23-03-2022Çeviri büroları birçok farklı iş alanında sektörel ihtiyaçların karşılanması ya da insanların günlük yaşam içerisinde gereksinim duyacağı çeviri ihtiyaçlarının giderilmesi için gereken iş süreçlerinin yürütüldüğü yerler olarak tanımlanabilir. Çeviri bürolarında birçok farklı çalışma alanı vardır. Çeviri büroları yalnızca işletmelerin isteklerine ve ihtiyaçlarına karşılık vermekle kalmaz aynı zamanda çeviri gereksinimi duyan her tür meslek grubunun bu alandaki hizmet gereksinimlerini üst düzey kaliteyle giderir. Bu açıdan değerlendirildiğinde çeviri bürolarının farklı amaçlarla gereksinim duyulan çeviri ihtiyaçlarının profesyonel, hızlı ve kaliteli hizmet ile karşılandığı yerler olduğu söylenebilir.


Çeviri büroları dil ihtiyacının karşılanması amacıyla çeviri hizmetine gereksinim duyan potansiyel müşterilerle çeviri hizmetini sunabilecek çevirmenleri bir araya getirmek, çeviri hizmetinin sağlanmasıyla müşterinin ihtiyacını karşılamaktır. Çeviri bürolarında yazılı ve sözlü çeviri ihtiyaçlarını karşılayacak çevirmenler bulunur. Her iki çeviri alanı birbirine benzer görünmekle birlikte bu alanlardaki çeviri hizmetleri yeterli deneyime ve donanıma sahip çevirmenler tarafından verilmelidir.


Son derece geniş kapsamlı faaliyetler sunan çeviri büroları tüm sektörlere hitap etmeyi başarmaktadır. İş anlaşmaları, tekstil sektörü, resmi kurumlar, kuyum gibi döviz alanları, çalışma izni tercümeleri, inşaat sektörü, dış ticaret firmaları, sağlık turizmi yapan hastaneler, hukuksal işlemler, vize işlemleri ve kişisel çeviri talepleri başta olmak üzere pek çok farklı alanda profesyonel çeviri hizmetlerinden yararlanılır. Çeviri büroları tüm bu alanlar ve çok daha fazlası için çeviri hizmeti verecek profesyonel çevirmenlerle hizmet verir. Böylece farklı sektörlerin ve bireylerin çeviri ihtiyaçlarını karşılar.


Çeviri Bürosu Nedir?


Çeviri işlerinin profesyonel bir şekilde gerçekleştirilmesi için bünyesinde tam zamanlı ve/veya freelance uzman çevirmenler bulunduran ticari işletmelere çeviri bürosu denilir. Çeviri büroları kişi, kurum ve kuruluşların yabancı dillere çevrilmesi gereken somut ya da dijital belgelerine çeviri hizmeti sunar.


Bu açıdan değerlendirildiğinde çeviri bürolarının yabancı dil sektörünün yürütüldüğü ve dil ihtiyacının giderildiği yerler olduğu söylenebilir. Çeviri bürolarının birçok farklı çalışma alanı vardır. Bu bağlamda çeviri büroları kişi, firma, kurum ve kuruluşların isteklerine ve ihtiyaçlarına yanıt verebilir. Aynı zamanda ihtiyaç duyan her tür meslek grubunun ihtiyaçlarını da karşılayabilir. Çeviri büroları için çeviri ihtiyacı duyulan dillere yönelik profesyonel çeviri hizmetlerinin verildiği kurumlar denilebilir. Çeviri büroları; yeminli tercüme, noter tasdikli tercüme, yazılı tercüme, sözlü tercüme, ticari tercüme, simultane tercüme, senaryo çevirisi, altyazı çevirisi, dizi ve film çevirisi, hukuki tercüme, tıbbi tercüme, kurumsal tercüme, patent çevirisi, web sitesi çevirisi, finans tercümesi, transkreasyon hizmeti, deşifre ve redaksiyon gibi birçok farklı hizmet sunar.


Çeviri büroları özel uzmanlık alanlarına sahip pek çok çevirmenle çalışır. Çevirmenler profesyonel, deneyimli ve gerekli yetkinliğe sahip olduklarından hata yapma ihtimalleri yok denilecek kadar azdır. Çeviri büroları kendilerine gelen çeviri taleplerini çevirmen havuzlarında bulunan çevirmenler arasından en uygun olana verirler. Çeviri büroları çevirmen havuzlarında bulunan çevirmenlerle farklı projelerde çalıştıklarından hangi çevirmenin daha hızlı olduğu, hangisinin ne kadar sürede ne kadar çeviri yapma kapasitesine sahip olduğu gibi çeviri projelerinin kalitesini ve proje teslim tarihine uyumluluğu etkileyen konularda bilgi sahibidirler. Bu sayede çeviri projesini, çevirmen havuzlarındaki en uygun çevirmene yönlendirirler. 


Çeviri Büroları İle Çalışmanın Avantajları
Çeviri ihtiyacı olan müşteriler genellikle kaynak ve hedef dildeki metinlerin aynı formatta olmasını ister. Bazı durumlarda kaynak metin çevrilmeden önce farklı bir formata çevrilir. Çeviri süreci tamamlandıktan sonra yeniden kaynak metinle aynı formatta teslim edilmesi sağlanır. Profesyonel çeviri bürosu bünyesinde görev almayan ve rastgele iletişim kurulan çevirmelerin talep edilen formatlara uygunluğundan emin olunması olası değildir. Bu durumda çeviri metninin istenilen formatta teslim edilmemesi riski vardır ve bu çeviri hizmeti alan kişi ya da kurum için doğrudan vakit kaybıdır. Bununla birlikte çeviri büroları çeviri projelerini çevirmene atamadan önce gerekli format düzenlemelerini gerçekleştirirler. Çevirmen bu tür işlere zaman ayırmak yerine yalnızca çeviri sürecine odaklanma imkanını elde eder. Müşteri de hedef metni dilediği formatta alma avantajına sahip olur.


Çeviri bürolarıyla çalışılması müşterilere özellikle acil çeviri ihtiyaçlarının olması durumunda karşılarında kolayca bir muhatap bulma imkanı verir. Çevirilerde herhangi bir hata olması olasılığı ortadan kalkacağı gibi çeviri büroları gerekli sorumlulukları üstlenirler. Çeviri uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir süreçtir. Çeviri büroları da bu uzmanlığa ve tecrübeye sahiptir. Pek çok çeviri bürosunun bünyesinde profesyonel editörler ile son kontrolü gerçekleştirme görevini üstlenen uzmanlar görev alır. Tercüme büroları ile çalışıldığında herhangi bir hata ya da gecikme olması riski ortadan kaldırılır. Zamanında teslimat yapılması çeviri hizmeti alan kişilere ve kurumlara zamandan da tasarruf sağlayan bir durumdur. Çeviri projelerinin gizlilik içinde yürütüleceğine dair çeviri büroları sözleşme imzalayarak belgelerin 3.taraflara ifşa edilmemesini kanunen güvence altına alabilirler. Çeviri büroları hem kaynak hem hedef dile ve bu dillerin kültürel yapılarına uzmanlık seviyesinde hakim olduğundan tam yerelleştirme sağlayabilmektedirler.

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
FİYAT TEKLİFİ AL