26-01-2022


Ülkemizde ve dünya genelinde en sık ihtiyaç duyulan çeviri türlerinden biri diploma çevirisidir. Eğitim alınan bir okuldan başarılı bir şekilde mezun olunduğunu kanıtlama özelliğini taşıyan nitelikli bir belge olan diploma mezun olunan eğitim kurumundan kişiye özel olarak düzenlenir. Kişinin eğitimini tamamladığı mesleğe ilişkin unvanı alma hakkı kazandığını da gösteren diploma söz konusu meslek dalında çalışma yetkisine sahip olunduğunun da kanıtıdır. Bu özellikleri nedeniyle birçok farklı alanda ibraz edilmesi gerekli bir belge olan diploma için kullanılan diploma çevirisi en önemli çeviri türlerinin başında gelir. Herhangi bir dilde hazırlanmış olan diplomanın bir başka dile çevrilmesi için gerçekleştirilen bir hizmet olan diploma çevirisi işlemi tüm dillere yapılabilir.


Diploma çevirisi ya da diploma tercümesi,  kişilerin diploma denklik belgesi almak istemeleri durumunda ihtiyaç duyduğu bir hizmet olma özelliğine sahiptir. Yurt dışında eğitim alan kişiler, aldıkları diplomanın Türkiye’deki eğitim kurumlarının diplomalarına eş değer olup olmadığının tespiti sonucunda denklik belgesi alabilirler. Bu işlemin ilk adımı yurt dışından alınan diplomanın orijinal dilinden Türkçe’ye çevrilmesidir. Aksi takdirde diploma denklik belgesi alınması mümkün değildir. Tüm bu noktalar göz önünde bulundurulduğunda diploma çevirisinin diploma denklik belgesi almak isteyen kişilerin faydalanmak zorunda olduğu bir hizmet olduğu kolayca ifade edilebilir.


Diploma Çevirisi Profesyonel Çevirmenler Tarafından Yapılmalıdır


Diploma çevirisi birçok farklı yönden benzer özellikler taşıyan bir süreç olsa da her diploma birbiriyle aynı formatta hazırlandığından diploma çevirilerinin her biri farklı olabilir. Bunun yanı sıra diplomaların her biri verilmiş olduğu alanlara göre farklı özellikler taşıdığından diploma üzerindeki alan isimlerinin tercümelerinin doğru bir şekilde yapılması çok önemlidir. 


Diploma çevirisinin doğru bir şekilde yapılabilmesi için orijinal diploma üzerinde yer alan ve kişinin mezun olduğu bölümün isminin Türkçe’deki tam karşılığı bilinmelidir. Diploma tercümesi alanında uzman ve yeterli deneyime sahip bir yeminli tercüman tarafından gerçekleştirilmelidir. Yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılmayan diploma, noter tarafından onaylanamaz. Noter onayının alınamaması kaymakamlık onayının da alınamayacağı anlamına gelir. Buna bağlı olarak apostil işlemleri de tamamlanamaz. Bu tür aksaklıklarla karşılaşılmaması ve resmi süreçlerin kesintiye uğramaması için diploma çevirisi hizmeti yeminli tercümanlardan alınmalı, çeviri belgenin üzerinde yeminli tercümanın ıslak imzası ve kaşesi yer almalıdır. 


Diploma resmi belge statüsüne sahip bir belge olduğu için diploma çevirisi için mutlaka noter onaylı tercüme hizmetinden yararlanılmalıdır. Bununla birlikte herhangi bir yeminli tercümanın kendi diplomasını çevirmesi ve notere onaylatması söz konusu olamaz. Bu tür bir durumda farklı bir yeminli tercümandan hizmet alması gerekir.


Diploma Çevirisinde Nelere Dikkat Edilmelidir?


Diploma çevirisi yapılırken; çevirmen, çeviri konusu olan belgenin üzerinde bulunan isim, tarih, not gibi bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde çevirmelidir. Diploma çevirisinde, kişinin mezun olduğu okulun ismi orijinal belgede yer aldığı gibi net ve açık bir şekilde yazılmalıdır. Aynı şekilde diploma sahibinin ismi de yine orijinal belgede olduğu gibi eksiksiz bir şekilde yer almalı ve herhangi bir kısaltma kullanılmamalıdır. Yurt dışındaki okullarda bulunan fakültelerin ve bölümlerin isimleri her ülke özelinde değişiklik gösterebilir. Bu nedenle çeviri belge üzerinde bu bilgilerin doğru ve anlaşılır olması için gerekli durumlarda araştırmalar yapılmalıdır.


Kişilerin farklı kurumlara ya da okullara çeşitli amaçlarla yapacakları başvurular sırasında diplomalarını ibraz etmeleri zorunlu bir durumdur. Aynı zamanda yurt dışında bulunan kuruluşlara veya okullara yapılacak olan başvurular esnasında da diploma ibrazı zorunlu olduğundan diploma tercüme hizmetlerine duyulan gereksinim giderek artmaktadır.


Yurt dışındaki herhangi bir eğitim kurumunda lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi alan ve mezun olan kişiler ülkemizde diploma denklik başvurusunda bulunurken noter tasdikli diploma tercüme hizmetinden yararlanma ihtiyacı duyarlar. Aynı şekilde kişinin eğitimine yurt dışında devam etmek istemesi halinde de Türkiye’de en son mezun oldukları okuldan kendilerine verilen diplomayı ibraz edilecek olduğu ülkenin diline çevirtmek için noter tasdikli tercüme hizmeti almaları gerekir. Söz konusu durumlarda ibraz edilmesi istenilen diploma, transkript belgesi ve diğer belgeler  mutlaka yeminli tercümanlar tarafından çevrilmeli ve noter tarafından onaylanmalıdır.


Noter Onaylı Diploma Tercümesi Nedir?Diploma çevirisine duyulan ihtiyaç yalnızca diploma denkliği işlemleri ile sınırlı değildir. Bunun yanı sıra pek çok farklı işlem ile ilgili olarak kurum ve kuruluşlar kendilerine ibraz edilecek diploma tercümesinin noter tasdikli olmasını şart koşar. Bu zorunluluk nedeniyle diploma, transkript ve benzeri belgeler mutlaka yeminli tercümanlar tarafından çevrilmeli ve çeviri işleminin ardından noter tasdiki alınmalıdır.


Yeminli tercümanlar tarafından çevirisi yapılan belgeler, noter onayı alındıktan sonra resmi belge niteliğine sahip olurlar. Bu nedenden dolayı uluslararası nitelik taşıyan belgelerin tamamı yeminli tercümanlar tarafından çevrilmeli ve noter onayı alınmalıdır. 


Diploma çevirisi yurt dışında eğitim görmek, çalışmak ya da çeşitli nedenlerle yurt dışına çıkmak isteyen kişilerin sıklıkla ihtiyaç duyduğu bir hizmet olup alanında profesyonel çevirmenlerle çalışılması gerekliliği göz ardı edilmemelidir.

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
FİYAT TEKLİFİ AL