin konuşma boyunca dikkatini koruyabilmesi ve odaklanabilmesidir. Çevirmen konuşmacıyı etkin bir şekilde dinlerken aynı zamanda jestlerini ve mimiklerini de takip etmeli bu sırada da konuşmayı hedef dile en uygun şekilde nasıl çevireceğinin kararını vermelidir.


Eş Zamanlı Çevirinin Avantajları


Eş zamanlı çeviri her ne kadar zor bir çeviri türü olsa da iletişim söz konusu olduğunda sağladığı avantajlar ile ön plana çıkar. Eş zamanlı çeviri farklı dilleri konuşan topluluklarda iletişimin sağlanması için kullanılabilecek olan en etkili yöntemdir. Eş zamanlı çeviri hizmetleri sayesinde kalabalık konferanslarda ya da kongrelerde tek tek çeviri için vakit harcanmasına gerek kalmadan aynı anda birçok kişiye çeviri yapılması sağlanabilir. Özellikle uluslararası etkinliklerde konuşmaların kitleler aynı anda aktarılması sayesinde zaman kaybı yaşanmaz. Her dile çeviri ayrı olarak yapılabildiği için dil ayrımı yapılması söz konusu değildir. Böylece uluslararası etkinliklere her ulustan katılımcı dahil olabilir.


Uluslararası düzeyde gerçekleşen kongrelerin, konferansların ve eğitim seminerlerinin sayısının her geçen gün artması eş zamanlı çeviri hizmetlerine duyulan ihtiyacın artmasını sağlar. İletişimin bu tür etkinliklerde düzgün bir şekilde sağlanabilmesi ve dinleyicilerin konudan kopmaması açısından eş zamanlı çeviri hizmeti veren tercümanlara da her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.


İLETİŞİM FORMU

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
FİYAT TEKLİFİ AL