Dünya üzerinde pek çok farklı toplumda pek çok farklı dil kullanılması insanlar arasında iletişimin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından çeviri hizmetlerini zorunlu bir ihtiyaç haline getirmiştir. Ülkeler arasında anlaşmalar başta olmak üzere birçok farklı alanda ortak dil olarak İngilizce’nin kullanılması söz konusu olsa da herkesin İngilizce bilmesi de söz konusu değildir. Dünya üzerinde bulunan dilleri konuşan toplumların birbirleri ile doğru ve etkili iletişim kurabilmesinin en önemli unsuru şüphesiz profesyoneller tarafından sunulan kaliteli çeviri hizmetleridir. Çeviri hizmetleri kendi içerisinde sözlü ve yazılı çeviri başta olmak üzere birçok alt dalı barındırmakla birlikte noter tasdikli tercüme en önemli çeviri türlerinden biri olma özelliğine sahiptir. 

Whatsapp Destek İçin Tıklayın


Noter Tasdikli Tercüme Nedir?


Yeminli tercümanlar tarafından yapılan çevirilerin noter tarafından onaylanması işlemine noter tasdikli tercüme denilir. Bazı kurumlar yalnızca yeminli tercümanların çevirdiği yeminli tercümeleri kabul ederken bazı kurumlar kendilerine ibraz edilecek belgelerin mutlaka noter tasdikli tercüme olmasını isterler. Noter tasdikli tercümelerin yurt dışında geçerli statüde olabilmesi için apostil onayına, Dış İşleri Bakanlığı Onayı’na ve ilgili ülkenin konsolosluk/büyükelçilik onayına ihtiyaç duyulabilir.


Noter Tasdikli Tercüme Ne İşe Yarar?


Günümüzde pek çok farklı türde resmi evrakın oldukça geniş kullanım alanı vardır. Yurt dışına eğitim amacıyla gitmek, vize almak ya da herhangi bir işlem için resmi evrakların kullanılması gereksinimi doğabilir. Bu noktada farklı ülkelerde kullanılacak, resmi kurumlara ve kuruluşlara ibraz edilecek olan belgeler için profesyonel çeviri hizmetinden yararlanılması gerekir. Ancak göz önünde bulundurulması gereken temek nokta her ülkenin kurum ve kuruluşlarının resmi evrak kabul standartlarının farklılık gösterebileceğidir. Her kurum ve kuruluş kendi kabul standartları dahilinde resmi evrakların çevirisinin yapılmasını ve onaylı olarak kendilerine gönderilmesini talep edebilir. Bu tür durumlarda çeviri, onay ve benzeri resmi süreçlerin kesintiye uğramaksızın ilerleyebilmesi için yeminli tercümanlar tarafından verilen noter tasdikli tercüme işlemlerine ihtiyaç duyulur.


Tercüme hizmeti vermek için üst düzey yabancı dil bilgisi zorunlu olmakla birlikte yeterli değildir. Noter tasdikli tercüme dahil olmak üzere tüm çeviri türlerinde başarılı çalışmalara imza atılabilmesi için tercüman dilin tüm gerekliliklerine ve özelliklerine detaylı bir şekilde hakim olmalıdır. Noter tasdikli çeviri hizmeti tüm tercümanlar tarafından verilememekte ve bu hizmet verecek olan çevirmenlerin bazı standartları karşılaması gerekmektedir. Bu özellikler arasında diploma, T.C.vatandaşı olma, dil yeterlilik göstergesi, gerekli görülen ikametgah adresi gibi bazı faktörler sıralanabilir. Bununla birlikte gerekli özellikleri taşıyan ve noter tarafından kabul edilen tercümanlar yeminlerini ettikten sonra yeminli tercüman olarak hizmet vermeye başlayabilirler.


Noter Tasdikli Tercüme Neden Gereklidir?


Noter tasdikli tercüme hem yurt içi hem yurt dışı hemen her alanda sıklıkla ihtiyaç duyulan bir çeviri türüdür. Onaya tabi olan belgenin veya konunun doğruluğunu kabul etme özelliği de taşıyan noter tasdikli tercümede süreç noter huzurunda gerçekleştirilir. Aynı zamanda çeviri hizmetini verecek olan tercüman da ayrı bir yetkinliğe ve bu yetkinliğe haiz olduğunu ispatlayan belgelere sahip olmalıdır. Noter tasdikli tercüme hizmetleri yeminli tercümanlar tarafından verilmelidir. Aksi takdirde çeviri konusu belgenin noter tasdiki alması ve resmi kurumlar nezdinde geçerli statüde sayılması mümkün değildir. 


Noter Tasdikli Tercüme Nasıl Yapılır?


Noter tasdikli tercüme işlemlerinde en önemli noktalardan biri çeviri hizmetinin yeminli tercüman tarafından verilmesi ve ardından onay sürecinin başlatılmasıdır. Noter tasdikli tercüme konusu olan belge yeminli tercüman tarafından çevrildikten sonra bağlı bulunduğu noter tarafından inceleme süreci başlatılır. İnceleme yapıldıktan sonra çeviri hizmeti veren yeminli tercümanın ve noterin imzası ile belgenin doğruluğu teyit edilmiş olur. Üst makamlara gönderilen belgenin kabul almasının ardından konsolosluğa gönderilir. Konsolosluk çeviri konusu resmi evrakı inceler ve uygun bulursa Apostil onayı verilir. Bu işlemler eksiksiz bir şekilde tamamlandıktan sonra noter tasdikli tercüme konusu belge uluslararası platformlarda yasal olarak geçerli kabul edilir. Çeviri ve onay süreçlerinin eksiksiz bir şekilde tamamlanması ile birlikte yurt dışına çıkış ya da belgenin kullanılacağı diğer resmi işlemlerle ilgili olarak herhangi bir sorun yaşanması söz konusu değildir. Bunun nedeni noter tasdikli tercüme hizmeti kapsamında yapılan işlemler ile çeviri konusu belgelerin uluslararası platformlarda geçerlilik kazanmış olmasıdır.


Noter tasdikli tercüme hizmetleri kapsamında yapılan çevirilerde metinlerin imla ve dil bilgisi kuralları açısından belirli standartlara uyması bir zorunluluktur. Yeminli tercüman hem kaynak dili hem hedef dili çok iyi düzeyde bilmelidir. Dilin tüm inceliklerine ve kültürel özelliklerine hakim olunması çok önemlidir. Noter tasdikli tercüme hizmetleri genellikle resmi evrak çevirileri için söz konusu olduğundan yeminli tercüman resmi dil kullanımına ve terminolojiye hakim bulunmalıdır. Bu tür standartların üst düzeyde sağlanabilmesi için noter tasdikli tercüme hizmetleri özel yetkinliklere sahip olan ve bunu ispatlayan yeminli tercümanlar tarafından yapılmalıdır. Noter tasdikli tercüme hizmetlerinde çeviri konusu belge üzerinden işlemlerin doğruluğu ve bilgilerin yeterliliği teyit edilir. Bu sayede çeviri konusu belgelerin resmi statü kazanması sağlanır.


Noter tasdikli tercüme sürecinde çeviri konusu belgenin Türkçe çevirisinin notere ibraz edilmesi gerekir. Diğer bir deyişle bir dilden bir başka dile çevrilen belgeler Türkçe’ye çevrilecek notere ibraz edilen belge usulüne uygun olarak sunulmalıdır.


Noter tasdikli çeviri sürecinde imza ve kaşe zorunluluklarına uyulması da resmi bir gereklilik olarak ele alınmalıdır. Dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri kaşenin belge üzerinde nerede bulunacağı, imzaların nasıl konumlandırılacağı ve belgelerdeki sözcüklerin en doğru şekilde kullanımına özen gösterilmesidir. Çeviri belgenin noter tarafından onaylanabilmesi için belgenin tüm hususlara eksiksiz bir şekilde uyması gerekir.Noter Tasdikli Tercümenin Avantajları Nelerdir?


Noter tasdikli tercüme birçok açıdan değerlendirildiğinde en önemli ve hassasiyetle yapılması gereken çeviri türlerinden biri olduğu açıkça görülebilir. Noter tasdikli tercüme konusu belgenin çeviri süreci son derece önemlidir. Öncelikle çeviri yeminli tercüman tarafından yapılmalıdır. Eğer noter belgenin çevirisinin doğru olduğunu kabul etmez ve gönderim yapmazsa noter tasdikli tercüme süreci kesintiye uğramış olur. Süreçlerin aksamadan ilerlemesi için çeviri konusu belgenin ibraz edileceği ülkenin kabul şartları göz önünde bulundurulmalı, belgenin çevirisi bu şartlara uygun olacak şekilde yapılmalı, sürecin yönetimi titizlikle tamamlanmalı ve gerekli işlemlerin yapılması için verilen hukuki sürenin aşılmamasına özen gösterilmelidir.


Noter tasdikli tercüme en önemli ve geçerli çeviri türlerinden biridir. Bunun en önemli nedeni özellikle resmi kurumlarda ve konsolosluklarda yalnızca noter tasdikli tercümelerin kabul ediliyor olmasıdır. Bu yüzden yurt dışı ile ilgili işlemlerde ya da yurt dışına çıkış aşamasında resmi kurumlara ve kuruluşlara ibraz edilecek olan belgelerde doğru sürecin izlenmesine özen gösterilmelidir. Aksi durumda ismi süreçlerin işleyişinde ciddi aksamalarla karşılaşılması olasıdır. 


Noter Tasdikli Tercüme Fiyatları


Noter tasdikli tercüme fiyatları çeviri konusu belgenin içeriğine ve sayfa sayısına göre değişkenlik gösterebilir. Noter masrafının bölgeden bölgeye değişiklik göstermesi de söz konusu olabilir. Bununla birlikte Uluay Çeviri Hizmetleri yeminli tercüme hizmetleri için ekstra bir ücret talep etmez. 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Yeminli tercümanlar tarafından yapılan çevirilerin noter tarafından onaylandığı çeviri sürecine noter onaylı tercüme adı verilir. Bazı kurumlar yalnızca yeminli tercümanların çevirdiği yeminli tercümeleri kabul etmekle birlikte bazı kurumlar kendilerine ibraz edilecek belgelerin mutlaka noter onaylı tercüme olmasını istemektedirler. Noter onaylı tercüme konusu olan belgelerin yurt dışında da geçerli statüye sahip olabilmesi için apostil onayına, Dış İşleri Bakanlığı Onayı’na ve ilgili ülkenin konsolosluk/büyükelçilik onayına ihtiyaç duyulabilmektedir. Noter onaylı tercüme farklı alanlarda en sık ihtiyaç duyulan çeviri türlerinin başında gelmekte ve bu çeviri hizmeti yalnızca yeminli tercümanlar tarafından verilebilmektedir.

Noter onayı, yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılan belgenin Noter tarafından tasdik ettirilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Apostil onayı ise yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılmış ve Noter tarafından tasdiklenmiş evraklar için alınabilmektedir. Bu süreçler tamamlandıktan sonra apostil belgesi noterin bulunduğu kaymakamlık mühürlenip ilgili ülkenin konsolosluğuna götürülür.

Noter tasdikli tercüme fiyatları çeviri konusu belgenin içeriğine ve sayfa sayısına göre değişkenlik görülebilmektedir. Noter masrafının bölgeden bölgeye değişiklik göstermesi de söz konusu olabilmektedir. Bununla birlikte Uluay Çeviri Hizmetleri yeminli tercüme hizmetleri için ekstra bir ücret talep etmemektedir.

Noter Tasdikli tercümeler eğer müşteri adrese teslim istiyor ise çeviri tamamladıktan sonra kurye ya da kargo ile müşterinin adresine teslim edilmektedir. Ayrıca Apostil ve konsolosluk işlemleri de Uluay Çeviri Hizmetleri tarafından yapılmaktadır. Acil kek sayfalık çeviriler ise aynı gün içerisinde teslim edilebilmektedir.

Resmi kurumlarda, kuruluşlarda ve konsolosluklarda yalnızca noter tasdikli tercüme hizmeti alınmış çeviri belgeler kabul edildiği için bu alanlarda noter tasdikli tercüme hizmetlerine sıklıkla ihtiyaç duyulmaktadır. Yurt dışına çıkış işlemlerinde ya da yurt dışı ile bağlantılı farklı süreçlerde noter tasdikli tercüme hizmetlerinden yararlanılması bir zorunluluk haline gelmektedir.

Uluay Çeviri Hizmetleri 45 Dilde noter yeminli tercüme hizmeti vermektedir. Uluay Çeviri Hizmetleri noter onaylı yeminli tercüme hizmetlerinde deneyim sahibi ve uzman profesyonellerden oluşan bir kadroya sahip bulunmaktadır. Bu sayede noter onaylı tercüme başta olmak üzere sözlü ve yazılı tüm tercüme talepleri hızlı ve kaliteli bir şekilde karşılanmaktadır.
Ortalama: 5 (Toplam 4 müşteri görüşü)

Yorumlar


Yaptığımız iş gereği sıklıkla noter tasdikli tercüme ihtiyacımız oluyor. Bu ihtiyaçların tamamını Uluay Çeviri Hizmetleri’nin uzman yeminli tercüman kadrosu sayesinde giderebiliyoruz. İlginiz, hızınız ve profesyonel yaklaşımınız için çok teşekkür ederiz.
Resmi bir kuruma ibraz edeceğim belgeler için çeviri ve noter tasdiki sürecini hızlı ve sorunsuz bir şekilde halleden Uluay Çeviri Hizmetleri’ne teşekkür ederim.
Uluay Çeviri Hizmetleri’nin uzman ekibi yurt dışı eğitim sürecim için ihtiyaç duyduğum tüm belgelerin çevirisini hızlı, kaliteli ve uygun fiyatlı bir şekilde gerçekleştirdi. Benim için sıkıntılı bir şekilde ilerleyen bu süreci kolaylaştıran muhteşem ekibi herkese tavsiye ediyorum.
Hızlı ve disiplinli bir çalışma sonucu bana noter tasdikli çeviri gerektiren belgelerimi en kısa sürede teslim eden ekibinize çok teşekkür ederim. Bu sayede belgeleri ben de hemen teslim etme şansını yakaladım. Bir numarasınız!
FİYAT TEKLİFİ AL