27-01-2022


Çeviri hizmetlerinin giderek daha fazla popülerlik kazanan bir türü olan alt yazı çevirisi görsel ve işitsel bir çeviri türü olarak kabul edilir. Yazılı metin aracılığıyla bir video dilinin bir başka dile çevrilmesi alt yazı çevirisi olarak adlandırılır. Günümüzde insanların karşı karşıya kaldığı film, dizi, belgesel ve farklı video türlerinin sayısı son derece hızlı bir şekilde artmaktadır. Eskiden yalnızca televizyon aracılığıyla karşılaşılan bu medya türleri internetin ve dijital platformların gelişmesiyle hayatımızda çok daha fazla yer kaplamaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak alt yazı çevirisi hizmetlerine gösterilen ilgi de fazlalaşmaktadır. Son derece önemli bir çeviri türü olan alt yazı çevirisinin yeterli deneyime ve uzmanlığa sahip olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilmesi sonucunda hatalı alt yazı çevirileriyle sıklıkla karşı karşıya kalınmaktadır. Bu nedenle alt yazı çevirisi mutlaka alanında uzman, deneyimli ve profesyonel çevirmenlerce yapılmalıdır.


Altyazı Çevirisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler


Alt yazı çevirisi diğer çeviri türlerinin her birinde olduğu gibi farklı özelliklere, kriterlere ve kurallara sahiptir. Alt yazı çevirisinde dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri alan ve zaman kısıtlamasıdır. Çeviri metin genellikle ekranın altına yerleştirilmiş ve ortalanmış iki satırlık kısma yazılır. Satırların 35 ile 42 karakterden fazlasını içermemesi gerekir. Aynı şekilde alt yazı ekranda en fazla 6 saniye kalacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu rakam insanların ortalama okuma hızına göre belirlenir. 


Altyazı çevirisinde önemli olan diğer nokta konuşmanın başladığı ve bittiği noktanın doğru bir şekilde tespit edilebilmesidir. Bu, altyazının sesle senkronize olabilmesi açısından çok önemlidir. Altyazıların süresi ve kamera çekiminde ortaya çıkan değişiklikler de değerlendirilmelidir. 


Alt yazı çevirisinde noktalama işaretlerinin doğru kullanılmasına özen gösterilmelidir. Alt yazı çevirisinde son derece önemli olan tire işaretinin doğru kullanılması alt yazı çevirisinin başarısı açısından kritik bir önem taşır. Tire işareti konuşmaların birbirinden ayrılması için aynı sahnede iki farklı kişi konuştuğunda kullanılmalıdır. Kesilen konuşmalar, bitmeyen cümleler ya da konuşmacının tereddüt ettiği ve kekelediği yerlerde üç nokta kullanılması ihmal edilmemelidir. Anlamın daha iyi aktarılması amacıyla italik yazı seçeneğinden de alt yazı çevirilerinde sıklıkla yararlanılmaktadır. Özellikle dış seslerin, televizyondan ya da radyodan gelen seslerin alt yazıya geçirilmesinde italik yazı seçeneği tercih edilebilir.


Çevirmen alt yazı çevirisi sürecine başlamadan önce mutlaka ön hazırlık yapmalıdır. Bu sayede ortaya kaliteli alt yazı çevirilerinin ortaya çıkarılması mümkün olmaktadır. Çeviri sürecinin ilk aşamasında tüm çeviri türlerinde olduğu gibi ilk olarak kaynak dil ile hedef dil arasında hangi farklılıkların olduğu tespit edilir. Daha sonra kaynak kitlenin ve hedef kitlenin sosyokültürel yapıları titizlikle değerlendirilir. Eğer çevirinin başarısını ve kalitesini etkilemesi olası farklılıklar varsa bunlar belirlenir. Söz konusu kaydın kaynak dilde ve mevcutsa kaynak dildeki alt yazısıyla izlenmesi gerekir. Böylece çevirmen konuya daha hakim bir duruma gelecek ve çeviri sürecini çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirecektir. Alt yazı çevirisi sırasında çevirmen diyaloglardaki vurguların doğru yansıtılması konusunda çok dikkatli olmalıdır. Diğer bir deyişle alt yazı şekillendirilirken en önemli konulardan biri cümledeki vurgunun yeri olmalıdır. Yazım kurallarının ve noktalama işaretlerinin doğru şekilde kullanılması da alt yazı çevirisinin başarısı açısından çok önemlidir.


Kaliteli Altyazı Çevirisi Nasıl Olur?Alt yazı çevirisi doğrudan doğruya kaynak dilden hedef dile yapılabilir. Farklı amaçlara yönelik olarak aynı dilde de alt yazı çevirisinin hazırlanması mümkündür. Bu çalışma transkripsiyon olarak adlandırılsa da bu kapsamda da alt yazı çevirisi kuralları göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle duyma engelli kişilere yönelik olarak hazırlanan alt yazı çevirilerinde yalnızca diyalog çevirileri değil aynı zamanda korna sesi, kapı çalınması ya da çığlık sesi gibi efektlerin de alt yazı ile belirtilmesi gerekir. 


Senkronizasyon kaliteli alt yazı çevirisinin en önemli unsurlarından biridir. Senkronizasyon diyalog ve alt yazının uyum içerisinde ilerlemesi demektir. Yani ekranda duyulan cümle ve bu cümleye ait alt yazı ekranda eş zamanlı olarak yer almalı ve alt yazı ekrana uygun ve kolayca okunabilecek şekilde yerleştirilmelidir.


Kaynak dil ve hedef dil arasında ifade farklılıkları olması normaldir. Bu farklılıklar tüm çeviri türlerinde olduğu gibi alt yazı çevirisinde de etkili unsurlar arasında yer alır. Günümüzde birçok farklı alt yazı programı bulunmakta ve çevirmenler bu alt yazı programlarını kullanarak zaman kodları ekleyebilmektedir. Böylece ortaya daha kaliteli, seyircinin izlediği zaman keyif alabileceği çalışmalar çıkmaktadır.


Alt yazı çevirisinin başarısını sağlayan en önemli etkenlerden biri kaynak dildeki duygunun en doğru şekilde hedef dile aktarılabilmesidir. Herhangi bir diyalog ya da özlü söz, duyguyu yansıtmayacak şekilde çevrildiği takdirde izleyicinin iletişim kuramaması ya da kurulan iletişimin yarıda kalması gibi istenmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalınabilir. Bu nedenle alt yazı çevirisi yapan çevirmen, izleyiciye duyguyu en doğru şekilde hissetirecek şekilde bir çeviri yapmalıdır.

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
FİYAT TEKLİFİ AL